Home Thế giới Người Việt ở Mỹ vật lộn với tỷ lệ lạm phát tăng vọt

Người Việt ở Mỹ vật lộn với tỷ lệ lạm phát tăng vọt

by Admin
The skyrocketing prices of gasoline, food and other necessities are squeezing many Vietnamese-American households and leaving a big dent in their wallets.

Giá xăng dầu, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tăng vọt đang vắt kiệt nhiều hộ gia đình người Mỹ gốc Việt và gây ra thâm hụt tài chính lớn cho họ.

Truong Ngoc Thu Thuy of California used to buy whatever she wanted without giving much thought to prices.

Chị Trương Ngọc Thu Thủy ở bang California thường mua bất cứ thứ gì mình muốn mà không cần đắn đo nhiều về giá cả.

She was “shocked” to see a bottle of fish sauce cost US$9 now instead of $3 and the prices of everything rise “uncontrollably.”

Nhưng chị đã rất shock khi thấy 1 chai nước mắm có giá khoảng 9 đô la không còn là 3 đô la như trước kia và giá cả mọi thứ đều tăng lên “không kiểm soát”.

She has been forced to become frugal with her spending and now only buys things that are truly necessary items and on sales on e-commerce sites, and she uses coupons at the supermarket to reduce food costs.

Chị buộc phải tiết kiệm chi tiêu và giờ chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và bán trên các trang thương mại điện tử, đồng thời dùng phiếu giảm giá tại siêu thị để giảm chi phí thực phẩm.

To make their money stretch as much as possible, Thuy and many others in the Vietnamese diaspora are changing their spending habits and lifestyles to one of moderation to cope with the soaring inflation.

Để tài chính của họ có thể duy trì lâu nhất có thể, chị Thuỷ và nhiều người Việt Nam khác trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang phải thay đổi thói quen tiêu dùng và lối sống có chừng mực để đối mặt với lạm phát tăng cao.

The consumer price index rose by 0.3 percent in April, down from 1.2 percent in March and the first decline since August 2021, but it is too early to tell if inflation has peaked yet.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,3% trong tháng 4, giảm 1,2% so với tháng 3 và so với lần giảm đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn quá sớm để nói liệu lạm phát có đạt đỉnh hay không.

The food index increased by 9.4 percent in the last year, the highest 12-month increase since April 1981.

Chỉ số lương thực tăng 9,4% trong năm ngoái, mức tăng cao nhất trong 12 tháng kể từ tháng 4 năm 1981.

The inflation rate in April was 8.3 percent, down from a 40-year high of 8.5 percent in March but still at a level not seen since the 1980s.

Tỷ lệ lạm phát vào tháng 4 là 8.3%, giảm ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, xuống 8.5% vào tháng ba nhưng vẫn ở mức chưa từng thấy kể từ năm 1980.

On May 4, the Federal Reserve hiked interest rates for a second time in two months, raising its benchmark rate by 0.5 percentage points, the biggest hike in 22 years, to combat inflation.

Vào ngày 4 tháng 5, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất lần thứ hai trong hai tháng, nâng lãi suất chuẩn lên 0,5%, mức tăng lớn nhất trong 22 năm để chống lạm phát.

As prices soar, even middle-class consumers like Thuy are feeling the pinch and have begun to cut back on travel and vacations.

Khi giá cả tăng cao, ngay cả những người tiêu dùng trung lưu như chị Thủy cũng cảm thấy khó khăn và bắt đầu cắt giảm các chuyến du lịch và nghỉ dưỡng.

Her family used to make a few road trips every year before the pandemic, but that has changed now since gas prices are at an all-time high.

Gia đình chị đã từng thực hiện một vài chuyến du lịch mỗi năm trước lúc đại dịch, nhưng điều đó giờ đã thay đổi vì giá xăng đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

The average price of a gallon of gas rose to $4.4 on Thursday, the highest since the American Automobile Association started keeping track of prices in 2000.

Trung bình giá của một gallon xăng đã tăng lên 4,4 đô la vào thứ năm, mức cao nhất kể từ khi Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ bắt đầu theo dõi giá vào năm 2000.

“We don’t intend to hit the road anytime soon,” Thuy says, pointing out that it used to cost $40 to fill her tank but now costs $70-80.

“Chúng tôi không có ý định lên đường trong thời điểm này”, chị Thuỷ nói rằng trước đây để đổ đầy bình chỉ tốn 40 đô la nhưng bây giờ phải mất 70 – 80 đô la.

It is having a knock-on effect on all prices as transport costs surge.

Giá xăng dầu đang có tác động lên tất cả các mức giá khi chi phí vận tải tăng cao.

David Hung, the owner of an Asian grocery store in California that sells products imported from Vietnam, says he has raised prices as little as possible to maintain profits in the face of rising costs.

David Hùng, chủ một cửa hàng tạp hóa châu Á ở bang California chuyên bán các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, ông cho biết đã tăng giá ít nhất có thể để duy trì lợi nhuận trước tình hình chi phí tăng cao.

“I know some people might be disappointed … but there is nothing else I can do.”

“Tôi biết nhiều người có thể sẽ thất vọng… nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.”

In Virginia, the “terrifying inflation” has forced Jessica Le to cancel her family’s proposed trip to Vietnam this summer because her “top priority now is saving.”

Tại Virginia, “lạm phát kinh hoàng” đã buộc Jessica Lê phải hủy dự định đến Việt Nam của gia đình cô vào mùa hè này vì “ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là tiết kiệm.”

“The price rise has forced me to live from paycheck to paycheck,” the 43-year-old nail salon owner, who earns around $4,000 a month, says.

Chủ một tiệm nail 43 tuổi, thường  kiếm được khoảng 4.000 USD / tháng, cho biết: “Giá cả tăng cao buộc tôi phải sống dè sẻn cho đến cuối tháng.

A poll done by Forbes in February found that seven out of 10 Americans live similarly.

Một cuộc thăm dò ý kiến do Forbes thực hiện vào tháng 2 cho thấy cứ 10 người Mỹ thì có 7 người sống trong hoàn cảnh tương tự.

Le says business has been dull in the past few months since people are busy dealing with inflation and “watching their pennies closely.”

Cô Lê nói rằng công việc kinh doanh đã trở nên tồi tệ trong vài tháng qua vì mọi người đang bận rộn đối phó với lạm phát và “theo dõi chặt chẽ từng đồng.”

“Customers are more focused on core expenses like food, gas and shelter instead of taking care of their nails.

“Khách hàng tập trung hơn vào các chi phí cốt lõi như thực phẩm, khí đốt và nơi ở thay vì chăm sóc móng tay.

“All I can do now is cross my fingers and hope for the best.”

“Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là ngồi chờ và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất.”

According to another poll, this one done by CNBC early last month, there is rising concern about inflation and the risk of recession among U.S. consumers.

Theo một cuộc thăm dò khác do CNBC thực hiện vào đầu tháng trước, người tiêu dùng Hoa Kỳ đang lo ngại về lạm phát và nguy cơ suy thoái.

“The survey finds Americans with incomes of at least $100,000 saying they’ve cut back on spending, or may soon do so, in numbers that are not far off the decisions being made by lower-income groups,” it said.

“Cuộc khảo sát cho thấy những người Mỹ có thu nhập ít nhất 100.000 đô la nói rằng họ đã cắt giảm chi tiêu hoặc có thể sớm làm như vậy để giảm chi tiêu xuống mức bằng với các nhóm có thu nhập thấp hơn”.

President Biden recently said fighting inflation is his “top domestic priority.”

Gần đây, Tổng thống Biden cho biết chống lạm phát là “ưu tiên hàng đầu trong nước của ông.”

“My plan attacks inflation and grows the economy by lowering costs for working families, giving workers well-deserved raises, reducing the deficit by historic levels.”

“Kế hoạch của tôi là tấn công lạm phát và phát triển nền kinh tế bằng cách cắt giảm chi phí cho các gia đình lao động, mang lại cho người lao động mức lương xứng đáng, giảm thâm hụt theo mức lịch sử.”

Thuy has canceled her Amazon Prime subscription and switched to a cheaper family phone plan.

Chị Thủy đã hủy đăng ký dịch vụ trả phí của mình và chuyển sang gói điện thoại rẻ hơn.

She cooks at home for her kids and husband to carry to school and office.

Chị nấu nướng ở nhà cho chồng và con để mang đến trường học và cơ quan.

“My family has also cut back on restaurant visits. We haven’t exceeded our grocery budget yet, but we are getting closer and closer.”

“Gia đình tôi cũng đã giảm thiểu số lần đến nhà hàng. Chúng tôi chưa vượt quá ngân sách cho việc mua tạp hóa của mình, nhưng chúng tôi đang gần vượt quá.”

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/trend/vietnamese-americans-grappling-with-soaring-inflation-4464085.html

Từ mới:

squeeze (v) /skwiːz: sự ép, sự vắt, sự bóp, cảnh túng quẫn

frugal (adj)  /ˈfruː.ɡəl/ : cẩn thận và tằn tiện, ít tốn kém, đạm bạc

moderation (n)  /ˌmɒd.ərˈeɪ.ʃən/ : sự tiết chế, sự điều độ

benchmark (n) /ˈbentʃ.mɑːk: điểm chuẩn

surge (n)  /sɜːdʒ/ : sự tràn; sự dâng (như) sóng

recession (n)  /rɪˈseʃ.ən/ : tình trạng suy thoái

deficit (n)  /ˈdef.ɪ.sɪt/ : số tiền thiếu hụt

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

4 comments

Mai Mai 25/07/2022 - 21:35

Bài báo dịch rất hay, cảm ơn đội ngũ Admin. Tuy nhiên mình thấy nếu những bài báo dịch mà có thêm phần audio nghe nữa thì việc học và nhớ từ mới sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

Reply
hảo hán đây 01/07/2022 - 20:34

knock-on nghĩa là gì ạ? ở câu này a ‘It is having a knock-on effect on all prices as transport costs surge.’

Reply
Kim Nhi 06/06/2022 - 08:01

fish sauce : nước mắm
fish oil: dầu cá

Reply
Admin 06/06/2022 - 09:59

cảm ơn bạn đã góp ý cho mình, ad đã cập nhật lại. Hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ Báo <3

Reply

Leave a Comment