Home Học tiếng Anh12 thì trong tiếng Anh Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

by Admin
 Trong 12 thì động từ, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuouus tense) vô cùng phổ biến ở các bài thi Toeic, Ielts. Vì thế, trong bài viết ngày hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu đến bạn những kiến thức đầy đủ và chính xác nhất về thì cấu trúc, cách dùng và bài tập của thì này nhé. Đón đọc bài viết ngay dưới đây nhé!

CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

Form S + shall/will + have been + Ving + O…
Note I/We – shall

He/She/It/I/WeYou/ They/N – will

 Ex: I will have been living in Hanoi for 19 years by next week.

      (Tôi sẽ đang sống ở Hà Nội khoảng 19 năm cho đến tuần tới)

2. Câu phủ định

Form S + shan’t/won’t + have been + Ving + O…
Note I/We – shall not/shan’t

He/She/It/I/WeYou/ They/N – will not/won’t

Ex: By 2019, I shan’t have been talking to her for 2 years.

      (Cho tới năm 2019, tôi đã không nói chuyện với cô ấy khoảng 2 năm)

3. Câu nghi vấn

Form Shall/Will + S + have been + Ving + O…?

Answer:

–         Yes, S + shall/will

–         No, S + shan’t/won’t

Note I/We – shall

He/She/It/I/WeYou/ They/N – will

 

Ex: Will you have been learning English for 12 years by the end of this month?

(Bạn sẽ đang học Tiếng Anh được 12 năm cho tới cuối tháng này?)

 • Yes, I + shall. (Đúng thế)
 • No, I + shan’t. (Không phải)

thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN ĐƯỢC DÙNG THẾ NÀO?

1.To show that something will continue up until a particular event or time in the future: Dùng để diễn tả một hành động/sự việc sẽ tiếp tục cho đến một thời điểm trong tương lai

Ex: Minh will have been working hard at this company for 4 years when it closes.

       (Minh sẽ đang làm việc chăm chỉ ở công ty này được 4 năm khi nó đóng cửa)

➔ Ở đây, Minh sẽ đang làm việc sẽ vẫn được tiếp tục trong tương lai cho đến khi công ty này đóng cửa. Ta dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để diễn tả sự việc này.

2.Using the future perfect continuous before another action in the future is a good way to show cause and effect: Sử dụng thì tương lai hoàn thành trước 1 hành động trrong tương lai để diễn tả nguyên nhân và ảnh hưởng của sự việc

Ex: Long will be very tired when he comes home because he will have been playing tennis for 2 hours.

  (Long sẽ rất mệt khi anh ấy về nhà bởi vì anh ấy đang chơi tennis khoảng 2 giờ)

➔ Việc Long chơi tennis trong khoảng 2 giờ là nguyên nhân và ảnh hưởng tới việc anh ấy về nhà bị mệt. Vì thế, ta dùng thì tương lai hoàn thành để nói về điều này.

3.Passive voice: Cấu trúc bị động của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:

S + shall/will have been being + Ved/PII + O…

Ex: The famous dancer will have been dancing this song for over seven months by the time it is finished.

       (Vũ công nổi tiếng sẽ đang nhảy bài hát này khoảng 7 tháng cho tới khi thời gian kết thúc)

➔ This song will have been being dancing by the famous dancer for over seven months by the time it is finished.

(Bài hát này sẽ đang được nhảy bởi vũ công nổi tiếng khoảng 7 tháng cho tới khi thời gian kết thúc)

NHẬN BIẾT

– For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ex: for 3 years by the end of next week. (được 3 năm cho tới cuối tuần tới)

– Thì tương lại hoàn thành tiếp diễn không dùng khi trong câu có các mệnh đề bắt đầu bằng từ chỉ thời gian gồm when, while, before, after, by the time, as soon as, if,… Lúc này, thay vì dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

CÁC TỪ KHÔNG DÙNG Ở DẠNG TIẾP DIỄN

Một số từ không được dùng trong thì tiếp diễn cần đặc biệt chú ý:

 • Love (yêu)
 • Like (thích)
 • See (nhìn)
 • Understand (hiểu)
 • Have (có)
 • Want (muốn)
 • Know (biết)
 • Hear (nghe)
 • Hate (ghét)
 • Tobe (là)
 • Taste (thử)
 • Smell (ngửi)

 Trên đây là những kiến thức tổng quát nhất về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense). Hy vọng với bài viết này đã cung cấp cho bạn những điều bổ ích nhất để vận dụng vào các bài tập thực hành liên quan đến thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Good luck!

Nếu bạn còn cảm thấy yếu kiến thức nền thì mình thiết nghĩ bạn nên đọc lại 12 thì trong tiếng Anh trước đã. Dưới đây là bài viết chi tiết về từng thì, bạn tham khảo nhé:

Thì Hiện tại đơn

Thì Hiện tại tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì Quá khứ đơn

Thì Quá khứ tiếp diễn

Thì Quá khứ hoàn thành

Thì Tương lai đơn

Thì Tương lai tiếp diễn

Thì Tương lai hoàn thành

Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

 

 

You may also like

Leave a Comment