Home Học tiếng Anh12 thì trong tiếng Anh Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) trong tiếng Anh

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) trong tiếng Anh

by Admin
Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense) là 1 trong các thì khó phân biệt về cách dùng và dấu hiệu nhận biết nhất. Hiểu được điều này, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức đầy đủ nhất về cấu trúc, cách dùng và bài tập của thì này. Cùng theo dõi bài viết ngay dưới đây nhé!

CÁC DÙNG

1. Dùng để diễn tả 1 hành động đang xảy ra vào mốc thời điểm nào đó xác định trong tương lai

Ex: The match starts at 7 p.m and finishs at 8.30 p.m. At 8 p.m tonight, Jin will be watching this match.

      (Trần đầu bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Vào lúc 8 giờ tối nay, Jin sẽ đang xem trận đấu này)

➔ Có thể thấy thời điểm “8 giờ tối nay” là mốc thời gian trong tương lai và việc xem trận đấu sẽ đang diễn ra vào thời điểm này. Vì thế, ta dùng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả.

2. Nói về sự việc hay hành động đã được dự định hoặc quyết định rồi

Ex: I’ll be going to the city center later. Can I get your mother anything?

      (Lát nữa tôi sẽ xuống trung tâm thành phố. Bạn có muốn tôi mua gì cho mẹ của bạn không?)

➔ Việc xuống trung tâm thành phố đã được quyết định từ trước nên người nói mới hỏi là cần mua gì cho mẹ của người nghe không đã cho thấy sự quyết định đi rồi. Do đó, ta dùng thì tương lai tiếp diễn để nói.

3. Dùng để diễn tả một hành động/ sự việc đang xảy ra thì có một hành động/sự việc khác xen vào trong thời điểm tương lai.

Ex: When she comes tonight, they will be watching this wonderful film.

       (Khi cô ấy đến vào tối nay, họ sẽ đang xem bộ phim tuyệt vời này)

➔ Ta thấy có hai sự việc sẽ xảy ra trong tương lai: “cô ấy đến” và “họ xem bộ phim tuyệt vời này”. Trong khi việc “xem phim” đang diễn ra thì có sự việc xen vào là “cô ấy đến”. Vì thế, sự việc đang diễn ra ta cần chia thì tương lai tiếp diễn, và sự việc xen vào ta chia thì hiện tại đơn.

thì tương lai tiếp diễn

CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

S + will + be + Ving + O…

Ex: At 7 p.m this evening, I will be doing my homework.

      (Vào lúc 7 giờ tối nay, tôi sẽ đang làm bài tập về nhà)

Nam will be working hard at this moment this evening.

       (Nam sẽ đang làm việc chăm chỉ vào thời điểm này tối nay)

2. Câu phủ định

S + won’t + be + Ving + O…

Ex: At 8 a.m next Monday, she won’t be taking part in this competition.

       (Vào 8 giờ sáng thứ hai tới, cô ấy sẽ không tham gia cuộc thi này)

At 9 p.m tomorrow, Kim won’t be watching her favourit programs.

   (Vào 9 giờ tối mai, Kim sẽ không đang xem chương trình yêu thích của cô ấy)

3. Câu nghi vấn

Will + S + be + Ving + O…?

Answer:

  • Yes, S + will.
  • No, S + won’t.

Ex: Will you be using my bicycle this morning?

       (Bạn sẽ đang sử dụng chiếc xe đạp của tôi vào sáng nay?)

  • Yes, I will. (Đúng thế)
  • No, I won’t. (Tôi không)

*Note: Lưu ý 1 số từ không được sử dụng để chia ở thì tiếp diễn. Bao gồm các từ như:  possess, own, belonglike, love, hate  seem, be, cost, want.

CÁCH NHẬN BIẾT

Muốn nhận biết thì tơng lai tiếp diễn, ta cần dựa vào các dấu hiệu sau có trong câu:

At + timecụ thể + tomorrow/this morning/ this evening

Ex: At 7 p.m tomorrow (Vào 7 giờ sáng mai)

At this time/ at this moment + thời gian trong tương lai

Ex: At this time tomorrow (Vào thời điểm này ngày mai)

By + thời gian tương lai

This time next week

 In __ years’ time

When + present simple

By the time + present simple

Trên đây là những kiến thức tổng quát và đầy đủ nhất về thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense). Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể nắm chắc và sâu hơn về thì tương lai tiếp diễn. Best luck for you!

Nếu bạn còn cảm thấy yếu kiến thức nền thì mình thiết nghĩ bạn nên đọc lại 12 thì trong tiếng Anh trước đã. Dưới đây là bài viết chi tiết về từng thì, bạn tham khảo nhé:

Thì Hiện tại đơn

Thì Hiện tại tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì Quá khứ đơn

Thì Quá khứ tiếp diễn

Thì Quá khứ hoàn thành

Thì Tương lai đơn

Thì Tương lai tiếp diễn

Thì Tương lai hoàn thành

Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

 

You may also like

1 comment

vu van nam 07/01/2020 - 06:35

hay

Reply

Leave a Comment