Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Could, will, would you please – Phân biệt cấu trúc & cách sử dụng

Could, will, would you please – Phân biệt cấu trúc & cách sử dụng

by Admin
Trong tiếng Anh, có rất nhiều cấu trúc hoặc từ ngữ dùng để yêu cầu ai đó làm một việc gì bạn mong muốn. Sau đây, Báo Song Ngữ muốn giới thiệu cho các bạn một số cấu trúc quan trọng như Could, will, would you please. Bởi vì, các cấu trúc có nghĩa khá giống nhau nên chúng tôi sẽ giải thích rõ về các trường hợp có thể sử dụng cấu trúc hợp lý.

Cấu trúc và cách sử dụng

1. Could you please

Cấu trúc:

Could you + (please) + Verb (infinitive) + …?

Theo sau cụm từ đó là một động từ nguyên thể.

+) Người dùng thêm từ Please ở giữa câu, để nhấn mạnh độ quan trọng, cần thiết của sự yêu cầu. Cũng đồng thời cho người nghe thấy được sự thành khẩn của người đưa ra yêu cầu đó.

Ví dụ:

Could you please advise on this?

(Bạn có thể vui lòng tư vấn về điều này?)

Could you please confirm it?

(Bạn có thể vui lòng xác nhận nó?)

+) Còn khi họ dùng từ “please” ở đầu câu, thì thấy được rằng đó là một câu đề nghị nghe có vẻ mạnh mẽ, quan trọng hơn.

Ví dụ:

Please could you run faster?

(Xin vui lòng bạn có thể chạy nhanh hơn?)

Could, will, would you please

+) Từ please được đặt ở cuối câu, thì thấy được đây là cấu trúc đưa ra lời đề nghị, ở mức độ trung bình.

Ví dụ:

Could you bring me the menu, please?

(Bạn có thể mang cho tôi thực đơn, xin vui lòng?)

+) Chúng ta có thể sử dụng từ “possibly” thay thế để lịch sự hơn.

Ví dụ:

Could you possibly hold my drink?

Câu này có sử dụng từ “possibly” nghe có vẻ lịch sự hơn. Vì thế đây là cách làm cho câu yêu cầu bạn hay hơn.

2. Can you please

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc này để yêu cầu ai đó làm việc gì.

Can you + (please) + verb( infinitive) + ….?

Đây là một câu yêu cầu suồng sã kém lịch sự.

Ví dụ:

Can you call back later? I’m busy now.

(Bạn có thể gọi lại sau không? Tôi bận.)

3. Will / would you please

Cấu trúc:

Will / would you + (please) + Verb (infinitive) + …?

Chúng ta có thể dùng Will để yêu cầu một điều gì từ ai đó. Từ Would là quá khứ của từ Will. Câu yêu cầu này nghe thẳng thắng hơn hơn.

Ví dụ:

+) Will / Would you please bring the textbook to the library?

(Bạn sẽ vui lòng mang sách giáo khoa đến thư viện chứ?)

+) Throw away the garbage, will you?

(Vứt rác đi, được chứ?).

4. Would you mind

Cấu trúc:

Would you mind + Ving form of verb…?

Ví dụ:

Would you mind telling me?

(Bạn có phiền nói với tôi không?)

Câu này “would you mind” muốn hỏi nó có phải vấn đề với bạn không, vì vậy nó rất lịch sự.

Cấu trúc Could, will, would you please

Phân biệt các dùng

Khi họ muốn yêu cầu ai đó làm việc gì thì họ có thể sử dụng can could nhưng không dùng may. Từ Could là từ quá khứ của từ Can. Tuy nhiên từ “could” thì được dùng lịch sự và trang trọng hơn từ “can”. Vì vậy, mọi người, nhất là người bản xứ sử dụng cụm từ “could you please” nhiều trong giao tiếp.

Nói chung Will/ would you please có cùng nghĩa với Could you please.Tuy nhiên từ này có vẻ thẳng thắn và kém lịch sự hơn. Cụm từ Will / would you có thể đặt ở cuối câu trong tình huống thân thiện như bạn bè lâu năm.

Note:  Tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết đến dạng phủ định của câu yêu cầu.

You couldn’t + base form of verb …+ could you?

Ví dụ:

You couldn’t help me, could you?

Câu phủ định bạn không thể giúp tôi, phải không. Đoạn cuối “could you” giọng nói hơi tăng lên. Nó là phủ định của câu yêu cầu.

Trên đây, chúng tôi đã trình bày về cách sử dụng cấu trúc could / will/ would you please. Hy vọng rằng bài viết hữu ích với các bạn!

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment