Home Sự kiện Tập huấn “Hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất khoản tài trợ cho Nhóm hợp tác nghiên cứu về KHCN và ĐMST (Consortia)

Tập huấn “Hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất khoản tài trợ cho Nhóm hợp tác nghiên cứu về KHCN và ĐMST (Consortia)

by Admin
Ban Quản lý Dự án FIRST, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành triển khai thực hiện các hợp phần của dự án trong đó có tiểu Hợp phần 2b2 về Khoản tài trợ cho Nhóm hợp tác Nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Theo đóDự án FIRST sẽ tài trợ cho các nhóm hợp tác nghiên cứu & đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp và cộng đồng KH&CN. Ngày 1/10/2014, khoản tài trợ này đã được thông báo công khai trên các phương tiện đại chúng, bao gồm cả trên website của dự án FIRST (http://first-most.vn)

Để giúp Quý đơn vị hiểu rõ hơn về quá trình đánh giá, tuyển chọn của dự án và cách viết đề xuất, Ban Quản lý Dự án FIRST tổ chức tập huấn “Hướng dẫn quy trình cách lập đề xuất xin tài trợ cho khoản tài trợ cho nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ”. Thông tin chi tiết hội thảo như sau:

Thời gian: 08h30 ngày 16 tháng 10 năm 2014

Địa điểm:  Khách sạn Candle – 287 – 301 Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Chúng tôi cũng sẽ truyền trực tiếp buổi hội thảo qua công cụ WebEx meeting cho những quý vị ở xa không đến dự được.

Thông tin tài khoản truy cập WebEx.

You may also like

Leave a Comment