Home Việt Nam 13 học sinh nhập viện sau khi ăn thanh kẹo tẩm “cần sa”

13 học sinh nhập viện sau khi ăn thanh kẹo tẩm “cần sa”

by Thu Hà
Thirteen high school students in the northern Quang Ninh Province were hospitalized after eating a candy bar of unknown substance, with six later testing positive for cannabis.

13 học sinh trung học ở tỉnh Quảng Ninh đã phải nhập viện sau khi ăn một thanh kẹo không rõ chất gây nghiện, 6 học sinh sau đó cũng cho kết quả dương tính với ma túy.

At 7:45 a.m. Monday, a 10th grader showed signs of poisoning including headache, dizziness and nausea, according to a representative of Hoanh Bo High School in Ha Long Town. Twelve other students later showed similar symptoms, the representative added.

Theo đại diện của trường THPT Hoành Bồ, thị xã Hạ Long, lúc 7h45 sáng thứ hai, một học sinh lớp 10 có dấu hiệu ngộ độc bao gồm đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. 12 học sinh khác sau đó cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự, người đại diện cho biết thêm.

All the students then received first aid and were taken to Ha Long General Hospital. Six tested positive for tetrahydrocannabinol (THC), the principal psychoactive constituent of cannabis. So far, their health has been stabilized and they are being monitored at the hospital.

Tất cả học sinh được sơ cứu ban đầu và đưa đến bệnh viện Đa khoa Hạ Long. Sáu mẫu thử dương tính với tetrahydrocannabinol (THC), thành phần chính tác động lên thần kinh của cần sa. Đến nay, sức khỏe của các em đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

The students allegedly consumed the same kind of candy bar brought to class by a male peer. That student had visited a cousin’s home, also a café, Sunday night. He saw a colorful bar in a toy box, thought it was candy and took it home. The next morning, he brought the bar to school and shared some with his classmates, which led to the incident. On Tuesday morning, Quang Ninh police determined the incident as a case of food poisoning and not drug-related.

Các học sinh được cho là đã ăn cùng một loại thanh kẹo do một bạn nam mang đến lớp. Vào tối chủ nhật, học sinh đó đã đến thăm nhà một người anh họ, nơi này là một quán cà phê. Cậu học sinh nhìn thấy một thanh kẹo nhiều màu sắc trong hộp đồ chơi, nghĩ rằng đó là kẹo và mang nó về nhà. Sáng hôm sau, nam sinh mang thanh kẹo đến trường và chia một ít với bạn cùng lớp nên dẫn đến sự cố trên. Sáng thứ ba, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định vụ việc là một vụ ngộ độc thực phẩm, không liên quan đến ma túy.

Police said the bar hails from the U.S., whose ingredients are extracted from cannabis and can only be used via doctor’s prescription. The bar was brought back from the U.S. by a relative of the aforementioned cousin. As the family did not know what to do with it, they simply stashed the bar inside a toy box, and were not aware the student had taken it.

Cảnh sát cho biết thanh kẹo này có xuất xứ từ Hoa Kỳ, có thành phần chiết xuất từ cần sa và chỉ có thể được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Thanh kẹo được mang về từ Mỹ bởi một người họ hàng của người anh họ nói trên. Vì gia đình không biết phải làm gì với nó, nên họ chỉ đơn giản là giấu thanh kẹo bên trong một hộp đồ chơi và không biết nam sinh lớp 10 này đã lấy nó.

Authorities had checked the cafe, but did not find the kind of candy bars consumed by the students. The cafe was only fined VND2 million ($87.74) for the unhygienic handling of food. A Facebook post in February 2020 by Tyler County Sheriff’s Office warned of “an imitation candy infused with THC,” designed to look like a legitimate, commonly sold candy product called “Nerds Rope”. They warned the imitation candy “could be potentially harmful to children” if they were to consume it.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra quán cà phê, nhưng không tìm thấy loại kẹo thanh mà học sinh đã ăn. Quán cà phê chỉ bị phạt 2 triệu đồng (87,74 đô la) vì xử lý thức ăn không hợp vệ sinh. Một bài đăng trên Facebook vào tháng 2 năm 2020 của Tyler County Sheriff’s Office đã cảnh báo về “một loại kẹo giả được tẩm THC”, được thiết kế để trông giống như một sản phẩm kẹo hợp pháp, thường được bán có tên “Nerds Rope”. Họ cảnh báo loại kẹo nhái “có thể gây hại cho trẻ em” nếu chúng ăn phải.

* Bài viết của tác giả Minh Cuong trên báo VnExpress, link tại : 

https://e.vnexpress.net/news/news/13-students-hospitalized-after-consuming-cannabis-infused-candy-bar-4377175.html

Từ mới: 

substance (n) /ˈsʌb.stəns/ : chất ( chất hóa học, chất độc,..), cốt lõi, că bản

poisoning (n) /ˈpɔɪ.zən.ɪŋ/ : sự nhiễm độc

dizziness (n) /ˈdɪz.i.nəs/ : sự hoa mắt, chóng mặt

nausea (n) /ˈnɔː.zi.ə/ : sự buồn nôn, sự kinh tởm

cannabis (n) /ˈkæn.ə.bɪs/ : cây cần sa

psychoactive (adj) /ˌsaɪ.kəʊˈæk.tɪv/ : tác động tới trí tuệ ( thần kinh )

allegedly (adv) /əˈledʒ.ɪd.li/ : cho rằng

food poisoning (n) /ˈfuːd ˌpɔɪ.zən.ɪŋ/ : ngộ độc thực phẩm

prescription (n) /prɪˈskrɪp.ʃən/ : đơn thuốc, sự quy định, sự ra lệnh

legitimate (adj) /ləˈdʒɪt.ə.mət/ : hợp pháp, chính đáng

*Bài viết được livestream trên fanpage : link tại đây

You may also like

Leave a Comment