Home Việt Nam Việt kiều Pháp đóng vai trò quan trọng trong việc đưa tiền vệ Quang Hải sang Pháp

Việt kiều Pháp đóng vai trò quan trọng trong việc đưa tiền vệ Quang Hải sang Pháp

by Admin
Vietnam’s top midfielder Nguyen Quang Hai has signed for French club Pau FC, and the deal was possible only because of Pierre, a Vietnamese-French football agent.

Tiền vệ hàng đầu Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Pháp Pau FC và thương vụ này thực hiện được là nhờ Pierre, một đại diện bóng đá người Pháp gốc Việt.

Pierre, who preferred not to reveal his surname, has a Vietnamese father and a French mother.

Pierre, người không muốn tiết lộ họ của mình, anh có cha là người Việt Nam và mẹ là người Pháp.

As a football agent, he had a working relationship with Nguyen Dac Van, who has been Hai’s agent since late 2021. When he heard that Hai did not renew his contract with Hanoi FC to seek a new challenge in Europe, he reached out immediately.

Với tư cách là một ông bầu, anh có mối quan hệ làm ăn với Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Hải từ cuối năm 2021. Khi biết tin Hải không gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC để tìm kiếm thử thách mới ở châu Âu, anh đã ngay lập tức liên hệ.

He flew from France to Belgium to meet with Van.

Anh bay từ Pháp sang Bỉ để gặp ông Văn.

It was also Pierre who took care of Hai’s trip to Europe in early June to negotiate the contract with Pau FC.

Chính Pierre cũng là người đã lo cho Hải chuyến đi châu Âu vào đầu tháng 6 để đàm phán hợp đồng với Pau FC.

After Hai turned down the offer from an Austrian club, Pierre presented him with five other options of which Pau FC were the best since Hai can regularly get time on the pitch there.

Sau khi Quang Hải từ chối lời đề nghị từ một câu lạc bộ của Áo, Pierre đã đưa ra cho anh ta năm lựa chọn khác, trong đó Pau FC là tốt nhất vì Hải có thể thường xuyên ra sân ở đó.

Thanks to Pierre, Hai visited the club and met their officials. Four days after the meeting, Hai decided to sign up with them because he felt appreciated.

Nhờ Pierre, Hải đã đến thăm câu lạc bộ và gặp gỡ các lãnh đạo. Bốn ngày sau cuộc họp, Hải quyết định đăng ký với họ vì anh cảm thấy được đánh giá cao.

He does not care about the fact that Pau are a small team since he reckons Vietnamese players are not a match for Europeans.

Anh ấy không quan tâm đến việc Pau là một đội bóng nhỏ vì anh ấy cho rằng các cầu thủ Việt Nam không phải là đối thủ của châu Âu.

Pierre cannot speak Vietnamese.

Pierre không biết nói tiếng Việt.

But this is a special deal for him because he is half Vietnamese.

Nhưng đây là một thương vụ đặc biệt với anh vì anh mang trong mình một nửa dòng máu Việt.

He says: “I put all my energy, mind and heart into this deal between Quang Hai and Pau FC. I want to be the first person to bring a Vietnamese player to the French league and I want my family, especially my father, to be proud of me, because this is beneficial for Vietnamese football.”

Anh nói: “Tôi đã dồn hết tâm sức, trí lực cho thương vụ này giữa Quang Hải và Pau FC. Tôi muốn trở thành người đầu tiên đưa một cầu thủ Việt Nam sang giải VĐQG Pháp và tôi muốn gia đình, đặc biệt là bố tôi, hãy tự hào về tôi, vì điều này có lợi cho bóng đá Việt Nam. ”

He says Pau FC President Bernard Laporte-Fray decided to release several players to make room for Hai. He is greatly appreciative of the Vietnamese midfielder for his creativity and ability to play in many positions. So he agreed to sign a long-term contract to ensure Hai has the time to adapt to the French football environment.

Ông cho biết Chủ tịch Bernard Laporte-Fray của Pau FC đã quyết định tung ra một số cầu thủ để nhường chỗ cho Hải. Ông đánh giá rất cao tiền vệ Việt Nam ở sự sáng tạo và khả năng chơi được ở nhiều vị trí. Vì vậy anh đã đồng ý ký hợp đồng dài hạn để đảm bảo Hải có thời gian thích nghi với môi trường bóng đá Pháp.

Pierre has never been to Vietnam and only knows about the country through stories from his father, who was born in Vietnam before going to France to settle down and work as a doctor.

Pierre chưa từng đến Việt Nam và chỉ biết về đất nước qua những câu chuyện của cha anh, người sinh ra ở Việt Nam trước khi sang Pháp định cư và làm bác sĩ.

Hai is expected to undergo a medical on Wednesday. If things go to plan, his two-year contract, with an option to extend for another year, will come into effect.

Hải dự kiến sẽ kiểm tra y tế vào thứ tư. Nếu không có gì trục trặc, bản hợp đồng hai năm, kèm lựa chọn gia hạn một năm, sẽ có hiệu lực.

Pierre will accompany Hai during the process to make sure everything goes well.

Pierre sẽ đồng hành cùng Hải trong suốt quá trình để đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

During his first few months in Pau, Hai will get a translator for communication.

Trong những tháng đầu tiên ở Pau, Quang Hải sẽ nhờ người phiên dịch để giao tiếp.

Pau FC, established in 1920, finished 10th in Ligue 2, France’s second division, last season. They own the 4,031-capacity Nouste Campo stadium.

Pau FC, được thành lập vào năm 1920, đứng thứ 10 tại Ligue 2, giải hạng hai của Pháp vào mùa giải trước. Họ sở hữu sân vận động Nouste Campo có sức chứa 4.031 người.

In six seasons with his former club Hanoi FC, Hai played 126 matches, scored 35 times and won every domestic title and the Vietnam Golden Ball in 2018.

Trong 6 mùa giải khoác áo CLB Hà Nội FC, Quang Hải đã thi đấu 126 trận, ghi bàn 35 lần, giành mọi danh hiệu quốc nội và Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018.

He also played an important role in Vietnam winning second place at the 2018 AFC U23 Championship, the 2018 AFF Cup and SEA Games 30 and in Vietnam’s journey to the final round of the 2022 World Cup qualifiers.

Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam giành ngôi á quân tại Giải vô địch U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018 và SEA Games 30 cũng như trong hành trình của Việt Nam đến lượt cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/football/vietnamese-french-agent-plays-vital-role-in-midfielders-move-to-france-4480945.html

Từ mới:

preferred (adj)  /prɪˈfɜːd/ : được thích hơn, được ưa hơn

immediately (adv) /ɪˈmiː.di.ət.li/ : ngay lập tức, trực tiếp, tức thì

negotiate (v)  /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/ : đàm phán

appreciate (v)  /əˈpriː.ʃi.eɪt/ : đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị, thưởng thức

qualifier (n)  /ˈkwɒl.ɪ.faɪ.ər/ : vòng loại

 

 

 

 

You may also like

1 comment

Tmax 13/07/2022 - 15:37

Recently, I don’t see the website update the new posts.

Reply

Leave a Comment