Home Việt Nam Hai đứa trẻ tử vong sau khi ăn trứng và da cóc

Hai đứa trẻ tử vong sau khi ăn trứng và da cóc

by Mai Lan
An 8-year-old girl and her 2-year-old brother died after eating toad eggs and skin in central Vietnam on Tuesday.

Một bé gái 8 tuổi và bé trai 2 tuổi đã tử vong sau khi ăn trứng và da cóc ở miền Trung Việt Nam vào hôm thứ Ba vừa qua.

With their parents away working on a farm Tuesday, the two children in Huong Hiep Commune of Dakrong District, Quang Tri Province visited their neighbor’s home to gather toad eggs and skin, brought them home, and cooked them for lunch.

Với việc cha mẹ đi làm rẫy hôm thứ Ba, hai em nhỏ ở xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đến nhà hàng xóm nhặt trứng và da cóc đem về nấu cho bữa trưa.

Later, both the girl and boy complained they felt tired and nauseous, according to witnesses.

Theo các nhân chứng cho biết, sau đó cả bé gái và bé trai đều than phiền rằng chúng cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn.

They were then taken to the medical center of Dakrong District but were pronounced dead on arrival, said Ho Van Cuong, chairman of Huong Hiep Commune.

Sau đó họ được đưa đến trung tâm y tế huyện Đakrông nhưng đã chết khi đến nơi, ông Hồ Văn Cường, chủ tịch xã Hướng Hiệp cho biết.

Staff at the center took samples from inside the pot at their house for testing, confirming they had been poisoned by the toad eggs and skin.

Nhân viên của trung tâm đã lấy mẫu từ bên trong chiếc nồi tại nhà của họ để xét nghiệm, xác nhận rằng họ đã bị nhiễm độc từ da và trứng cóc.

In March 2017, two other children in Huong Hiep had also died after eating the toad eggs they had gathered from a stream.

Vào tháng 3/2017, hai trẻ em khác ở Hướng Hiệp cũng đã tử vong sau khi ăn trứng cóc mà chúng nhặt được từ một con suối.

According to experts, toad skin, eggs, and internal organs are all poisonous and mostly attack the cardiovascular system of those who eat them before causing kidney and liver failure.

Theo các chuyên gia, da, trứng và nội tạng cóc đều có độc và tấn công chủ yếu vào hệ tim mạch của người ăn phải trước khi gây suy gan và thận.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/young-siblings-die-after-eating-toad-eggs-skin-4481713.html

Từ mới:

toad (n)                           /təʊd/                             con cóc
nauseous (adj)                /ˈnɔː.zi.əs/                      bị nôn mửa
stream (n)                         /striːm/                           con suối
cardiovascular (adj)      /ˌkɑː.di.əʊˈvæs.kjə.lər/    thuộc về tim mạch 
kidney (n)                          /ˈkɪd.ni/                           quả thận
liver (n)                              /ˈlɪv.ər/                             gan

You may also like

2 comments

LINH LINH 19/08/2022 - 10:43

so_helpful

Reply
hiền trịnh 07/08/2022 - 20:22

rất hữu ích ạ,cảm ơn ad nhiều

Reply

Leave a Comment