Home Việt Nam HLV Campuchia hứa sẽ chơi thứ bóng đá tấn công trước Việt Nam

HLV Campuchia hứa sẽ chơi thứ bóng đá tấn công trước Việt Nam

by Mai Lan
Head coach Ryu Hirose appreciated Vietnam’s power but said Cambodia would approach their AFF Cup game Sunday with an attacking display instead of defending.

Huấn luyện viên trưởng Ryu Hirose đánh giá cao sức mạnh của Việt Nam nhưng cho biết Campuchia sẽ tiếp cận trận đấu AFF Cup vào Chủ nhật với một màn tấn công thay vì phòng ngự.

“Vietnam are really strong, but Cambodia will try to cause them trouble. We will maintain possession and attack throughout the game, even if we lose,” Hirose said.

“Việt Nam thực sự rất mạnh, nhưng Campuchia sẽ cố gắng gây khó khăn cho họ. Chúng tôi sẽ duy trì khả năng cầm bóng và tấn công trong suốt trận đấu, ngay cả khi chúng tôi thua”, Hirose nói.

Cambodia have already been eliminated with only one win after three games. However, under the lead of coach Hirose and manager Keisuke Honda, they have impressed people with an offensive playing style.

Campuchia đã bị loại với chỉ một chiến thắng sau ba trận đấu. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hirose và huấn luyện viên Keisuke Honda, họ đã gây ấn tượng với mọi người bằng lối chơi tấn công đầy ấn tượng.

“I cannot say Cambodia are confident to score against Vietnam. To me, their style of play, deployment and playmaking are more important,” Hirose added.

“Tôi không thể nói Campuchia tự tin ghi bàn vào lưới Việt Nam. Đối với tôi, lối chơi, cách triển khai và lối chơi của đội quan trọng hơn”, Hirose nói thêm.

Cambodia have lost all eight previous encounters against Vietnam. In the most recent one at SEA Games 2019, they lost 0-4 against Vietnam.

Campuchia đã thua cả 8 lần chạm trán  trước đây với Việt Nam. Gần đây nhất tại SEA Games 2019, họ thất thủ 0-4 trước Việt Nam.

“I’m always excited when facing stronger opponents like this. Vietnam are really good. We will try our best. Hopefully, we can create something against Vietnam,” he said.

“Tôi luôn phấn khích khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn như thế này. Việt Nam thực sự giỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng có thể tạo ra điều gì đó trước Việt Nam”, ông nói.

After three games, Vietnam are second with seven points like Indonesia but scored less goals. The Golden Dragons only need one point against Cambodia to advance.

Sau ba trận, Việt Nam đứng thứ hai với bảy điểm như Indonesia nhưng ghi ít bàn hơn. Những chú rồng vàng chỉ cần một điểm trước Campuchia để đi tiếp.

The game will take place at 7:30 p.m. on Sunday and will be reported live on VnExpress International.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h30 Chủ nhật và được tường thuật trực tiếp trên kênh VnExpress Quc tế .

*Bài viết của tác giả Lam Thoa, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/sports/football/cambodia-coach-promises-to-play-attacking-football-against-vietnam-4405048.html

Từ mới : 

approach (v)                        /əˈprəʊtʃ/                     tiếp cận

possession (n)                    /pəˈzeʃ.ən/                   sự sở hữu, sự kiểm soát

eliminate (v)                        /iˈlɪm.ɪ.neɪt/                  loại bỏ

deployment (n)                   /dɪˈplɔɪ.mənt/               sự triển khai

encounter (n)                      /ɪnˈkaʊn.tər/                 sự gặp gỡ, cuộc chạm trán

opponent (n)                       /əˈpəʊ.nənt/                   đối thủ, đối phương

You may also like

Leave a Comment