Home Việt Nam Cơ quan hàng không tìm cách nối lại các chuyến bay thường lệ đến Châu Âu

Cơ quan hàng không tìm cách nối lại các chuyến bay thường lệ đến Châu Âu

by Mai Lan
The Civil Aviation Authority of Vietnam proposed reopening regular commercial flights between Vietnam and France, Germany, Russia and the U.K. and with 10 weekly return flights.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất mở lại các chuyến bay thương mại thường xuyên giữa Việt Nam với Pháp, Đức, Nga và Anh với 10 chuyến khứ hồi hàng tuần.’

Dinh Viet Thang, head of CAAV, said the agency has been seeking approval from the Ministry of Transport to work with aviation authorities in the four European countries on resuming regular commercial flights as there is huge demand for repatriation during the upcoming Tet holiday among Vietnamese living in Europe.

Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng cho biết, cơ quan này đã xin ý kiến ​​của Bộ GTVT để làm việc với nhà chức trách hàng không 4 nước châu Âu về việc nối lại các chuyến bay thương mại thường lệ do nhu cầu hồi hương trong dịp Tết sắp tới của người Việt Nam ở châu Âu rất lớn.

Statistics from CAAV showed around 140,000 overseas Vietnamese wish to return home to celebrate Tet, which peaks on Feb. 1 and it is forecast the number of passengers flying to Vietnam would exceed 30,000 a week, including foreign experts and diplomats.

Thống kê của Cục HKVN cho thấy có khoảng 140.000 Việt kiều về quê ăn Tết , cao điểm vào ngày 1/2 và dự báo lượng khách bay đến Việt Nam sẽ vượt 30.000 lượt / tuần, bao gồm cả chuyên gia nước ngoài và cán bộ ngoại giao.

Earlier, CAAV worked with aviation officials of Australia to resume regular flights between the two countries with the frequency of 10 return flights a week. Vietnam Airlines starts selling tickets for flights between Ho Chi Minh City, Hanoi and Sydney from Saturday.

Trước đó, Cục HKVN đã làm việc với giới chức hàng không Australia để nối lại các chuyến bay thường lệ giữa hai nước với tần suất 10 chuyến khứ hồi / tuần. Vietnam Airlines bắt đầu bán vé các chặng bay giữa TP.HCM, Hà Nội và Sydney từ thứ Bảy.

After the government approved a two-week first phase of resumption of flights to nine destinations starting Jan. 1, the CAAV granted flight slots for domestic carriers to seven: Bangkok, Phnom Penh, San Francisco, Seoul, Singapore, Taipei and Tokyo.

Sau khi chính phủ phê duyệt giai đoạn hai tuần đầu tiên nối lại các chuyến bay đến chín điểm đến bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, Cục HKVN đã cấp phép cho các hãng hàng không trong nước đến bảy nước: Bangkok, Phnom Penh, San Francisco, Seoul, Singapore, Đài Bắc và Tokyo.

Currently, flights to Beijing or Guangzhou in China and Vientiane in Laos are yet to resume as relevant aviation authorities remain to complete negotiations.

Hiện tại, các chuyến bay đến Bắc Kinh hoặc Quảng Châu ở Trung Quốc và Viêng Chăn của Lào vẫn chưa được nối lại do các nhà chức trách hàng không liên quan vẫn đang hoàn tất các cuộc đàm phán.

Fully vaccinated people and those who have recovered from Covid-19 arriving in Vietnam only need to self-isolate for three days.

Những người đã được tiêm phòng đầy đủ và những người đã khỏi bệnh Covid-19 đến Việt Nam chỉ cần tự cách ly trong ba ngày.

Everyone, except children below two, must have tested negative for the novel coronavirus using the PCR method within 72 hours before departure.

Tất cả mọi người, trừ trẻ em dưới hai tuổi, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với loại vi rút Corona mới bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

However, due to the emergence of the new Omicron variant of Covid-19, all passengers are also required to undergo a rapid test on landing at Noi Bai and Tan Son Nhat international airports.

Tuy nhiên, do sự xuất hiện của biến thể Omicron mới của Covid-19, tất cả hành khách cũng được yêu cầu làm xét nghiệm nhanh khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/aviation-authority-seeks-to-resume-regular-flights-to-europe-4416278.html

Từ mới: 

aviation (n)                    /ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən/                        hàng không

repatriation (n)             /ˌriː.pæt.riˈeɪ.ʃən/                  việc hồi hương

diplomat (n)                  /ˈdɪp.lə.mæt/                         cán bộ ngoại giao

novel (adj)                    /ˈnɒv.əl/                                  mới

undergo (v)                  /ˌʌn.dəˈɡəʊ/                            trải qua

You may also like

Leave a Comment