Home Việt Nam Huế thúc đẩy du lịch vào ban đêm từ quý II

Huế thúc đẩy du lịch vào ban đêm từ quý II

by Mai Lan
Authorities in Thua Thien-Hue Province, home to Hue Town, will organize a series of cultural activities and art performances at night from the second quarter to diversify nightlife travel experiences.

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi có Thành phố Huế, sẽ tổ chức một loạt các hoạt động văn hóa và biểu diễn nghệ thuật vào ban đêm từ quý II để đa dạng hóa các trải nghiệm du lịch giải trí về đêm.

There would be art programs and food fests from 6 p.m. to 10 p.m. across the backpacker precinct of Pham Ngu Lao, Chu Van An and Vo Thi Sau Street, February 3 Park and Nguyen Dinh Chieu pedestrian zone.

Sẽ có các chương trình nghệ thuật và tiệc ẩm thực từ 18h đến 22h tại khu vực Tây ba lô Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu, Công viên 3 Tháng 2 và khu phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

In addition, calligraphy performances, folk games, traditional ao dai shows and street music programs would be held at night in Dong Ba Market, the pedestrian zone near the iconic Huong (Perfume) River, Phu Xuan Park and the night street zone around the Imperial Citadel.

Ngoài ra, các chương trình biểu diễn thư pháp, trò chơi dân gian, trình diễn áo dài truyền thống và chương trình ca nhạc đường phố sẽ được tổ chức vào ban đêm tại chợ Đông Ba, khu phố đi bộ gần sông Hương, công viên Phú Xuân và khu vực phố đêm quanh Hoàng cung.

Hue was the seat of the Nguyen dynasty from 1802 until the end of feudalism in Vietnam in 1945, and the UNESCO-recognized Imperial Citadel is now a popular attraction.

Huế là nơi ngự trị của triều Nguyễn từ năm 1802 cho đến khi kết thúc chế độ phong kiến ​​ở Việt Nam vào năm 1945, và Hoàng thành đã được UNESCO công nhận hiện là một điểm thu hút đông người tham quan.

The town is generally considered sleepy with little nightlife to speak of and just a few bars and cafes.

Thành phố này thường bị cho rằng khá tẻ nhạt với rất ít hoạt động về đêm được nhắc đến và chỉ có một vài quán bar hay quán cà phê.

Provincial authorities earlier planned to launch a night street zone around the Imperial Citadel on Jan. 1 but the plan was postponed due to the resurgence of Covid.

Chính quyền tỉnh trước đó đã lên kế hoạch khai trương khu phố đêm xung quanh Hoàng thành vào ngày 1 tháng 1 nhưng kế hoạch bị hoãn lại do sự bùng nổ của Covid.

Thua Thien-Hue also got the government greenlight to welcome back foreign tourists under special tour packages this month before Vietnam fully reopens inbound tourism from March 15.

Thừa Thiên-Huế cũng đã được chính phủ cho phép chào đón du khách nước ngoài trở lại theo các gói tour du lịch trọn gói trong tháng này trước khi Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn du lịch trong nước từ ngày 15 tháng Ba.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/places/hue-to-boost-night-time-tourism-from-second-quarter-4432940.html

Từ mới:

diversify (v)                    /daɪˈvɜː.sɪ.faɪ/                        đa dạng hóa

backpacker (n)              /ˈbæk.pæk.ər/                          Tây ba lô

pedestrian (n)               /pəˈdes.tri.ən/                           người đi bộ
calligraphy (n)              /kəˈlɪɡ.rə.fi/                               thuật thư pháp
feudalism (n)                 /ˈfju·dəlˌɪz·əm/                         chế độ phong kiến

You may also like

Leave a Comment