Home Việt Nam Bắt giữ kẻ lừa đảo 1,8 triệu đô la từ công ty Nhật Bản

Bắt giữ kẻ lừa đảo 1,8 triệu đô la từ công ty Nhật Bản

by Mai Lan
Ho Chi Minh City police arrested a man Tuesday for tricking a Japanese firm into buying medical gloves, then robbing it.

Hôm thứ Ba vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một người đàn ông vì lừa một công ty Nhật Bản mua găng tay y tế, rồi cướp đoạt chúng.

Nguyen Nam Huy, 39, is being investigated for “fraudulent appropriation of assets.”

Nguyễn Nam Huy, 39 tuổi, đang bị điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Huy’s wife, Do Thi Thu Mai, who co-owns HCMC-based She Medical Company alongside her husband, and Nguyen Quang Thai, 39, marketing development manager, have also been detained on the same charge.

Vợ của Huy, Đỗ Thị Thu Mai, đồng sở hữu Công ty She Medical có trụ sở tại TP.HCM cùng với chồng, và Nguyễn Quang Thái, 39 tuổi, giám đốc phát triển tiếp thị, cũng bị bắt giam với tội danh tương tự.

But Mai, director of the company, is out on bail raising a child.

Nhưng bà Mai, giám đốc công ty, đang tại ngoại để nuôi con nhỏ.

According to investigators, She Medical signed a deal to sell medical gloves to Japan-based Homes in May 2020 via Bao Viet Securities JSC.

Theo điều tra viên, She Medical đã ký hợp đồng bán găng tay y tế cho Homes có trụ sở tại Nhật Bản vào tháng 5/2020 thông qua Công ti CP Chứng khoán Bảo Việt.

Along with business partners, Huy introduced himself as the son of a deputy minister of industry and trade and therefore, had many connections that could guarantee his customers abundant sources of medical gloves.

Cùng với các đối tác làm ăn, Huy tự giới thiệu mình là con trai của một thứ trưởng Bộ Công Thương nên có nhiều mối quan hệ, chính vì vậy có thể đảm bảo cho khách hàng nguồn găng tay y tế dồi dào.

Thai oversaw contacting and negotiating with Homes.

Thái phụ trách giám sát việc liên hệ và đàm phán với Homes.

In June 2020, Bao Viet Securities JSC was authorized to sign a contract with She Medical to buy 100,000 boxes of medical gloves that cost nearly $6 million.

Vào tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được ủy quyền ký hợp đồng với She Medical để mua 100.000 hộp găng tay y tế trị giá gần 6 triệu USD.

Homes made a deposit of more than $1.8 million.

Homes đã đặt cọc hơn 1,8 triệu đô la.

As determined, She Medical had to transfer the first batch of the product on July 1 but failed to do so.

Theo quy định, She Medical đã phải chuyển đợt sản phẩm đầu tiên vào ngày 1/7 nhưng họ không làm điều đó.

Homes then requested She Medical to return their deposit but Huy and Mai repeatedly avoided them.

Homes sau đó yêu cầu She Medical trả lại tiền đặt cọc nhưng Huy và Mai liên tục né tránh họ.

In November 2020, the Japanese firm sent a denunciation to HCMC police.

Tháng 11/2020, công ty Nhật Bản gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/man-claims-to-be-official-s-son-swindles-1-8-mln-from-japanese-firm-4436306.html

Từ mới:

fraudulent (adj)                  /ˈfrɔː.dʒə.lənt/                       lừa đảo, phạm pháp
appropriation (n)              /əˌprəʊ.priˈeɪ.ʃən/                   sự chiếm hữu, chiếm đoạt
abundant (adj)                  /əˈbʌn.dənt/                            phong phú, dồi dào
authorize (v)                      /ˈɔː.θər.aɪz/                             ủy quyền, cho phép
denunciation (n)                /dɪˌnʌn.siˈeɪ.ʃən/                    sự tố cáo, tố giác

You may also like

2 comments

Nguyễn Thị Ngọc Hảo 10/03/2022 - 18:59

Bạn cho mình hỏi trong đoạn đầu mình thấy thường là : buy into nhưng trong đoạn văn lại là into buying medical gloves, như vậy có đúng không ạ

Reply
Mai Lan 11/03/2022 - 19:12

từ into trong bài thuộc cụm trick sb/sth into doing sth, nghĩa là lừa ai đó làm gì bạn nhé

Reply

Leave a Comment