Home Việt Nam Tử hình 2 người Trung Quốc vì sản xuất ma túy

Tử hình 2 người Trung Quốc vì sản xuất ma túy

by Mai Lan
A court in the Central Highlands province of Kon Tum sentenced two Chinese men to death Saturday for running an operation producing over 11kg of meth.

Một tòa án ở tỉnh Kon Tum, Tây Nguyên đã tuyên án tử hình hai người đàn ông Trung Quốc hôm thứ Bảy vì điều hành một cơ sở sản xuất hơn 11kg ma túy.

Cao Zi Li and Jian Huang, both 59, identified as the ringleaders, were found guilty of ‘illegal production of narcotic substances.’

Cao Zi Li và Jian Huang, đều 59 tuổi, được xác định là kẻ cầm đầu, bị kết tội ‘sản xuất trái phép chất ma túy’.

Another Chinese accomplice identified as Yang Yuan De was sentenced to life imprisonment while five others, including a Vietnamese national got jail terms of between 34 months to 20 years.

Một đồng phạm người Trung Quốc khác được xác định là Yang Yuan De bị kết án tù chung thân trong khi 5 người khác, trong đó có một công dân Việt Nam bị phạt tù từ 34 tháng đến 20 năm.

According to the indictment, Cao was sentenced to life in China for illegally trafficking drugs in 2002. In October 2017, Li was granted amnesty and released from prison.

Theo cáo trạng, Cao bị kết án chung thân tại Trung Quốc vì tội buôn bán trái phép chất ma túy vào năm 2002. Tháng 10/2017, Li được đặc xá và ra tù.

However, he contacted some Chinese compatriots to move to Vietnam to open a methamphetamine production factory.

Tuy nhiên, anh ta liên hệ với một số đồng hương Trung Quốc để sang Việt Nam mở xưởng sản xuất ma túy.

Since March 2019, Li and a group of his compatriots rented two factories in Dak Ha District of Kon Tum and central Quy Nhon Town to produce meth under the guise of “insecticide production laboratory.”

Kể từ tháng 3 năm 2019, Li và một nhóm đồng hương thuê hai nhà máy ở huyện Đăk Hà, Kon Tum và trung tâm thị xã Quy Nhơn để sản xuất ma túy  dưới vỏ bọc “phòng thí nghiệm sản xuất thuốc trừ sâu”.

In August the same year, local police responded to tip-offs from locals and raided the factory in Dak Ha District. They seized over 11kg of meth as well as machinery used for producing meth.

Vào tháng 8 cùng năm, nhờ những lời mách nước của người dân trong vùng, cảnh sát địa phương đã đột kích vào nhà máy ở huyện Đăk Hà. Họ đã thu giữ hơn 11kg ma túy cũng như máy móc được sử dụng để sản xuất ma túy.

Li and his accomplices were arrested shortly after.

Li và đồng bọn bị bắt ngay sau đó.

Those convicted of possessing or smuggling more than 600 grams of heroin or more than 2.5 kilograms of methamphetamine face the death penalty in Vietnam. The production or sale of 100 grams of heroin or 300 grams of other illegal narcotics is similarly punishable.

Những người bị kết án tàng trữ hoặc buôn lậu hơn 600 gam heroin hoặc hơn 2,5 kg ma túy sẽ đối mặt với án tử hình tại Việt Nam. Việc sản xuất hoặc mua bán 100 gam hêrôin hoặc 300 gam chất ma tuý trái phép khác cũng bị phạt tương tự.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/two-chinese-get-death-for-methaphamine-production-4452355.html

Từ mới:

ringleader (n)                    /ˈrɪŋˌliː.dər/                       kẻ đầu sỏ

accomplice (n)                  /əˈkʌm.plɪs/                      kẻ tòng phạm

indictment (n)                    /ɪnˈdaɪt.mənt/                   sự buộc tội

amnesty (n)                         /ˈæm.nə.sti/                     sự ân xá

guise (n)                               /ɡaɪz/                               vỏ bọc, chiêu bài

raid (v)                                   /reɪd/                               đột kích

You may also like

Leave a Comment