Home Việt Nam MV tiếng Anh đầu tiên của ngôi sao nhạc pop Việt Nam bị cho là “tiêu cực”

MV tiếng Anh đầu tiên của ngôi sao nhạc pop Việt Nam bị cho là “tiêu cực”

by Mai Lan
Son Tung M-TP’s first English MV, which depicts an orphan losing his way in life and committing suicide, has attracted censure and a demand for its removal from popular platforms.

MV tiếng Anh đầu tiên của Sơn Tùng M-TP, miêu tả một đứa trẻ mồ côi lạc lối và tự tử, đã gây nên sự chỉ trích và bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi các nền tảng phổ biến.

The Department of Performing Arts under the culture ministry has requested that the music video, titled “There’s No One At All,” be taken offline for containing “negative, non-educational messages.”

Cục nghệ thuật biểu diễn thuộc bộ văn hóa đã yêu cầu video ca nhạc có tựa đề “Không có ai ở cả”, được đưa vào ngoại tuyến vì chứa “thông điệp tiêu cực, phi giáo dục”.

In a document sent to the Ministry of Culture, Sports and Tourism and the Authority of Broadcasting and Electronic Information under the Ministry of Information and Communications Friday afternoon, the department said that the music video, released Thursday night, carried “negative, non-educational messages with scenes of violence, chases and destruction, ending with a character committing suicide.”

Trong một văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chiều thứ Sáu, Cục này cho rằng video ca nhạc phát hành Đêm thứ Năm mang “thông điệp tiêu cực, phi giáo dục” với những cảnh bạo lực, rượt đuổi và phá hủy, kết thúc bằng cảnh một nhân vật tự sát. “

The video has greatly impacted viewers and can promote “negative behaviors” in society, especially among children, the department argues.

Bộ này lập luận rằng video đã tác động rất lớn đến người xem và có thể thúc đẩy “những hành vi tiêu cực” trong xã hội, đặc biệt là ở trẻ em.

It further says that there are signs that the MV has violated regulations by “using costumes, words, sounds, images, gestures, vehicles of expression and performance methods that go against Vietnamese traditions, negatively affecting society’s mental health and moral values.”

Điều này nói rằng có những dấu hiệu cho thấy MV đã vi phạm quy định do “sử dụng trang phục, ngôn từ, âm thanh, hình ảnh, cử chỉ, phương tiện thể hiện, phương thức biểu diễn đi ngược lại truyền thống Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và các giá trị đạo đức của xã hội.”

The department has called for authorities to stop the video’s distribution “immediately”.

Bộ đã kêu gọi các nhà chức trách dừng việc phát tán video “ngay lập tức”.

Luu Dinh Phuc, head of the broadcasting authority, said they have requested Google, the platform where the video was uploaded, to take it down.

Lưu Đình Phúc, người đứng đầu cơ quan phát thanh truyền hình, cho biết họ đã yêu cầu Google, nền tảng nơi video được tải lên, gỡ xuống.

“Normally the process would take one or two days. I hope the song’s owners can remove the video themselves sooner,” he said.

“Thông thường quá trình này sẽ mất một hoặc hai ngày. Tôi hy vọng chủ sở hữu bài hát có thể tự xóa video sớm hơn”, ông nói.

Son Tung M-TP, whose real name is Nguyen Thanh Tung, is yet to respond to the controversy that his new music video has attracted.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng vẫn chưa lên tiếng phản hồi về tranh cãi cho rằng MV mới của mình đãgây nên sự chú ý.

“There’s No One At All”, Tung’s first song in English, features an orphan who is lonely and ostracized growing up, instilling a rebellious streak in him. The video ends with him jumping off a tall building.

“Chẳng có ai cả”, ca khúc đầu tiên của Tùng bằng tiếng Anh, kể về một đứa trẻ mồ côi, cô đơn và bị tẩy chay đã lớn lên, dẫn đến một tính cách nổi loạn trong em. Đoạn video kết thúc với cảnh đứa bé nhảy khỏi một tòa nhà cao tầng.

Lam Minh Chanh, a businessman, said a friend who’s the principal of a kindergarten was worried that young people would learn “negative ways to resolve issues” from the music video.

Doanh nhân Lâm Minh Chánh cho biết một người bạn của ông là hiệu trưởng trường mầm non lo lắng rằng giới trẻ sẽ học “những cách giải quyết vấn đề tiêu cực” từ MV.

Viet Nu, a media manager in Ho Chi Minh City, said each artist has his or her own creative freedom. She said she viewed the MV as a pure entertainment product with fictional content that has nothing to do with her real life.

Việt Nữ, người quản lý truyền thông tại TP.HCM, cho biết mỗi nghệ sĩ có quyền tự do sáng tạo riêng. Bà cho biết mình xem MV như một sản phẩm giải trí đơn thuần với nội dung hư cấu không liên quan gì đến cuộc sống thực của cô.

As of Friday afternoon, 22 hours after its official release on YouTube, the video had garnered over 7.2 million views.

Tính đến chiều thứ Sáu, 22 giờ sau khi phát hành chính thức trên YouTube, video đã thu được hơn 7,2 triệu lượt xem.

Son Tung M-TP, 28, is one of Vietnam’s biggest pop stars. The singer from the northern province of Thai Binh has won an MTV Europe Music Award and was included in the 2018 Forbes 30 Under 30 list for Vietnam.

Sơn Tùng M-TP, 28 tuổi, là một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất Việt Nam. Chàng ca sĩ đến từ tỉnh Thái Bình, miền Bắc đã giành được giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu và lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2018 của Việt Nam.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/vietnamese-pop-star-s-first-english-mv-deemed-negative-faces-removal-4457873.html

Từ mới:

censure (n)                    /ˈsen.ʃər/                          sự phê bình, chỉ trích

gesture (n)                    /ˈdʒes.tʃər/                        điệu bộ, cử chỉ

moral (adj)                    /ˈmɒr.əl/                             thuộc về đạo đức

ostracize (v)                  /ˈɒs.trə.saɪz/                      tẩy chay

rebellious (adj)               /rɪˈbel.i.əs/                        nổi loạn, chống đối

You may also like

1 comment

Martin 01/05/2022 - 10:49

Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are nice in support of new users.

Also visit my page – địa điểm ăn uống.com

Reply

Leave a Comment