Home Việt Nam Thêm 2 người khác bị bắt trong vụ bê bối hối lộ

Thêm 2 người khác bị bắt trong vụ bê bối hối lộ

by Mai Lan
Two company chiefs in Hanoi were arrested Friday in connection with the investigation into the bribe for repatriation case in which a deputy minister has already been taken in.

Hai giám đốc công ty ở Hà Nội đã bị bắt hôm thứ Sáu do liên quan đến cuộc điều tra về vụ hối lộ để hồi hương trong đó một thứ trưởng cũng đã bị bắt.

Nguyen Thi Tuong Vi, 42, director of ATA Vietnam Consultation and Investment Co. Ltd, and Nguyen Thi Dung Hanh, 50, director of G Vietnam Co. Ltd, which operates domestic and international travel businesses, are now under investigation for “giving bribes,” To An Xo, the spokesman for the Ministry of Public Security, said.

Nguyễn Thị Tường Vi, 42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư ATA Việt Nam và Nguyễn Thị Dung Hạnh, 50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam, chuyên kinh doanh lữ hành trong nước và quốc tế, hiện bị điều tra về tội “đưa hối lộ “, ông Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết.

It is the latest development in the investigation into bribery accusations surrounding the organization of flights to bring Vietnamese citizens home amid the Covid-19 pandemic.

Đó là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra về cáo buộc hối lộ xung quanh việc tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước giữa đại dịch Covid-19.

In January general director of the Ministry of Foreign Affairs’ consular department, Nguyen Thi Huong Lan, and three other ministry officials were arrested on suspicion of accepting bribes.

Vào tháng Giêng, Tổng cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Hương Lan, và ba quan chức trong bộ khác đã bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ.

In March Nguyen Dieu Mo, general director of the An Binh Air Services and Tourism Trading Co. Ltd in Hanoi, was arrested for allegedly paying bribes.

Vào tháng 3, bà Nguyễn Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình, Hà Nội, bị bắt vì cáo buộc đưa hối lộ.

Last month Deputy Minister of Foreign Affairs To Anh Dung was arrested for taking bribes for organizing repatriation flights.

Tháng trước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị bắt vì nhận hối lộ để tổ chức chuyến bay hồi hương.

Since the pandemic broke out, Vietnam has organized around 800 flights to bring back over 200,000 citizens from over 60 countries and territories.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Việt Nam đã tổ chức khoảng 800 chuyến bay đưa hơn 200.000 công dân đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Many people had to buy very expensive tickets and complete tortuous procedures to get a seat on one.

Nhiều người đã phải mua những tấm vé rất đắt và hoàn thành những thủ tục khó khăn để có được một chỗ ngồi trên một chiếc.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/2-more-arrested-in-pandemic-flight-bribery-scandal-4460493.html

Từ mới:

repatriation (n)                    /ˌriː.pæt.riˈeɪ.ʃən/                        sự hồi hương, về nước

bribe (n)                                 /braɪb/                                        sự hối lộ

accusation (n)                      /ˌæk.jəˈzeɪ.ʃən/                           sự cáo buộc, kết tội

suspicion (n)                        /səˈspɪʃ.ən/                                  sự nghi nghờ, ngờ vực

tortuous (adj)                        /ˈtɔː.tʃu.əs/                                    quanh co, uấn khúc

You may also like

Leave a Comment