Home Việt Nam Tử hình 2 kẻ vận chuyển 100 kg ma túy

Tử hình 2 kẻ vận chuyển 100 kg ma túy

by Mai Lan
Two men in central Vietnam have been sentenced to death for transporting 100 kilos of methamphetamine for VND500 million ($21,700).

Hai người đàn ông ở miền Trung Việt Nam đã bị kết án tử hình vì vận chuyển 100 kg ma túy với giá 500 triệu đồng (21.700 USD).

The court in central Nghe An Province on Friday handed out the sentence to Giang Seo Hoa, 33, and Vang Seo Su, 25, both residing in the province, for “illegally transporting narcotic substances.”

Tòa án tỉnh Nghệ An hôm thứ Sáu đã tuyên án Giàng Seo Hòa, 33 tuổi và Vàng Seo Sử, 25 tuổi, đều trú tại tỉnh này, về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

According to the verdict, on Jan. 17 last year, Hoa called Su on the phone to talk Su into a business of transporting meth from Nghe An to northern Lao Cai Province that borders China.

Theo nội dung bản án, ngày 17/1 năm ngoái, Hòa gọi điện thoại cho Sử để thuyết phục Sử vào đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra phía Bắc tỉnh Lào Cai giáp Trung Quốc.

The payment for the trip would be VND500 million.

Khoản thù  lao cho chuyến đi sẽ là 500 triệu đồng.

Hoa offered Su VND450 million. Su accepted the deal.

Hoa đưa cho Sử 450 triệu đồng. Sử đã nhận lời.

After receiving VND30 million in advance, Su drove a car to an address in Nghe An’s Thanh Chuong District to pick up the meth, as instructed by Hoa.

Sau khi nhận trước 30 triệu đồng, Sử điều khiển ô tô đến một địa chỉ ở huyện Thanh Chương, Nghệ An để lấy ma túy theo chỉ dẫn của Hòa.

After receiving the drugs packed in six backpacks, Su drove away and was caught red-handed by police.

Sau khi nhận số ma túy được gói trong 6 chiếc ba lô, Su phóng xe đi thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

In those backpacks, police seized a total 111 kilos of meth.

Trong ba lô đó, cảnh sát thu giữ tổng cộng 111 kg ma túy đá.

Su and Hoa both admitted to the crime in court and asked permission to live.

Sự và Hòa đều thừa nhận hành vi phạm tội tại tòa và khẩn xin được sống.

With meth becoming a substance favored by hard-partying youth, drug busts and convictions have been increasing in Vietnam though the country has very tough drug laws.

Với việc ma túy ngày càng được giới trẻ ưa thích tiệc tùng ưa chuộng, các vụ buôn bán và kết án ma túy ngày càng gia tăng ở Việt Nam mặc dù đất nước này có luật ma túy rất khắt khe.

Those convicted of possessing or smuggling more than 600 grams of heroin or more than 2.5 kilograms of methamphetamine face the death penalty.

Những người bị kết tội sở hữu hoặc buôn lậu hơn 600 gam hêrôin hoặc hơn 2,5 kg ma túy sẽ phải đối mặt với án tử hình.

The production or sale of 100 grams of heroin or 300 grams of other illegal narcotics is also punishable by death.

Việc sản xuất hoặc mua bán 100 gam hêrôin hoặc 300 gam chất ma tuý trái phép khác cũng bị phạt tử hình.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/duo-served-death-for-transporting-100-kilos-of-meth-4463407.html

Từ mới:

reside (v)                  /rɪˈzaɪd/                         trú ngụ, cư trú

verdict (n)                /ˈvɜː.dɪkt/                        lời tuyên án, phán quyết

seize (v)                     /siːz/                               nắm lấy, thu giữ

smuggling (n)            /ˈsmʌɡ.lɪŋ/                     sự buôn lậu

punishable (adj)        /ˈpʌn.ɪ.ʃə.bəl/                  đáng trừng trị, có thể bị phạt

 

You may also like

Leave a Comment