Home Việt Nam EU đồng ý với giải pháp 1 cổng sạc chung cho các thiết bị di động của Apple

EU đồng ý với giải pháp 1 cổng sạc chung cho các thiết bị di động của Apple

by Admin
Apple must change the connector on iPhones sold in Europe by 2024 after EU countries and lawmakers agreed on Tuesday to a single charging port for mobile phones, tablets and cameras in a world first.

Ở thị trường Châu Âu, Apple phải thay đổi cổng kết nối trên iPhone vào năm 2024 sau khi các quốc gia EU và các nhà lập pháp đồng ý hôm thứ ba rằng lần đầu tiên trên thế giới điện thoại di động, máy tính bảng và máy ảnh dùng chung một cổng sạc.

The political intervention, which the European Commission said would make life easier for consumers and save them money, came after companies failed to reach a common solution.
Ủy ban Châu Âu cho biết sự can thiệp chính trị này được đưa ra sau khi các công ty không đạt được một giải pháp chung và điều này sẽ giúp cuộc sống của người tiêu dùng dễ dàng hơn, tiết kiệm tiền cho họ.

Brussels has been pushing for a single mobile charging port for more than a decade, prompted by complaints from iPhone and Android users about having to switch to different chargers for their devices.

Bởi những lời phàn nàn từ người dùng iPhone và Android về việc phải chuyển sang các bộ sạc khác nhau cho thiết bị của họ, Brussels đã thúc đẩy sản xuất một cổng sạc di động chung trong hơn một thập kỷ qua.

iPhones are charged from a Lightning cable, while Android-based devices use USB-C connectors.

iPhone được sạc bằng cáp Lightning, trong khi các thiết bị chạy Android sử dụng đầu nối USB-C.

The company, which did not immediately respond to a request for comment, had earlier warned that the proposal would hurt innovation and create a mountain of electronics waste.

Công ty không ngay lập tức trả lời yêu cầu ở bình luận, mặc dù trước đó đã được cảnh báo rằng đề xuất này sẽ làm tổn hại đến sự đổi mới và tạo ra một núi rác thải điện tử.

Despite that, its shares were up 0.9 percent in morning trade in New York.

Mặc dù vậy, cổ phiếu của nó đã tăng 0,9% trong phiên giao dịch buổi sáng ở New York.

The move could become a sales driver for Apple in 2024, analysts said, encouraging more Europeans to buy the latest gadgets instead of ones without USB-C.

Các nhà phân tích cho biết, động thái này có thể trở thành động lực bán hàng cho Apple vào năm 2024, khuyến khích nhiều người châu Âu mua các thiết bị mới nhất thay vì những thiết bị không có USB-C.

It could persuade consumers to upgrade to a new phone sooner, said CFRA Research analyst Angelo Zino.
Nhà phân tích Angelo Zino của CFRA Research cho biết, điều này có thể thuyết phục người tiêu dùng nâng cấp lên điện thoại mới sớm hơn.

“Existing consumers can still use the Lightning cable, but maybe there would be less purchases of older products on third-party platforms,” he said.

Ông nói: “Người tiêu dùng hiện tại vẫn có thể sử dụng cáp Lightning, nhưng có thể sẽ ít mua các sản phẩm cũ hơn trên nền tảng của bên thứ ba.”

Apple is already working on an iPhone with a USB-C charging port that could debut next year, Bloomberg reported last month.

Apple đã sản xuất một chiếc iPhone có cổng sạc USB-C có thể ra mắt vào năm sau, theo Bloomberg đưa tin vào tháng trước.

When Apple releases new iPhones, the older generation phones are usually discounted, leading to millions of customers opting for the cheaper variants.

Khi Apple phát hành iphone mới, các iphone thế hệ cũ thường được giảm giá, dẫn đến hàng triệu khách hàng chọn các phiên bản rẻ hơn.

If the EU prohibits the sale of older models, it risks upsetting many consumers and the government would be forcing consumers to shell out more, said Jitesh Ubrani, research manager at research firm IDC.

Jitesh Ubrani, giám đốc nghiên cứu tại công ty nghiên cứu IDC, cho biết nếu EU cấm bán các mẫu cũ, điều đó có nguy cơ khiến nhiều người tiêu dùng khó chịu và chính phủ sẽ buộc người tiêu dùng phải bỏ ra nhiều tiền hơn.

Half the chargers sold with mobile phones in 2018 had a USB micro-B connector while 29 percent had a USB-C connector and 21 percent a Lightning connector, a 2019 Commission study showed.

Theo một nghiên cứu của Ủy ban năm 2019 cho thấy, một nửa số bộ sạc được bán cùng với điện thoại di động trong năm 2018 có đầu nối USB micro-B trong đó 29% có đầu nối USB-C và 21% là đầu nối Lightning.

“By autumn 2024, USB Type-C will become the common charging port for all mobile phones, tablets and cameras in the EU,” the European Parliament said in a statement.

“Vào mùa thu 2024, USB Type-C sẽ trở thành cổng sạc phổ biến cho tất cả thiết bị di động, máy tính bảng và máy ảnh ở Châu Âu,” Nghị viện Châu Âu cho biết trong một tuyên bố.

EU industry chief Thierry Breton said the deal would save about 250 million euros ($267 million) for consumers.

Giám đốc ngành công nghiệp EU Thierry Breton cho biết thỏa thuận này sẽ tiết kiệm khoảng 250 triệu euro (267 triệu USD) cho người tiêu dùng.

“It will also allow new technologies, such as wireless charging, to emerge and to mature without letting innovation become a source of market fragmentation and consumer inconvenience,” he said.

Ông nói thêm : “Điều này cũng sẽ cho phép các công nghệ mới, chẳng hạn như sạc không dây xuất hiện và hoàn thiện hơn mà không để sự đổi mới này trở thành nguồn gốc của phân mảnh thị trường và sự bất tiện cho người tiêu dùng”.

Laptops will have to comply with the legislation within 40 months of it coming into force. The EU executive will have the power in future to harmonise wireless charging systems.

Máy tính xách tay sẽ phải tuân thủ luật này trong vòng 40 tháng kể từ khi nó có hiệu lực. Giám đốc điều hành EU trong tương lai sẽ có khả năng hòa hợp các hệ thống sạc không dây.

That the deal also covers e-readers, earbuds and other technologies means it will also have an impact on Samsung, Huawei (HWT.UL) and other device makers, analysts said.

Các nhà phân tích cho biết thỏa thuận này cũng bao gồm thiết bị đọc sách điện tử, tai nghe và các công nghệ khác có nghĩa là nó cũng sẽ có tác động đến Samsung, Huawei (HWT.UL) và các nhà sản xuất thiết bị khác.

“We are proud that laptops, e-readers, earbuds, keyboards, computer mice and portable navigation devices are also included,” said lawmaker Alex Agius Saliba, who steered the debate at the European Parliament.

“Chúng tôi tự hào rằng máy tính xách tay, máy đọc sách điện tử, tai nghe, bàn phím, chuột máy tính và thiết bị định vị di động cũng được bao gồm”, nhà lập pháp Alex Agius Saliba, người chỉ đạo cuộc tranh luận tại Nghị viện châu Âu cho biết.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/world/eu-agrees-single-mobile-charging-port-in-blow-to-apple-4473474.html

Từ mới:

lawmaker (n)  /ˈlɔːˌmeɪ.kər/ : nhà lập pháp, người làm luật

intervention (n) /ˌɪn.təˈven.ʃən/ : sự xen vào, sự can thiệp

fragmentation (n) /ˌfræɡ.menˈteɪ.ʃən/ : sự vỡ ra từng mảnh

wireless (adj)  /ˈwaɪə.ləs/ : sạc không dây

steer (v) /stɪər/ : hướng dẫn, hướng theo

debate (n)  /dɪˈbeɪt/ : cuộc tranh luận

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment