Home Việt Nam DJ Việt Nam biểu diễn tại lễ hội EDM ở Châu Âu

DJ Việt Nam biểu diễn tại lễ hội EDM ở Châu Âu

by Mai Lan
DJ K-ICM will perform at Ultra Europe, taking place from July 8-10 at Stadion Park Mladezi in Croatia, alongside many world-famous music artists.

DJ K-ICM sẽ biểu diễn tại Ultra Europe, diễn ra từ ngày 8 đến 10/7 tại Stadion Park Mladezi ở Croatia, bên cạnh nhiều nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng thế giới.

Ultra Europe has announced the lineup of artists to participate in this year’s three-day EDM event, with the Vietnamese producer’s name appearing among international stars like Steve Aoki, Afrojack, Hardwell, Marshmello and many others in DJ Mag’s Top 100 DJs.

Ultra Europe đã công bố đội hình nghệ sĩ tham gia sự kiện EDM kéo dài ba ngày năm nay, với sự xuất hiện của nhà sản xuất Việt Nam cùng dàn sao quốc tế như Steve Aoki, Afrojack, Hardwell, Marshmello và nhiều người khác trong Top 100 DJ của DJ Mag.

Besides his love for traditional instruments, K-ICM is also passionate about electronic music and has developed quite a repertoire in recent years.

Bên cạnh niềm yêu thích với các nhạc cụ truyền thống, K-ICM còn đam mê âm nhạc điện tử và phát triển khá mạnh về mảng tiết mục này trong những năm gần đây.

In an interview with Billboard Vietnam in March, K-ICM once revealed that he would play a song featuring ethnic Vietnamese instruments if he had the chance to perform at Ultra Europe.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard Việt Nam vào tháng 3, K-ICM từng tiết lộ sẽ chơi một ca khúc gồm các nhạc cụ dân tộc Việt Nam nếu có cơ hội biểu diễn tại Ultra Europe.

Besides performing at Ultra Europe, K-ICM will also play the Noa Beach Club in Croatia, ranked 44th in DJ Mag’s Top 100 Clubs chart in 2021, on July 29 as part of his European tour.

Bên cạnh việc biểu diễn tại Ultra Europe, K-ICM cũng sẽ chơi Noa Beach Club ở Croatia, xếp thứ 44 trong bảng xếp hạng Top 100 Clubs của DJ Mag vào năm 2021, vào ngày 29 tháng 7 trong chuyến lưu diễn châu Âu của anh ấy.

 

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/culture/vietnamese-dj-to-perform-at-european-outdoor-edm-festival-4474404.html

Từ mới:

announce (v)                    /əˈnaʊns/                          thông báo, tuyên bố

passionate (adj)               /ˈpæʃ.ən.ət/                       say mê, say sưa

repertoire (n)                    /ˈrep.ə.twɑːr/                     tiết mục

reveal (v)                           /rɪˈviːl/                                tiết lộ

ethnic (adj)                         /ˈeθ.nɪk/                            thuộc về dân tộc

You may also like

Leave a Comment