Home Việt Nam 9 người chết vì sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh

9 người chết vì sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh

by Mai Lan
Ho Chi Minh City has recorded 16,057 dengue fever cases as of June 19, up 117.3 percent over the same period last year, and nine have died.

Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 16.057 trường hợp sốt xuất huyết vào ngày 19 tháng 6, tăng 117,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chín người đã chết.

Of the patients, 274 were critical, compared to 31 last year, according to the HCMC Center for Disease Control (HCDC).

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thống kê, trong số các bệnh nhân, có 274 trường hợp là nghiêm trọng, trong khi con số đó ở năm ngoái là 31.

Within one week from June 10 and 16, the city had recorded 136 new dengue hotspots, up 13 from the previous week, the HCDC announced Sunday.

HCDC đã công bố vào chủ nhật, trong vòng một tuần kể từ ngày 10 và 16 tháng 6, thành phố đã ghi nhận 136 điểm nóng xuất huyết mới, tăng 13 ca so với tuần trước.

Until now, cases have been recorded in all 21 districts and Thu Duc City.

Cho đến hiện tại, các trường hợp đã được ghi lại ở tất cả 21 quận và thành phố Thủ Đức.

Wards and communes with the strongest increase in the number of new patients compared to a month ago are Tan Hung and Thanh Loc in District 12, Linh Xuan in Thu Duc City, Binh Chanh in Binh Chanh District, and Trung Chanh in Hoc Mon District.

Các phường và khu vực dân cư với sự gia tăng mạnh nhất về số lượng bệnh nhân mới so với một tháng trước là Tân Hưng và Thanh Lộc thuộc Quận 12, Linh Xuân thuộc Thành phố Thủ Đức, Bình Chánh thuộc quận Bình Chánh và Trung Chánh quận Hóc Môn.

HCMC authorities raised warnings about complicated development of dengue fever in late April.

Chính quyền Tp HCM đã đưa ra cảnh báo về sự phát triển phức tạp của sốt xuất huyết vào cuối tháng 4.

The HCDC said with the southern region entering the rainy season, it is now the peak of dengue fever. It warned people to avoid being bitten by mosquitoes.

HCDC cho biết với việc khu vực phía Nam bước vào mùa mưa, chính là đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết. Trung tâm cũng cảnh báo mọi người tránh bị muỗi cắn.

Vietnam has been trying to find an effective way to tackle dengue, one of the biggest killers of its 28 common infectious diseases. The only vaccine for it available globally is not recommended for people who have not had dengue before.

Việt Nam đang cố gắng tìm một giải pháp hiệu quả để giải quyết dịch sốt xuất huyết, một trong những kẻ giết người lớn nhất trong số 28 bệnh truyền nhiễm phổ biến. Vắc-xin duy nhất hiện có sẵn trên toàn cầu không được khuyến khích sử dụng cho những người chưa từng bị sốt xuất huyết trước đây.

The World Health Organization says vector control is the key strategy to prevent transmission of the dengue virus.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết kiểm soát vật truyền nhiễm (muỗi) là chiến lược chính để ngăn ngừa lây truyền virus sốt xuất huyết.

*Bài viết của tác giả Minh Nga trên báo VnExpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/dengue-fever-kills-9-in-hcmc-4478219.html 

*Từ mới:

dengue (n)                 /’deɳgi/            bệnh sốt xuất huyết

critical (adj)               /’kritikəl/           nguy kịch

mosquito (n)             /məˈskiː.təʊ/     muỗi

tackle (n)                   /‘tækl/               sự ngăn chặn

infectious (adj)         /in’fekʃəs/          lây nhiễm

 

You may also like

1 comment

Quỳnh 22/06/2022 - 07:39

Cảm ơn trang đã có nhiều thông tin bổ ích và hỗ trợ nang cao khả năng luyện tiếng anh cho người đọc. Chúc trang ngày càng phát triển!

Reply

Leave a Comment