Home Việt Nam Anh em “Giang Brothers” chuẩn bị phá kỷ lục thế giới của chính mình

Anh em “Giang Brothers” chuẩn bị phá kỷ lục thế giới của chính mình

by Mai Lan
Ho Chi Minh City-based acrobat duo Giang Brothers have announced that they are returning to Spain in December to break their own world record – climbing 90 stairs in 52 seconds while doing a head-to-head balancing act, a career-making feat they achieved in 2016.

Bộ đôi Giang Brothers hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo rằng họ sẽ trở lại Tây Ban Nha vào tháng 12 để phá kỷ lục thế giới của chính họ – leo 90 bậc thang trong 52 giây trong khi thực hiện động tác giữ thăng bằng đối đầu, một kỳ tích mà hai anh em đã đạt được, làm nên sự nghiệp của họ trong năm 2016.

The gymnasts received the invitation to Spain two weeks ago, Giang Quoc Co, half of the duo, told Tuoi Tre (Youth) newspaper.

Anh Giang Quốc Cơ, một trong hai anh em, đã chia sẻ với báo Tuổi Trẻ rằng hai người đã nhận được lời mời sang Tây Ban Nha cách đây hai tuần, 

Co and his brother Giang Quoc Nghiep were hesitant at first as their training has been hindered by COVID-19 over the past months, while the epidemic situation in Spain is still unpredictable

Cơ và anh trai Giang Quốc Nghiệp lúc đầu cũng do dự vì việc huấn luyện của họ đã bị COVID-19 cản trở trong những tháng qua, trong khi tình hình dịch bệnh ở Tây Ban Nha vẫn khó lường.

“However, this is a rare opportunity that should not be missed, so we decided to resume our training before flying to Spain in December,” Co stated.

“Tuy nhiên, đây là cơ hội hiếm có không nên bỏ lỡ, vì vậy chúng tôi quyết định tiếp tục tập luyện trước khi bay sang Tây Ban Nha vào tháng 12,” Cơ nói.

According to the online news site VnExpress, the invitation was sent out from Spain-based Circus Arts Foundation. 

Theo trang tin tức trực tuyến VnExpress, lời mời được gửi từ Quỹ nghệ thuật xiếc có trụ sở tại Tây Ban Nha.

In its letter to the Ho Chi Minh City Department of Culture and Sports and Phuong Nam Theater Troupe, the Giang Brothers’ employer, the foundation stated that they wanted to see the Vietnamese duo break their own world record at the staircase leading to the Cathedral of Girona in Spain on December 23.

Trong thư gửi Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Nhà hát Phương Nam, đơn vị chủ quản của Giang Brothers, tổ chức này cho biết họ muốn xem bộ đôi Việt Nam phá kỷ lục thế giới của chính họ tại cầu thang dẫn đến Nhà thờ Lớn Girona ở Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 12.

Speaking of the challenge, Co said he and his brother are practicing to be able to keep their balancing act while climbing the 100-step staircase of the Cathedral of Girona in less than one minute.

Nói về thử thách này, Cơ cho biết anh và anh trai đang luyện tập để có thể giữ thăng bằng khi leo lên cầu thang 100 bậc của Nhà thờ Girona trong vòng chưa đầy một phút.

Co and Nghiep became internationally famous after earning a spot amongst Britain’s Got Talent finalists in June 2018.

Cơ và Nghiệp trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới sau khi giành được suất lọt vào vòng chung kết Britain’s Got Talent vào tháng 6/2018.

Prior to their appearance on the show, the pair earned fame in 2016 for breaking a Guinness World Record when they scaled 90 steps to the Cathedral of Girona in just 52 seconds, with one sibling balanced atop the other using only head-to-head contact. 

Trước khi xuất hiện trong chương trình, cặp đôi này đã thu hút nhiều sự chú ý vào năm 2016 vì phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới khi họ vượt qua 90 bậc thang để đến Nhà thờ Girona chỉ trong 52 giây, bộ đôi hai anh em giữ thăng bằng bằng cách chỉ tiếp xúc trực diện đầu với đầu. 

In 2018, they set a new Guinness World Record for ‘climbing and descending ten stairs backward while being blindfolded and balancing head-to-head’ during a performance filmed in Italy. 

Vào năm 2018, họ đã lập kỷ lục Guinness thế giới mới cho việc ‘leo và đi xuống 10 bậc cầu thang lùi trong khi bị bịt mắt và giữ thăng bằng đối đầu’ trong một buổi biểu diễn được quay ở Ý.

They also won several local and international circus prizes, including the Grand Prix Award at the 10th International Circus Festival ‘Circuba 2011’ in Havana, Cuba; three prizes at the 13th International Circus Festival in Italy including a silver medal and two minor titles awarded by internationally renowned circus groups Monte Carlo Circus and Cirque du Soleil; and the Silver Lion Award at the 2011 13th International Circus Festival in Hebei Province, China.

Họ cũng đã giành được một số giải xiếc trong nước và quốc tế, bao gồm Giải Grand Prix tại Liên hoan Xiếc Quốc tế lần thứ 10 ‘Circuba 2011’ ở Havana, Cuba; ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc Quốc tế lần thứ 13 tại Ý bao gồm một huy chương bạc và hai danh hiệu phụ do các đoàn xiếc nổi tiếng quốc tế Monte Carlo Circus và Cirque du Soleil trao tặng; và giải Sư tử bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ 13 năm 2011 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

 

*Bài viết trên báo Tuoitrenews, xem bài viết tại link: https://tuoitrenews.vn/news/sports/20211115/vietnamese-acrobats-giang-brothers-invited-to-spain-to-break-own-world-record/64152.html 

 

Từ mới:

acrobat (n)                  /ˈæk.rə.bæt/             diễn viên xiếc

duo (n)                        /ˈdʒuː.əʊ/                 hai người

career-making (n)      /kəˈrɪər -ˈmeɪ.kɪŋ/    lập nghiệp

feat (n)                         /fiːt/                          kỳ tích, kì công

gymnast (n)                /ˈdʒɪm.næst/            thể thao gia, huấn luyện viên GYM

hesitant (adj)             /ˈhez.ɪ.tənt/                e ngại, ngần ngại

hinder (v)                   /ˈhɪn.dər/                    hạn chế, cản trở

epidemic (n)              /ˌep.ɪˈdem.ɪk/             dịch bệnh

unpredictable (adj)   /ˌʌn.prɪˈdɪk.tə.bəl/       khó lường, không thể dự đoán

Circus (n)                   /ˈsɜː.kəs/                      xiếc

finalist (n)                  /ˈfaɪ.nəl.ɪst/                   chung kết

blindfold (v)              /ˈblaɪnd.fəʊld/                bịt mắt

You may also like

Leave a Comment