Home Việt Nam Các bậc cha mẹ lo lắng, xót xa khi con xem phim khiêu dâm

Các bậc cha mẹ lo lắng, xót xa khi con xem phim khiêu dâm

by Thu Hà
Van of Cau Giay District in Hanoi was shocked to discover her 12-year-old son’s computer containing links to pornographic websites.

Chị Vân ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã rất sửng sốt khi phát hiện ra máy tính của cậu con trai 12 tuổi có chứa đường link liên kết đến các trang web khiêu dâm.

His teacher had told her that her son, who is in seventh grade, was poor academically, frequently dozed and was not paying attention in class.

Cô giáo của con đã nói rằng con trai cô, đang học lớp 7 học hành sa sút, thường xuyên ngủ gật và không chú ý trong lớp.

She became suspicious and checked the history on her son’s computer and discovered a number of pornographic websites there. For months the boy had been visiting these websites and consuming sexual content every day.

Cô bắt đầu nghi ngờ và kiểm tra lịch sử máy tính của con trai, cô phát hiện ra hàng loạt các trang web phim khiêu dâm. Suốt nhiều tháng cậu bé đã ghé xem nhiều trang web và xem phim khiêu dâm mỗi ngày.

Van says: “I was taken aback. I thought my child was attending online classes, but it turns out he spent hours every day watching pornography.”

Chị Vân nói:” Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng con đang tập trung học trực tuyến, nhưng hoá ra cậu lại dành hàng giờ mỗi ngày để xem phim khiêu dâm.”

She called him to his room to ask. He said the entire class watched them and often sent links and videos to each other. Anyone who did not watch them would be dubbed “uncool,” he said further.

Cô ấy đã gọi con vào phòng và hỏi. Cậu bé nói cả lớp đã xem chúng và thường xuyên gửi đường link và video cho nhau. Cậu nói thêm, nếu ai không xem thì được coi là ” không ngầu”.

Van was shocked and in distraught at hearing the explanation despite having heard many similar stories from a psychologist friend.

Vân rất ngỡ ngàng và xót xa khi nghe lời giải thích này mặc dù đã nghe rất nhiều câu chuyện tương tự từ một người bạn là chuyên gia tâm lý hoc.

After calming herself down, she decided to speak to him but nicely because she had been warned of the consequences if she acted “insensitively”.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô quyết định nói với con trai nhưng thật nhẹ nhàng bởi cô đã được cảnh báo hậu quả nếu như cô có hành động ” không tế nhị”.

Hoang Dieu Linh, academic director at WeGrow, an organization that provides comprehensive sex education programs for children and schools, says children accessing pornography websites at a young age is quite common in Vietnam.

Hoàng Diệu Linh, giám đốc học thuật của WeGrow, một tổ chức cung cấp các chương trình giáo dục giới tính toàn diện cho trẻ em và trường học, cho biết trẻ ở độ tuổi còn nhỏ truy cập các trang web khiêu dâm khá phổ biến ở Việt Nam.

A 2020 survey by the United Nations Children’s Fund found that 49 percent of minors were exposed to online pornography.

Một cuộc khảo sát năm 2020 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho thấy 49% trẻ vị thành niên đã tiếp xúc với nội dung khiêu dâm trực tuyến.

Another woman in Hanoi’s Hoang Mai District was enraged after finding out her daughter in ninth grade had been watching porn on her phone.

Một người phụ nữ khác ở quận Hoàng Mai đã rất phẫn nộ khi phát hiện cô con gái đang học lớp 9 của mình xem phim khiêu dâm trên điện thoại.

She could not believe that her high-achieving good-natured child was doing this.

Cô không thể tin cô bé giỏi gang, ngoan ngoãn của mình lại làm điều này.

She scolded and spanked her and seized the phone.

Cô mắng mỏ, đánh đòn và giật điện thoại lại.

This just had the effect of making the girl defiant, and she threatened to drop out of school. She did not communicate with her parents and refused to even eat with them, creating a tense atmosphere at home.

Điều này khiến con gái cô bất chấp và doạ bỏ học. Con gái cô không giao tiếp với cha mẹ và từ chối ăn cơm cùng, tạo ra một bầu không khí căng thẳng trong nhà.

Linh was invited to come over and speak to the girl.

Bà Linh được mời đến nhà và nói chuyện với cô gái.

She says it took her a long time to persuade the girl to agree to a private conversation because she no longer trusted anyone after the incident and tried to isolate herself.

Linh nói mất rất nhiều thời gian để thuyết phục cô gái đồng ý cuộc trò chuyện riêng tư bởi cô không còn tin tưởng ai sau sự cố và cố gắng cô lập bản thân.

She says: “The little girl cried saying her mother scolded her harshly and controlled everything she did, which resulted in psychological repression. She told me she wanted to drop out of school as payback for what her mother did to her”.

Cô nói : ” Cô gái đã khóc và nói mẹ mắng nhiếc, kiểm soát mọi thứ cô ấy làm, dẫn đến tình trạng ức chế tâm lý. Cô ấy muốn bỏ học để trả lại những gì mẹ đã làm với cô.”

Every day, Linh and her colleagues at WeGrow receive some 100 requests for consultation. When parents call in, their biggest complaints are their children watching porn or masturbating.

Mỗi ngày, Linh và các đồng nghiệp của bà tại WeGrow nhận được khoảng 100 yêu cầu tư vấn. Khi cha mẹ gọi đến, phàn nàn lớn nhất của họ là con họ đang xem phim khiêu dâm hoặc thủ dâm.

According to Linh, the majority of parents are shocked, disappointed, scared, and confused about how to handle the situation.

Theo bà Linh, đa số phụ huynh đều bàng hoàng, thất vọng, lo sợ và bối rối không biết xử lý tình huống như thế nào.

She once met a mother who came to see her in a state of panic after discovering her eight-year-old son was watching porn on her phone.

Cô từng gặp một bà mẹ đến gặp cô trong tình trạng hoảng loạn sau khi phát hiện ra cậu con trai tám tuổi đang xem phim khiêu dâm trên điện thoại của mình.

He could even delete the history. The mother only found out after the boy was “careless” and forgot to erase the history one day.

Thậm chí cậu bé có thể xoá lịch sử. Người mẹ chỉ phát hiện ra khi một ngày nọ cậu ” bất cẩn” và quên xoá lịch sử.

Linh claims that because parents find it difficult to accept that their children are exposed to porn, they create a mentality in which sex is forbidden so that their children develop negative attitudes toward watching porn.

Linh cho rằng cha mẹ khó chấp nhận rằng con cái mình xem phim khiêu dam, họ nảy sinh tâm lý cấm tình dục khiến con cái nảy sinh thái độ tiêu cực với việc xem phim khiêu dâm.

Parents deem watching porn morally wrong rather than seriously consider the risk of their children being scammed, sexually harassed or bullied, she says.

Cô nói, cha mẹ cho rằng việc xem phim khiêu dâm là sai trái về mặt đạo đức thay vì nghiêm túc xem xét nguy cơ con họ bị lừa đảo, quấy rối tình dục hoặc bị bắt nạt.

Many do not equip themselves with proper methods to teach their kids about sex education, and that is why they handle the situation poorly, she explains.

Rất nhiều phụ huynh không trang bị cho mình các phương pháp thích hợp để dạy trẻ về giáo dục giới tính, và đó là lý do họ xử lý tình huống kém, cô giải thích.

“Acceptance is a normal psychological need,” La Linh Nga, director of the Psycho-Pedagogy Research And Application Center, says.

Bà Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý-Sư phạm cho biết: “Cần đón nhận là một nhu cầu tâm lý bình thường.

“During puberty, children develop a natural desire to learn about this problem. Parents should put themselves in their children’s shoes, remembering their own needs when they were at their age”.

” Trong giai đoạn dậy thì, trẻ phát triển thì tự nhiên muốn tìm hiểu về vấn đề này. Cha mẹ nên đặt họ vào vị trí của con cái, nhớ lại nhu cầu của bản thân khi họ ở độ tuổi đó.”

Nga cited a 2018 study that said teenagers found it uncomfortable when discussing sex with their parents, and were more open with other relatives, especially of the same sex.

Nga trích dẫn một nghiên cứu năm 2018 cho biết thanh thiếu niên cảm thấy không thoải mái khi thảo luận về tình dục với cha mẹ của họ và cởi mở hơn với những người thân khác, đặc biệt là cùng giới tính.

So parents should enlist the help of their children’s siblings and relatives whom their children trust to guide them on this topic, she said.

Vì vậy bố mẹ nên tranh thủ sự giúp đỡ của anh chị em, họ hàng mà con cái tin tưởng để hướng dẫn chúng về chủ đề này, bà nói.

According to experts, instead of controlling and hurting their children with offensive words when they are angry, parents should equip their children with knowledge when watching porn.

Theo các chuyên gia, thay vì kiểm soát và làm tổn thương trẻ bằng những lời nói xúc phạm khi bố mẹ giận dữ, phụ huynh nên trang bị cho con cái những kiến thức khi xem phim khiêu dâm.

Furthermore, parents must instill trust in their children by demonstrating to them that they are willing to share in their efforts to change.

Hơn thế, cha mẹ phải tạo niềm tin cho con cái bằng cách chứng minh cho chúng thất họ sẵn sàng chia sẻ và nỗ lực để thay đổi.

Van went to see a counselor after talking privately with her son and bought sex education books for parents and kids to learn as a family. She allowed him to attend sex education classes and encouraged him to participate in sports and extracurricular activities.

Vân đã đến gặp chuyên gia tư vấn sau khi nói chuyện riêng với con trai và mua sách giáo dục giới tính cho bố mẹ và con cái cùng tìm hiểu. Cô cho cậu tham gia các lớp học giáo dục giới tính và khuyến khích cậu tham gia thể thao và các hoạt động ngoại khoá.

She notices now that he has changed, focusing more on studies, and is passionate about sports.

Hiện tại cậu đã thay đổi, tập trung vào học tập và có niềm đam mê với thể thao.

She is less strict now that he is in 10th grade, but she believes she still needs to “keep an eye” on him.

Cô ấy cũng bớt nghiêm khắc hơn khi cậu vào lớp 10, nhưng cô tin rằng vẫn cần phải ” để mắt” tới cậu.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/life/parents-concerned-distraught-to-find-children-consuming-pornography-4439821.html

Từ mới:

pornographic (adj)  /ˌpɔː.nəˈɡræf.ɪk/ : khiêu dâm

suspicious (adj) /səˈspɪʃ.əs: tỏ ra nghi ngờ

distraught (adj)  /dɪˈstrɔːt: điên cuồng, quẫn trí

mentality (n)  /menˈtæl.ə.ti: trạng thái tâm lý

harassed (adj)  /ˈhær.əst: quấy rầy, quấy rối

offensive (adj)  /əˈfen.sɪv: tấn công, làm khó chịu

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment