Home Việt Nam Các công ty du lịch, khách sạn tăng cường thúc đẩy du lịch dịp SEA Games

Các công ty du lịch, khách sạn tăng cường thúc đẩy du lịch dịp SEA Games

by Admin
Travel firms and hotels are preparing products and services to cash in on an expected tourism boost from Vietnam hosting the SEA Games, Southeast Asia’s largest sports event.

Các công ty du lịch và khách sạn đang chuẩn bị các sản phẩm và dịch vụ để thu lời từ sự thúc đẩy du lịch được kỳ vọng khi Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games, sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Pham Ha, chairman of Lux Group, which specializes in luxury cruise ships, said his company expects the SEA Games 31 held in Vietnam this month to be a “great opportunity” for Vietnam to boosts its tourism image and attract more foreign tourists after over two years of border closure over the Covid-19 pandemic.

Phạm Hà, Chủ tịch Tập đoàn Lux, chuyên kinh doanh tàu du lịch hạng sang, cho biết công ty của ông kỳ vọng SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam trong tháng này sẽ là “cơ hội lớn” để Việt Nam nâng cao hình ảnh du lịch và thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài sau hơn hai năm đóng cửa biên giới vì đại dịch Covid-19.

Currently, the company is offering several short tours for foreign tourists, including a five-day journey exploration of the Tonkin for $639 per person and a two-day Ha Long Bay cruise for $242.

Hiện tại, công ty đang đưa ra một vài tour du lịch ngắn ngày cho khách quốc tế, bao gồm cả hành trình 5 ngày khám phá miền bắc với chi phí 639USD một người và 242 USD cho chuyến du ngoạn vịnh Hạ Long 2 ngày.

Nguyen Cong Hoan, CEO of Flamingo Red tours in Hanoi, said his company would cooperate with 5-star hotels on tours that introduce architectural landmarks like the Opera House, Sofitel Legend Metropole hotel, the State Bank of Vietnam building and the Government’s Guesthouse during the SEA Games event, which will be hosted in Hanoi and several northern provinces including Quang Ninh, from May 12 to 23.

Ông Nguyễn Công Hoan, Giám đốc điều hành Flamingo Red tour tại Hà Nội, cho biết công ty của ông sẽ hợp tác với các khách sạn 5 sao trong các tour giới thiệu các địa danh kiến trúc như Nhà hát Lớn, khách sạn Sofitel Legend Metropole, tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nhà khách của Chính phủ trong thời gian Sự kiện SEA Games được đăng cai tổ chức tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc bao gồm Quảng Ninh,  từ ngày 12 đến 23/5.

Hanoi-based Hanoi tourist company has said it will launch a cycle tour for tourists and runners to explore the Bat Trang Village, famed for its centuries-old pottery craft. It would also offer a walking tour to discover French colonial heritages in the heart of Hanoi and a night tour of Hanoi’s Thang Long Imperial Citadel, which has witnessed the rise and fall of Vietnam’s feudal dynasties.

Công ty du lịch Hà Nội có trụ sở chính tại Hà Nội cho biết họ sẽ khởi động một tour du lịch đạp xe dành cho khách du lịch và người chạy bộ để khám phá Làng gốm sứ Bát Tràng, nổi tiếng với nghề làm gốm hàng bao thế kỷ. Công ty cũng sẽ cung cấp một chuyến đi bộ khám phá các di sản thuộc địa của Pháp ở trung tâm thành phố Hà Nội và một chuyến tham quan về đêm tại Hoàng thành Thăng Long, nơi đã chứng kiến sự thăng trầm của các triều đại phong kiến Việt Nam.

Hoang Thuy Linh, deputy director of marketing and communications at tour operator Saigontourist, said her company will organize one-day tour in Hanoi, HCMC and Da Nang for runners to discover Vietnam’s heritages and promote the country’s tourism images.

Hoàng Thùy Linh, Phó giám đốc tiếp thị và truyền thông của công ty lữ hành Saigontourist, cho biết công ty của cô sẽ tổ chức tour một ngày tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng để các vận động viên khám phá các di sản của Việt Nam và quảng bá hình ảnh du lịch nước nhà.

Nguyen Thuy Linh, marketing and communication manager of Hanoi Pan Pacific Hotel, which will host teams participating in the kurash and aerobics competitions, said the number of guests staying at the hotel during the SEA Games event is expected to increase significantly and the hotel’s occupancy rate would nearly reach its maximum capacity.

Bà Nguyễn Thùy Linh, Giám đốc tiếp thị và truyền thông của Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, nơi các đội tranh tài trong bộ môn kurash và thể dục nhịp điệu ở lại cho biết lượng khách lưu trú tại khách sạn trong thời gian diễn ra sự kiện SEA Games dự kiến sẽ tăng đáng kể và tần suất kín phòng của khách sạn sẽ gần đạt đến tối đa.

Bui Thanh Tung, general manager of Grand Vista Hanoi, which would host bowling teams competing at the SEA Games, said the hotel will upgrade service quality and arrange special food stalls for Muslim contestants and officials.

Ông Bùi Thanh Tùng, Tổng giám đốc Grand Vista Hanoi, nơi các đội tuyển bowling thi đấu tại SEA Games lưu trú cho biết khách sạn sẽ nâng cấp chất lượng dịch vụ và bố trí các quầy ẩm thực đặc biệt dành cho các thí sinh và quan chức Hồi giáo.

SEA Games 31 is expected to attract nearly 10,000 athletes, coaches and officials from ASEAN countries and tens of thousands of tourists.

SEA Games 31 được kỳ vọng sẽ thu hút gần 10,000 vận động viên, huấn luyện viên và tổ chức từ các nước Đông Nam Á và hàng chục nghìn du khách.

Friendly destination

Điểm đến thân thiện

Dang Huong Giang, director of Hanoi’s tourism department, said the regional sports event is an opportunity for the tourism industry to promote the nation’s image among foreign tourists as a safe and friendly destination.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết sự kiện thể thao khu vực này là cơ hội để ngành du lịch quảng bá hình ảnh của quốc gia đến du khách nước ngoài như một điểm đến an toàn và thân thiện.

Hanoi expects the event to catalyze post-pandemic tourism recovery, with 3.2 million visitors expected in the second quarter – three million domestic and 150,000-200,000 international tourists.

Hà Nội kỳ vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi du lịch sau đại dịch, với 3,2 triệu du khách dự kiến trong quý II – ba triệu khách nội địa và 150.000-200.000 khách quốc tế.

Pham Hong Long, a tourism expert with the Hanoi University of Social Sciences and Humanity, said the SEA Games presents a good opportunity for Vietnam to promote its tourism reopening policy and attract foreign tourists, especially from Southeast Asia.

Ông Phạm Hồng Long, chuyên gia du lịch của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cho biết SEA Games là cơ hội tốt để Việt Nam thúc đẩy chính sách mở cửa trở lại du lịch và thu hút khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là từ các nước Đông Nam Á.

However, Long said Southeast Asia is a very diverse region in terms of religion and culture, so travel companies and hotels serving guests on the occasion of the SEA Games need to pay close attention to cuisine and culture, especially Muslim guests.

Tuy nhiên, ông Long cho biết Đông Nam Á là khu vực rất đa dạng về tôn giáo, văn hóa nên các công ty du lịch, khách sạn phục vụ khách dịp SEA Games cần hết sức lưu ý về ẩm thực, văn hóa, đặc biệt là khách Hồi giáo.

Ha of Lux Group also said he expected to see more foreign tourists during the upcoming sports event.

Ông Hà từ tập đoàn Lux cũng chia sẻ ông kỳ vọng nhiều du khách hơn nữa trong sự kiện thể thao sắp tới.

“I hope the number of foreign tourists arriving in Vietnam during the SEA Games event next month increases by 5-10 percent against pre-pandemic levels and the government would relax visa polices for nationals of more countries to give the inbound tourism market a boost,” he said.

“Tôi hy vọng số lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong thời gian diễn ra SEA Games vào tháng tới sẽ tăng 5-10% so với mức trước đại dịch và chính phủ sẽ nới lỏng chính sách thị thực cho công dân của nhiều quốc gia hơn để thúc đẩy thị trường du lịch trong nước, ”anh nói.

Vietnam has resumed its pre-pandemic visa policies for ASEAN member states, Japan, South Korea and several European nations.

Việt Nam đã nối lại chính sách thị thực như trước đại dịch cho các quốc gia thành viên ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Âu.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/travel/travel-hospitality-firms-brace-for-sea-games-tourism-boost-4457189.html

Từ mới:

cruise (n)  /kruːz/ : tàu thủy

architectural (adj)  /ˌɑː.kɪˈtek.tʃər.əl: kiến trúc

heritage (n)  /ˈher.ɪ.tɪdʒ: di sản, tài sản thừa kế

dynasty (n) /ˈdɪn.ə.sti: triều đại

contestant (n)  /kənˈtes.tənt: đối thủ, người dự thi

Muslim (n)  /ˈmʊz.lɪm: hồi giáo

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment