Home Việt Nam Chả rươi cho mùa đông Hà Nội

Chả rươi cho mùa đông Hà Nội

by Thu Hà
In late autumn and early winter, when the weather gets chilly, one dish that Hanoians look forward to is ‘cha ruoi’.

Vào cuối thu đầu đông, khi tiết trời se lạnh, một món ăn mà người Hà Nội mong chờ nhất là món ‘chả rươi’.

The seasonal dish is made with eggs and ragworms or palolo worms, a kind of sea worm typically harvested between late autumn and early winter in northern localities. The worms are normally found in brackish waters in the northern coastal provinces of Hai Duong and Quang Ninh, as well as in Hai Phong City.

Món ăn theo mùa được làm từ trứng và giun xoắn hay giun palolo, một loại giun biển thường được thu hoạch từ cuối mùa thu đến đầu mùa đông ở các tỉnh phía Bắc. Loài giun này thường được tìm thấy ở vùng nước lợ ở các tỉnh ven biển phía Bắc như Hải Dương và Quảng Ninh, cũng như ở Thành phố Hải Phòng.

The ragworms are put in hot water to remove their tentacles and then mixed with minced pork, tangerine peel, herbs and eggs. This is fried to a crisp.

Rươi được cho vào nước nóng để loại bỏ xúc tu, sau đó trộn với thịt lợn băm, vỏ quýt, rau thơm và trứng. Món ăn này được chiên giòn.

Among the eateries favored for this dish in Hanoi, these three stand out.

Có ba quán ăn nức tiếng ở Hà Nội với món chả rươi.

Hung Thinh Restaurant

Hung Thinh in Hoan Kiem District’s Hang Buom Ward is one of the oldest cha ruoi restaurants in Hanoi, having served the delicacy for three decades.

Chả rươi Hưng Thịnh ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm là một trong những nhà hàng chả rươi lâu đời nhất ở Hà Nội, đã bán món ăn này trong ba thập kỷ.

Cha ruoi can be eaten with fresh vegetables and sweet and sour sauce with slices of papaya and carrots, or with fresh rice vermicelli.

Chả rươi có thể ăn kèm với rau sống và nước chấm chua ngọt và những lát đu đủ và cà rốt, hoặc với bún tươi.

Restaurant owner Bui Thi Nga said hers was the third generation to serve the dish in the family business. Her grandfather opened it in 1986.

Bà Bùi Thị Nga, chủ nhà hàng cho biết, bà là thế hệ thứ ba nối nghiệp gia đình bán món ăn này. Ông của cô đã mở cửa hàng vào năm 1986.

In 2019, Nga’s restaurant was featured in the Hong Kong-based South China Morning Post, which described the dish as a ‘unique delicacy.’

Vào năm 2019, nhà hàng của bà Nga đã được đăng trên tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông, trong đó mô tả món ăn này là một “món ngon độc đáo”.

The restaurant serves two different types of cha ruoi, one with a larger proportion of worms, priced VND35,000 to 200,000 ($1.54-8.82), and the other, with fewer worms than pork at VND20,000.

Nhà hàng phục vụ hai loại chả rươi khác nhau, một loại có nhiều rươi hơn, giá 35.000 – 200.000 đồng (1,54-8,82 USD) và loại còn lại có ít rươi hơn với một ít thịt lợn với giá 20.000 đồng.

Address: 1 Hang Chieu Street, Hang Buom Ward, Hoan Kiem District

Địa chỉ : số 1 Hàng Chiếu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm

Hang Beo Restaurant

Chả rươi Hằng béo

At the end of Lo Duc Street in Hai Ba Trung Street, this is another eatery that has been around for a long time, set up more than two decades ago. The owner of this restaurant is from Hai Phong, so the taste of the ragworm omelet is a little different from other restaurants.

Cuối phố Lò Đúc đoạn Hai Bà Trưng, đây cũng là một quán ăn khác có từ lâu đời, hình thành cách đây hơn hai chục năm. Chủ quán là người Hải Phòng nên hương vị của món chả rươi có chút khác biệt so với các quán khác.

A serving of cha ruoi costs VND25,000 and up. When it comes with a serving of vermicelli noodles, the price goes up to VND45,000. The restaurant is always crowded in late afternoon.

Một suất chả rươi có giá 25.000 đồng trở lên. Khi đi kèm với một suất bún, giá lên tới 45.000 đồng. Quán lúc nào cũng đông khách vào cuối buổi chiều.

Le Le Hang, the owner, learned how to make cha ruoi from her grandmother. She said she used to sell the dish at a small sidewalk eatery. Once she became well-known, she opened the restaurant on Lo Duc Street.

Chủ quán Lê Lệ Hằng học cách làm chả rươi từ bà ngoại. Cô cho biết mình từng bán món này ở một quán ăn nhỏ vỉa hè. Khi được nhiều người biết đến, cô mở quán ăn trên phố Lò Đúc.

The restaurant was featured on CNN last year.

Nhà hàng đã được giới thiệu trên CNN vào năm ngoái.

Address: 244 Lo Duc Street, Hai Ba Trung District.

Địa chỉ: Số 244 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng

Hoe Nhai Restaurant

Chả rươi Hòe Nhai

This sidewalk eatery near the Hoe Nhai Slope in Ba Dinh District has been serving the dish for over three decades. During the harvest season, the owner will buy ragworms from Hai Duong, Hai Phong and Nam Dinh. Patrons say the ‘cha ruoi’ dish at this eatery is always fresh and delicious with a special aroma.

Quán ăn vỉa hè gần dốc Hòe Nhai, quận Ba Đình đã có hơn ba chục năm phục vụ món ăn này. Vào mùa thu hoạch, chủ cơ sở sẽ thu mua rươi từ Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định. Khách quen cho biết món chả rươi ở quán này luôn tươi ngon, có mùi thơm đặc biệt.

Due to the narrow space, not many diners can eat the dish on the spot.

Do không gian chật hẹp nên không nhiều thực khách có thể ăn món tại chỗ.

A piece of cha ruoi costs from VND15,000 and the eatery only serves it during the autumn-winter season.

Một phần chả rươi có giá từ 15.000 đồng và quán chỉ phục vụ vào mùa thu đông.

Address: 19 Hoe Nhai Street, Ba Dinh District.

Địa chỉ: 19 Hòe Nhai, quận Ba Đình

*Bài viết của tác giả Khanh Tran, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/food/don-t-be-squeamish-it-s-delish-ragworm-omelet-in-chilly-hanoi-4396204.html

Từ mới: 

chilly /ˈtʃɪl.i/ (adj) : lạnh, lạnh lẽo, giá lạnh

harvest /ˈhɑː.vɪst/ (n) : việc thu hoạch (hoa quả…); mùa gặt, vụ thu hoạch

brackish  /ˈbræk.ɪʃ/ (adj) : hơi mặn; lợ

herb (n)  /hɜːb/ : cỏ, thảo mộc, rau thơm

tentacle (n)  /ˈten.tə.kəl/ : tua cảm, xúc tu

crisp (adj) /krɪsp/ : cứng, khô và dễ vỡ; giòn

vermicelli (n) /ˌvɜː.mɪˈtʃel.i/ : mì sợi, bún, miến

* Bài viết được livestream trên fanpage của Báo song ngữ, link tại đây

 

 

 

You may also like

Leave a Comment