Home Việt Nam David Beckham ấn tượng bởi kỹ năng tâng bóng của chàng trai Việt

David Beckham ấn tượng bởi kỹ năng tâng bóng của chàng trai Việt

by Admin
David Beckham was so astonished by Tran Gia Hung, who juggled the ball over 2,500 times with his feet, that he decided to give the kid an autographed football.

David Beckham đã vô cùng kinh ngạc trước Trần Gia Hùng, người đã tung hứng bóng hơn 2.500 lần bằng chân của mình, đến nỗi anh quyết định tặng cậu bé một quả bóng kèm chữ ký.

Hung, 8, is currently in third grade at an elementary school in Thach Ha District of the central Ha Tinh Province. His meeting with Beckham came from a challenge by Mai Van Tho, sales manager of an insurance company.

Hùng, 8 tuổi hiện đang là học sinh lớp 3 trường tiểu học huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc gặp gỡ giữa Hùng và Beckham đến từ một thử thách từ ông Mai Van Thọ, quản lí sale của một công ty bảo hiểm.  

Tho said in March, he watched Hung’s ball juggling videos online and contacted his dad, who is Tho’s friend, and told him that if Hung can juggle the ball 2,222 times, he’ll get a special present.

Ông Thọ cho biết, ông đã xem video Hùng tâng bóng trên mạng và liên hệ với bố của cháu, cũng chính là một người bạn của ông để trao đổi xem liệu Hùng có thể thực hiện tâng bóng 2222 lần hay không, nếu được ông sẽ trao cho Hùng một phần quà đặc biệt.  

Hung accepted the challenge and trained every day. After a week, he exceeded the goal and jugged the ball more than 2,500 times.

Hùng chấp nhận thử thách và sau một tuần luyện tập tích cực, cậu bé đã vượt qua mục tiêu đặt ra khi tâng bóng được hơn 2500 lần. 

Tho was so surprised he still hadn’t thought of a present. When Hung’s dad said his son wanted a pair of football boots, Tho ordered them for the boy.

Ông Thọ rất ngạc nhiên, thậm chí ông còn chưa chuẩn bị món quà nào cho cậu bé. Khi bố của Hùng nói cậu muộn một đôi giày tập, ông lập tức đáp ứng. 

“But I wanted to give him something bigger than that,” Tho said.

“Nhưng tôi muốn tặng cậu bé một thứ gì đó giá trị hơn đôi giày” Ông Thọ chia sẻ. 

During that time, Tho’s company was organizing an event for Covid-19 relief to choose 10 people in the country for a trip to the famous Son Doong Cave. This event saw the participation of the company’s ambassador – former football star David Beckham.

Lúc đó, công ty của ông Thọ đang tổ chức một sự kiện giảm nhẹ ảnh hưởng của Covid-19 để chọn ra 10 người tham quan hang Son Doong. Sự kiện có sự tham gia của đại sứ của công ty – cựu siêu sao bóng đá David Beckham. 

That sparked Tho to put Hung in contact with Beckham to share his passion for football and show off his skills of ball juggling.

Điều này làm ông Thọ nảy sinh ý tưởng cho Hung gặp gỡ cựu siêu sao để chia sẻ đam mê bóng đá và thể hiện tài năng tâng bóng của cậu. 

“The company’s communications department supported the idea and agreed to arrange a few minutes in the meeting for Hung to show his talent,” Tho said.

“Ban truyền thông của công ty hết sức ủng hộ ý tưởng này và đã sắp xếp một cuộc gặp ngắn để Hùng thể hiện tài năng của cậu bé” ông Thọ nói. 

On March 21, Beckham was introduced to Hung and watched him perform via live stream. After witnessing Hung’s competent ball juggling and controlling skill, Beckham was surprised.

Ngày 21 tháng 3, Beckham đã xem màn trình diễn của Hùng online và anh thực sự thán phục trước khả năng tâng bóng và kĩ năng kiểm soát bóng của cậu. 

“Wow that’s amazing. He’s so good with both feet as well. Right foot, left foot. It’s really good control. Also, I have a special surprise for you. So I signed this football, and I’m going to send it over to you as a gift, so you can use this one. And I look forward to meeting you and playing some football with you one day when I’m in Vietnam. That would be nice. Good luck, keep practicing and never stop working. Always practice,” Beckham told Hung.

“Thật tuyệt vời! Cậu bé thể hiện tốt bằng cả hai chân. Chân trái truyền chân phải, kiểm soát bóng điêu luyện. Và ngoài ra, tôi có một bất ngờ đặc biệt dành cho cậu bé. Vì vậy, tôi đã ký lên quả bóng đá này và tôi sẽ gửi nó đi như một món quà, cậu bé có thể sử dụng quả bóng này. Và tôi mong được gặp và chơi bóng với Hùng vào một ngày nào đó khi tôi đến Việt Nam. Điều đó sẽ tuyệt lắm đây. Chúc cậu bé may mắn, hãy tiếp tục luyện tập và không ngừng làm việc. Hãy nhớ luôn luôn tập luyện “, Beckham nói với Hùng

Hung said that when he heard that he would get the chance to interact with Beckham, he was so happy that he couldn’t sleep and counted the days. At first, he was a little nervous and worried during the live stream. But with added support, he regained his composure and performed well.

Hùng chia sẻ khi nghe tin cậu có cơ hội tương tác với Beckham, cậu đã rất vui mừng đến nỗi mất ngủ và đếm ngược từng ngày. Ban đầu cậu có chút lo lắng trong buổi livestream. Nhưng sau khi được hỗ trợ, cậu đã lấy lại được bình tĩnh và thể hiện rất tốt.

“I’m waiting every day to receive Beckham’s autographed ball,” Hung said.

Hùng nói: “ Tôi đợi từng ngày để nhận được quả bóng có chữ ký của Beckham.”

Hung is a fan of Beckham and Cristiano Ronaldo. In Vietnam, he supports V. League club Hoang Anh Gia Lai and dreams of becoming a great player in the future.

Hùng là một fan hâm mộ của Beckham và Cristiano Ronaldo. Ở Việt Nam, anh ấy ủng hộ CLB Hoàng Anh Gia Lai ở V. League và ước mơ trở thành một cầu thủ xuất sắc trong tương lai.

Hung’s father, said no one in his family followed a football career. From a young age, Hung often followed him to the football fields in the neighborhood, where he developed a passion for the game.

Bố của Hùng cho hay gia đình ông không ai theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Từ khi còn nhỏ Hùng đã theo các anh đến sân bóng ở trong xóm, nơi cậu phát triển niềm đam mê với bóng đá.

“On my 6th birthday, my father gave me a football. Since then, every time I come home from school, I always spend a few hours practicing my juggling and controlling skills,” Hung said.

“ Vào sinh nhật lần thứ 6, bố đã tặng tôi một trái bóng. Từ đó, mỗi ngày sau khi đi học về, tôi đều dành vài tiếng để luyện tập khả năng tung hứng và kiểm soát bóng.” Hùng nói.

At first, the boy practiced juggling the ball with his right foot, then later practiced more with his left. The number of successful jugs with both of his feet started to increase from a few dozen times and then up to 1,000 in early 2022. Noticing Hung’s skills improving day by day, his father recorded videos of his practices and uploaded them to social media, attracting a lot of views, interactions and shares.

Ban đầu, cậu luyện tập tâng bóng bằng chân phải, sau đó luyện tập nhiều hơn với chân trái. Số lượng bóng tâng thành công bằng cả hai chân của cậu bắt đầu tăng từ vài chục quả lên đến 1.000 quả vào đầu năm 2022. Nhận thấy kỹ năng của Hùng ngày một nâng cao, bố anh đã quay video về quá trình thực hiện của cậu và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của mọi người, rất nhiều lượt xem, tương tác và chia sẻ.

Ho Sy Phuc, Ha Tinh youth football coach, said that Hung has joined the provincial football club for nearly a year now and his ability to juggle the ball with two feet is the best compared to his classmates and those in the same age group.

Anh Hồ Sỹ Phúc, Huấn luyện viên đội bóng đá trẻ Hà Tĩnh cho biết, Hùng tham gia câu lạc bộ bóng đá tỉnh gần một năm nay và khả năng tâng bóng bằng hai chân của em là tốt nhất so với các bạn cùng trang lứa.

“Hung just learned to play in the midfielder and striker positions. His skills are good and if he trains hard, he will develop more,” Phuc said.

“Hùng mới học chơi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo. Kỹ năng của cậu ấy tốt và nếu chăm chỉ tập luyện, cậu ấy sẽ phát triển hơn”, ông Phúc nói.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/football/david-beckham-impressed-by-vietnamese-boys-ball-juggling-skills-4448557.html

Từ mới:

astonished (adj)  /əˈstɒn.ɪʃt/ : ngạc nhiên, kinh ngạc

juggled  (v) /ˈdʒʌɡ.əl/ : trò tung hứng, trò xiếc

exceeded (v)  /ɪkˈsiːd/ : vượt quá

witnessing (n)/ˈwɪt.nəs/ : sự làm chứng, bằng chứng, nhân chứng

composure (n)  /kəmˈpəʊ.ʒər/ : sự bình tĩnh, điềm tĩnh

striker  (n)  /ˈstraɪ.kər/ : tiền đạo

 

 

You may also like

Leave a Comment