Home Việt Nam Những khó khăn của các doanh nghiệp gạo

Những khó khăn của các doanh nghiệp gạo

by Admin
Vietnam’s rice firms are having to lower their profit plans and targets this year as input costs rice and demand falls.

Các doanh nghiệp gạo của Việt Nam đang phải hạ mục tiêu lợi nhuận trong năm nay do giá gạo mua vào và nhu cầu suy giảm.

Prior to the annual meeting of its shareholders, the Trung An Hi-tech Farming JSC adjusted profits down to VND100 billion ($4.3 million), six times lower than its earlier plan.

Trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã điều chỉnh giảm lợi nhuận xuống 100 tỷ đồng (4,3 triệu USD), thấp hơn 6 lần so với kế hoạch trước đó.

An Giang Import Export Company expects pre-tax profit to fall to VND25 billion, or less than half of last year’s VND57.6 billion, and revenues halved to around VND2 trillion.

Công ty Xuất nhập khẩu An Giang dự kiến lợi nhuận trước thuế sẽ giảm xuống còn 25 tỷ đồng, hoặc ít hơn một nửa so với 57,6 tỷ đồng của năm ngoái, và doanh thu giảm một nửa xuống còn khoảng 2 nghìn tỷ đồng.

The Loc Troi Group has lowered its profit estimates by 4 percent to VND400 billion for this year and the next.

Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời ước tính lợi nhuận giảm 4% so với năm trước, mục tiêu lãi còn 400 tỷ đồng cho năm nay và cả năm sau.

The fall in profit is happening because fertilizers, which accounts for over 50 percent of agricultural inputs, have seen prices increase by double-digit or even triple digits over last year.

Việc lợi nhuận giảm nguyên nhân do phân bón, vật liệu nông nghiệp này chiếm hơn 50% nguyên liệu đầu vào và đa số đều có mức tăng hai chữ số, có loại tăng gấp 2-3 lần so với đầu năm ngoái.

Fertilizer and animal feed price hikes are placing huge financial burdens on farmers and firms, the Ministry of Agriculture and Rural Development has acknowledged.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa nhận rằng giá phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng đang gây áp lực tài chính rất lớn lên người nông dân và các doanh nghiệp.

Vietnam National Seed Group said adverse weather would be another concern this year, with earlier monsoon in the Mekong Delta and heavy flooding in the central provinces.

Tập đoàn Giống cây trồng Quốc gia Việt Nam cho biết thời tiết bất lợi sẽ là một vấn đề đáng lo ngại khác trong năm nay, với gió mùa sớm hơn ở Đồng bằng sông Cửu Long và lũ lụt lớn ở các tỉnh miền Trung.

Restructuring of land use and shortage of human resources due to urbanization and industrialization further inhibit cultivation and other post-harvest processing, it said.

Tái cơ cấu sử dụng đất và thiếu hụt nguồn nhân lực do đô thị hóa và công nghiệp hóa tiếp tục kìm hãm các hoạt động trồng trọt và chế biến sau thu hoạch khác.

Rice firms also expect transportation costs to eat into their profit. Trung An said transport fees to Asian locations have doubled, and to Europe have tripled from last year.

Theo các công ty gạo chi phí vận chuyển cũng tác động tới lợi nhuận của họ. Công ty Trung An cho biết so với năm ngoái phí vận chuyển trong khu vực châu Á đã tăng gấp đôi và tăng gấp ba lần với các nước châu Âu.

Local demand has fallen by 15-20 percent year on year as consumers stop stockpiling commodities in the aftermath of the Covid-19 pandemic peak, Du Phuc Thinh, modern trade sales manager of Lotus Rice Company said.

Nhu cầu nội địa đã giảm 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái do người tiêu dùng không còn nhu cầu tích trữ lương thực như hồi đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, ông Du Phúc Thịnh, Quản lý kênh bán hàng hiện đại của Công ty TNHH Gạo Hoa Sen cho biết.

“Gasoline, transport and input costs have all surged to unprecedented levels and showed no signs of decrease […] which have forced firms to raise prices, while demand has been low,” Thinh said.

Ông Thịnh cho biết: “Xăng dầu, vận tải và chi phí đầu vào đều tăng cao chưa từng có và chưa có dấu hiệu giảm […] khiến các hãng buộc phải tăng giá, trong khi sức mua thị trường thấp.

But demand may start to recover in the second half of this year as the year-end shopping spree gets underway, he added.

Nhưng sức mua có thể tăng dần trong nửa cuối năm nay khi đợt mua sắm cuối năm đang diễn ra, ông nói thêm.

In the first five months of this year, Vietnam exported 2.86 million tons of rice, fetching $1.39 billion, according to preliminary data from the Ministry of Industry and Trade.

Theo số liệu sơ bộ của Bộ Công Thương, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu 2,86 triệu tấn gạo, thu về 1,39 tỷ USD.

Vietnam will export 6-6.2 million tons of rice this year, the Vietnam Food Association has estimated.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam ước tính sẽ xuất khẩu 6-6,2 triệu tấn gạo trong năm nay.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/industries/rice-firms-to-see-profits-fall-as-input-costs-grow-4478253.html

Từ mới:

revenue (n) /ˈrev.ən.juː/ : doanh thu

estimate (v)  /ˈes.tɪ.meɪt: ước tính, ước lượng

fertilizer (n)  /ˈfɜː.tɪ.laɪ.zər/ : phân bón

burden (n)  /ˈbɜː.dən/ : gánh nặng, sức chở, trọng tải

adverse (adj)  /ˈæd.vɜːs/  : bất lợi, có hại; đối địch, chống lại

inhibit (v)  /ɪnˈhɪb.ɪt/ : ngăn chặn, hạn chế, kiềm chế

commodity (n)  /kəˈmɒd.ə.ti/ : hàng hóa; mặt hàng

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment