Home Việt Nam NTK Công Trí giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2022 mới

NTK Công Trí giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2022 mới

by Thu Hà
Designer Cong Tri recently introduced his 2022 Spring-Summer collection in Ho Chi Minh City, replete with notions of positive sustainability.

Nhà thiết kế Công Trí vừa giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2022 tại TP.HCM, mang ý niệm về sự bền vững tích cực.

Model H’Hen Nie walks the runway as the vedette in a pink dress designed by Tri. The Vietnamese designer introduced his 2022 Spring-Summer collection in Ho Chi Minh City last weekend.

Người mẫu H’Hen Nie bước trên sàn catwalk với vai trò vedette trong chiếc váy hồng do Công Trí thiết kế. Nhà thiết kế Việt Nam đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2022 tại TP.HCM vào cuối tuần trước.

In his latest collection, Cong Tri aims for elegance and simplicity, one of the most popular trends in fashion nowadays.

Trong bộ sưu tập mới nhất của mình, Công Trí hướng đến sự thanh lịch và đơn giản, một trong những xu hướng thời trang được ưa chuộng nhất hiện nay.

“For me, to have simplicity in design, the designer must carefully choose and refine his works. The pandemic has helped me connect with life, see things in a simple way. The fashion industry is changing, focusing on positivity and sustainability,” Tri said.

“Đối với tôi, để có được sự đơn giản trong thiết kế, nhà thiết kế phải lựa chọn và trau chuốt kỹ lưỡng các tác phẩm của mình. Đại dịch đã giúp tôi kết nối với cuộc sống, nhìn mọi thứ một cách đơn giản. Ngành thời trang đang thay đổi, chú trọng đến tính tích cực và bền vững”, Công Trí nói.

Model Le Hang wears an asymmetrical dress.

Á hậu Lệ Hằng diện váy bất đối xứng.

Cong Tri worked with director Viet Tu for his latest show, choosing a classic theme with a Haute Couture style. One by one, models walked out with number plates in their hands and voiceovers for their outfits, similar to high-class fashion shows in France in the 1950s.

Công Trí làm việc với đạo diễn Việt Tú cho show diễn mới nhất của anh, anh chọn chủ đề cổ điển với phong cách Haute Couture. Từng người mẫu bước ra với biển số trên tay và lồng tiếng cho trang phục của họ, tương tự như các buổi trình diễn thời trang cao cấp ở Pháp những năm 1950.

Model Tuyet Lan walks the runway in a black outfit with a cutout.

Người mẫu Tuyết Lan sải bước trong bộ trang phục đen cắt xẻ.

Advanced craftsmanship and cutting techniques are fully exploited by Tri. On the background of sequins, taffeta, faille, satin, and organza fabrics, he creates a waistline and cutouts. Square and buffed shoulders create a strong style for wearers.

Kỹ thuật cắt, may thủ công tiên tiến được NTK Công Trí khai thác triệt để. Trên nền vải sequins, taffeta, faille, satin và organza, anh ấy tạo ra vòng eo và những đường cắt cúp. Vai vuông và có đệm tạo phong cách mạnh mẽ cho người mặc.

Model Hoang Thuy dons a black gown with exaggerated sleeves.

Người mẫu Hoàng Thùy diện váy dạ hội đen với phần tay áo phồng.

Model Minh Tu wears a yellow off-the-shoulder gown. The colors of Tri’s new collection echo the spring and summer spirit. In addition to white, black or beige, the designer uses fuchsia pink, yellow, moss green and metallic. He said he wanted to convey positivity and optimism about a fresh start to the year ahead.

Siêu mẫu Minh Tú diện áo trễ vai màu vàng. Màu sắc của bộ sưu tập mới của Trí mang đậm tinh thần mùa xuân hè. Ngoài màu trắng, đen hay be, nhà thiết kế sử dụng màu hồng fuchsia, vàng, xanh rêu và ánh kim. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn truyền tải sự tích cực và lạc quan về một khởi đầu mới cho năm mới.

Recently, American magazine Hollywood Reporter named Cong Tri as one of three fashion designers to earn popularity on Hollywood’s red carpets. He debuted at New York Fashion Week in January 2019, and quickly earned global popularity with many celebrities choosing to wear his creations in the last few years.

Mới đây, tạp chí Hollywood Reporter của Mỹ đã xướng tên Công Trí là một trong ba nhà thiết kế thời trang ăn khách trên các thảm đỏ của Hollywood. Anh ấy đã ra mắt tại Tuần lễ thời trang New York vào tháng 1 năm 2019 và nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu với nhiều người nổi tiếng chọn mặc các thiết kế sáng tạo của anh ấy trong vài năm qua.

*Bài viết của tác giả Duy Khanh, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/life/style/cong-tri-showcases-nostalgic-new-collection-4405629.html

Từ mới:

replete (adj) /rɪˈpliːt/ : no nê, đầy đủ, có nhiều
notion (n) /ˈnəʊ.ʃən/ : ý tưởng, khái niệm
elegance (n) /ˈel.ə.ɡəns/ :thanh lịch
refine (v) /rɪˈfaɪn/ : cải tiến, làm cho tinh tế hơn
asymmetrical (adj) /ˌeɪ·sɪˈme·trɪ·kəl/ : không đối xứng

 

You may also like

Leave a Comment