Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Phân biệt Both và Both of trong tiếng Anh – Vị trí và cách dùng

Phân biệt Both và Both of trong tiếng Anh – Vị trí và cách dùng

by Admin
Both both of thường được sử dụng khá nhiều trong văn phạm tiếng Anh hay trong những cuộc hội thoại hàng ngày. Tuy nhiên, việc nhầm lẫn giữa both và both of lại là điều thường thấy ở khá nhiều người. 

Nếu bạn cũng là một người không phân biệt được both và both of thì bài viết hôm nay sẽ là dành cho bạn. Hãy cùng theo dõi bài viết để hiểu hơn về cách sử dụng đồng thời tìm ra những điểm khác nhau giữa chúng nhé!

Phân biệt both và both of 

1. Cách sử dụng của Both 

Both là một từ có thể đóng được vai trò của khá nhiều từ loại trong câu như tính từ, đại từ hay phó từ. 

Ý nghĩa: cả hai, cái này lẫn cái kia. vừa…vừa…

Both được dùng để chỉ hai sự vật, hiện tượng hay tính chất nào đó. Với mỗi từ loại mà nó đóng vai trò thì nó sẽ có những vị trí và cách sử dụng khác nhau trong câu. 

Vậy các cách sử dụng đó là gì?

  • Khi đi với danh từ 

Khi ta muốn nói đến hai sự vật hay hai hiện tượng có tính chất giống nhau, chúng ta sử dụng both cùng với danh từ xác định số nhiều của chúng và động từ theo sau được chia ở dạng số nhiều. 

Ex:

Both cars are in the garage. 

(Cả hai chiếc xe đều ở trong ga-ra.)

Phân biệt Both và Both of

This button starts both engines at the same time.

(Cái công tắc này khởi động cả hai động cơ cùng một lúc.)

Ngoài ra, nó cũng có thể đứng trước một từ hạn định (some, a, an, the, his, my…) cùng với một danh từ số nhiều. 

Both + từ hạn định + danh từ số nhiều 

Ex: 

She knew both my children.

(Cô ấy biết cả hai đứa con của tôi.)

Khi từ này đi với một danh từ số nhiều, vị trí mà nó đảm nhiệm có thể là chủ ngữ hoặc cả tân ngữ. 

Ex:

Are both dogs female?

(Cả hai con chó này đều là cái à?)

  • Khi sử dụng với một đại từ 

Trong trường hợp both được sử dụng với một đại từ, vị trí của nó sẽ được đặt sau đại từ đó. 

Đại từ + both 

Và vị trí của chúng có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu 

Ex:

I saw them both 

(Tớ nhìn thấy cả hai người họ.)

We both work for the same company 

(Hai chúng tôi làm chung một công ty.)

  • Khi đứng một mình như đại từ 

Khi chúng ta đã nhắc đến hai sự vật, hiện tượng hay tính chất nào đó trong câu trước, thì câu sau ta có thể sử dụng từ này như một đại từ để thay thế nhằm tránh sự lặp lại. Vị trí lúc này cũng vẫn có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ.

Ex: 

Anna and Lisa are my sisters. Both are very pretty. 

(Anna và Lisa là hai chị gái của tớ. Cả hai người họ đều rất xinh.)

Applicants for this course must speak French or German, preferably both.

(Những người ứng tuyển vào khóa học này phải nói tiếng Pháp hoặc Đức, tốt nhất là nói được cả hai.)

  • Trong câu trả lời ngắn 

Both cũng có thể đứng một mình một câu khi nó đóng vai trò là câu trả lời. Người nói muốn rút ngắn câu trả lời lại, họ sẽ sử dụng both để thay thế. 

Ex:

A: Are you working on Monday or Wednesday next week?

B: Both!

( A: Tuần tới cậu sẽ làm việc vào thứ hai hay thứ tư ?

  B: Cả hai ngày!.)

Cách nói này chỉ có thể được sử dụng trong các cuộc nói chuyện hàng ngày hay những tình huống thiếu trang trọng mà thôi. 

  • Both…and…

Để nhấn mạnh hơn vào sự kết hợp của hai danh từ, tính từ hay động từ, ta có thể sử dụng Both…and… đan xen giữa chúng. Khi dùng cấu trúc này, hai từ được nhắc đến phải cùng từ loại và có nghĩa là vừa…vừa… 

Ex:

I am both cold and hungry.

(Tớ vừa lạnh vừa đói.)

Cách dùng Both

  • Những vị trí khác của Both 

Ngoài những vị trí và cách dùng phổ biến mà mình đã nêu trên, chúng ta còn có thể đặt both ở những vị trí như: Giữa các trạng từ, giữa chủ ngữ và động từ chính, sau động từ khuyết thiếu, sau trợ động từ đầu tiên của câu hay sau động từ tobe để đóng vai trò như một động từ chính.

Các vị trí này của both được sử dụng khi chúng ta muốn đề cập đến chủ ngữ của mệnh đề đó. 

Ex:

They both wanted to play this game.

(Cả hai người họ đều muốn chơi trò chơi này.)

They had both been refused entry to the nightclub.

(Cả hai người đều bị bối rối khi bước vào câu lạc đêm.)

They were both very nice, kind and beautiful.

(Họ đều rất tuyệt, tốt bụng và xinh đẹp.)

We can both speak English.

(Cả hai chúng tớ đều có thể nói tiếng Anh.)

Lưu ý:

Chúng ta không sử dụng both trong các câu phủ định hay với động từ phủ định mà sẽ dùng either để thay thế 

Ex:

I haven’t seen either of the two movies you mentioned.

(Tớ chưa xem cả hai bộ phim mà câu giới thiệu.)

2. Both of 

Từ này được dùng để đề cập đến hai sự vật, hiện tượng hay tính chất nào đó trong câu. 

  • Trong câu khẳng định 

Nếu ta muốn dùng danh từ đi với both of thì cần phải có tính từ sở hữu, sở hữu cách hay mạo từ đi kèm. 

Ex:

Both of our cars are in garage.

(Cả hai chiếc xe của chúng tôi đều ở ga-ra.)

Both cars are in garage.

(Cả hai chiếc xe đều ở trong ga-ra.)

Các danh từ mà nó đi cùng thông thường sẽ có phạm vi xác định hẹp hơn both và người nghe có thể xác định được danh từ đó.

Ngoài ra, vị trí khi đi với danh từ cũng giống như both, hoàn toàn có thể là chủ ngữ hay tân ngữ trong câu và động từ luôn chia theo số nhiều. 

Nếu both of đứng làm tân ngữ trong câu thì trước nó phải có một giới từ đi kèm.

Ex:

She looked at both of us.

(Cô ấy đã nhìn cả hai chúng tôi.)

Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng các đại từ sau both of thì cũng sẽ giống với both khi dùng với các đại từ đó. Nghĩa của hai câu khi đó hoàn toàn giống nhau.

Ex:

He shouted at both of them.

= He shouted at them both.

(Anh ta quát hai người họ.)

  • Trong câu phủ định 

Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng either of nhiều hơn là both of với những câu văn mang nghĩa phủ định. Và khi một động từ phủ định được sử dụng, chúng ta cũng phải sử dụng either (of) chứ không phải both of.

Ex:

She didn’t like either dress.

(Cô ấy đã không thích cả hai chiếc váy.)

Both/Either/Neither giống và khác gì nhau?

Thực tế, ý nghĩa của ba từ này là hoàn toàn khác nhau 

Both là nói về cả cái này và cái kia. 

Neither là không cái này và cũng không cái kia. 

Either là cái này hoặc cái kia.

Các vị trí cơ bản của either, neither thì tương đối giống với both

  • Both/either/neither đứng một mình 

Cả ba từ đều có thể đứng một mình, tuy nhiên 

Either + N số ít + V số ít 

Neither + N số ít + V số ít 

Vị trí chúng đứng cũng có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ nhưng ý nghĩa sẽ không giống nhau và không thay thế được cho nhau.

Ex:

We can see either movie. I don’t care which.

(Chúng ta xem phim nào cũng được. Tớ không quan tâm.)

  • Both of/either of/neither of

Đằng sau chúng đều là từ hạn định, đại từ hay tính từ sử hữu cùng với một danh từ số nhiều. Tuy nhiên, động từ trong câu either of và neither of đều được chia số ít.

Ex:

Neither child is very happy.

(Cả hai đứa đều không vui.)

Ngoài ra, both/either/neither được sử dụng khi nói về hai thứ. Còn khi muốn nói những thứ có số lượng nhiều hơn hai, chúng ta phải dùng đến all/any/none.

Ex:

There are many good hotels in the town. You can stay at any of them.

( Ở đó có rất nhiều nhà nghỉ tốt trong thành phố. Cậu có thể ở bất kỳ cái nào.)

Bài tập vận dụng

Hãy làm các bài tập trắc nghiệm dưới đây để luyện tập kiến thức vừa học nhé!

Câu 1: 'Do you want tea or coffee? ' _____, I really don’t mind.'

Câu 2: 'What day is it today - the 18th or the 19th?' ______, It’s the 20th,'

Câu 3: There were two windows in the room. It was very warm, so I opened _____ them

Câu 4: I tried to call George twice but _____ times he was out.

Câu 5: He thinks that ______ his wife and her mother were lying to him.

Câu 6: You should have _____ your passport or your ID card available to pass the European borders.

Câu 7: "Would you like coffee or tea?"
"_____ will do for me."

Câu 8: She has eaten ______ the burgers.

Câu 9: ______ of the two kids did the homework. They had spent their time playing computer games.

Câu 10: They are _____ busy at the moment. They are working on a new project.

Vậy là mình đã cùng bạn tìm hiểu và rút ra những cách sử dụng của both và both of, từ đó suy ra những điểm khác nhau giữa chúng. Cách dùng của both nhiều và đa dạng hơn both of nhưng nếu chú ý thì việc sử dụng chúng cũng không có gì là quá khó cả. 

Hi vọng sau bài viết này, những thắc mắc về both và both of của bạn đều đã được giải đáp. 

Chúc bạn luôn học tốt và cảm ơn vì đã theo dõi bài viết này!

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment