Home Việt Nam Tiêu hủy 15 chú chó và 1 chú mèo do chủ nhân của chúng mắc Covid 19

Tiêu hủy 15 chú chó và 1 chú mèo do chủ nhân của chúng mắc Covid 19

by Thu Hà
15 dogs and cat belonging to two families traveling from Long An to Ca Mau were killed and burned as a Covid-19 preventive measure last Friday.

Vào thứ sáu tuần trước, 15 chú chó và mèo thuộc sở hữu của hai gia đình di chuyển từ Long An về Cà Mau đã bị tiêu hủy và thiêu như một biện pháp để phòng ngừa Covid 19.

Pham Minh Hung, 49, confirmed Sunday that 13 of his dogs were “destroyed” by the Covid-19 prevention force in Khanh Hung Commune, Van Thoi District, Ca Mau Province two days ago. Three other dogs and a cat traveling with his relatives’ family faced the same fate.

Vào ngày chủ nhật, ông Phạm Minh Hùng, 49 tuổi, xác nhận rằng 13 chú chó của ông đã bị lực lượng phòng chống Covid-19 ở xã Khánh Hưng, huyện Văn Thời, tỉnh Cà Mau “tiêu hủy” hai ngày trước. Ba con chó khác và một con mèo đi cùng với gia đình họ hàng của ông cũng chịu số phận tương tự.

Hung, a native of Binh Duong Province was working as a bricklayer in Long An. Over the last few months, the pandemic has taken to his livelihood away, making life difficult. On Oct. 8, he drove his wife and the dogs on his motorbike, following his wife’s sister-in-law and her family to their hometown in Khanh Hung Commune.

Ông Hùng quê ở Bình Dương, làm phụ hồ ở Long An. Trong vài tháng qua, đại dịch đã cướp đi kế sinh nhai của ông, khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Ngày 8/10, ông đã chở vợ và đàn chó trên xe máy, theo sau là gia đình em dâu của vợ về quê ở xã Khánh Hưng.

At a checkpoint as they entered Ca Mau, Hung gave a person two puppies, and continued his trip with four dogs and nine puppies. When the two families (four adults, one child) reached Khanh Hung Commune, local authorities took them to a quarantine facility. Rapid antigen tests showed all five were positive with the coronavirus. They were transferred to the Tran Van Thoi General Hospital for treatment.

Tại một trạm kiểm soát khi họ vào Cà Mau, ông Hùng đưa cho một người khác hai con chó con, và tiếp tục chuyến đi của mình với bốn con chó lớn và chín con chó con. Khi hai gia đình (bốn người lớn, một trẻ em) đến xã Khánh Hưng, chính quyền địa phương đã đưa họ đến cơ sở cách ly. Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho thấy cả năm đều dương tính với coronavirus. Họ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời để điều trị.

Their dogs and cats were destroyed by the pandemic prevention force afterward. When the incident was posted on social media, it attracted public outrage with many people saying such an extreme measure was not necessary to prevent the spread of the virus.

Đàn chó, mèo của họ đã bị lực lượng phòng chống dịch tiêu hủy sau đó. Khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, nó đã thu hút sự phẫn nộ của dư luận với nhiều người cho rằng biện pháp cực đoan như vậy là không cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của virus.

On Oct.10, Tran Tan Cong, Chairman of the Tran Van Thoi District People’s Committee, confirmed that incident had occurred in Khanh Hung Commune’s quarantine zone. The district has asked local authorities for a report and explanation, he said.

Vào ngày 10 tháng 10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, xác nhận rằng sự cố đã xảy ra trong khu cách ly xã Khánh Hưng. Ông cho biết huyện đã yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo và giải trình.

“As per initial information, these two families returned to the quarantine facility with more than a dozen dogs and cats, of which one tested positive for an unknown virus. We are waiting for specific reports,” said Cong.

“Theo thông tin ban đầu, hai gia đình này đã đưa về cơ sở cách ly cùng hơn chục con chó, mèo, trong đó một con có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virut nào đó. Chúng tôi đang chờ báo cáo cụ thể”, ông Công nói.

Given that both people and animals were infected, the task force “discussed (the issue) with the owners and got their consent (for the animals to be killed).”

Cho rằng cả người và động vật đều bị nhiễm bệnh, lực lượng làm nhiệm vụ đã “thảo luận (vấn đề) với chủ sở hữu và được sự đồng ý của họ (với những động vật bị giết).”

Nguyen Duc Thanh, Office Chief of the Ca Mau People’s Committee, said he has assigned a specialized agency to coordinate with the local authorities to review and analyze issues related to the killing of dogs and cats, and suggest solutions.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau ông Nguyễn Đức Thành cho biết đã giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, phân tích các vấn đề liên quan đến việc giết hại chó, mèo, từ đó đề xuất hướng giải quyết.

Ca Mau is one of the Mekong Delta localities that have received a large number of people returning to their hometowns recently. From Oct.1 to 6, nearly 20,000 people returned from other provinces and cities, leading to an overload of the province’s quarantine facilities. Therefore, the province has extended its social distancing campaign.

Cà Mau là một trong những địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long đón nhận số lượng lớn người dân về quê trong thời gian gần đây. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 10, gần 20.000 người từ các tỉnh và thành phố khác đổ về, dẫn đến tình trạng quá tải các cơ sở kiểm dịch của tỉnh. Vì vậy, tỉnh đã kéo dài thêm chiến dịch giãn cách xã hội.

*Bài viết của tác giả Cuu Long , trên báo VnExpress, link tại: https://e.vnexpress.net/news/news/15-dogs-one-cat-killed-after-owners-detected-with-covid-19-4369821.html

Từ mới:

bricklayer (n)  /ˈbrɪkˌleɪ.ər/ : thợ hồ, phụ hồ

livelihood (n)  /ˈlaɪv.li.hʊd/ : kế sinh nhai, nghề nghiệp

checkpoint (n) /ˈtʃek.pɔɪnt/ : điểm kiểm tra, điểm kiểm soát

initial (adj)  /ɪˈnɪʃ.əl/ : ban đầu, lúc đầu

outrage (n) /ˈaʊt.reɪdʒ/ : sự oán hận, giận dữ

consent (n) /kənˈsent/ : sự đồng ý, sự cho phép

coordinate (v) /kəʊˈɔː.dɪ.neɪt/ : kết hợp, phối hợp

 

You may also like

4 comments

NGUYỄN VĂN TUẤN 16/10/2021 - 21:11

Bài dịch rất hay và bổ ích.Em vừa có thể học anh văn,vừa biết thêm thông tin về đời sống hàng ngày.Chúc chị và đội ngũ của mình luôn sức khỏe và thành công.

Reply
Thu Hà 20/10/2021 - 15:45

Xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của báo song ngữ, mong bạn sẽ có thói quen đọc báo hàng ngày để vừa cập nhật thông tin vừa cải thiện tiếng anh nha!

Reply
Cao Thị Ngọc 16/10/2021 - 10:04

Các Bài chị dịch hay lắm mà dài quá ,e take note mỏi tay luôn😅

Reply
Thu Hà 16/10/2021 - 19:44

Cảm ơn em đã ủng hộ Báo song ngữ! Cố gắng lên nè, đọc nhiều vừa học được nhiều từ vựng, cấu trúc và văn phong nữa rất bổ ích cho kỹ năng writing. Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo của báo nhé!

Reply

Leave a Comment