Home Việt Nam Trường quốc tế ở Tp.HCM nhận một phần trách nhiệm về việc xô xát giữa các học sinh

Trường quốc tế ở Tp.HCM nhận một phần trách nhiệm về việc xô xát giữa các học sinh

by Admin
The International School Ho Chi Minh City said it is partly responsible for a beating incident between its students which has caused parents’ concerns.

Trường Quốc tế TP.HCM cho biết họ phải chịu trách nhiệm một phần khi để xảy ra vụ đánh nhau giữa các học sinh của trường khiến phụ huynh bức xúc.

Kim Sharee Green, principal of ISHCMC, said in a report submitted to the city’s education department on Sunday that teachers were informed of the beating outside the school after class on Thursday.

Bà Kim Sharee Green, hiệu trưởng của ISHCMC, cho biết trong một báo cáo gửi cho sở giáo dục thành phố hôm chủ nhật rằng các giáo viên đã được thông báo về vụ bạo lực bên ngoài sau giờ học vào thứ năm.

Camera footage and statements from several students showed that the tension started from the students teasing each other.

Theo dữ liệu trích xuất từ camera và chia sẻ của một số học sinh cho thấy sự căng thẳng bắt đầu từ việc các học sinh trêu chọc nhau.

She said the school is “partly responsible” in the matter and is committed to cooperating with parents to help students overcome any stress or mental problems and go back to studying.

Bà cho biết nhà trường “có một phần trách nhiệm” trong vấn đề này và cam kết hợp tác với phụ huynh để giúp học sinh vượt qua mọi căng thẳng hoặc vấn đề về tinh thần và quay trở lại học tập.

Her statements came after reports of a violent incident at the International School Ho Chi Minh City-American Academy made waves on social media in recent days.

Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi thông tin về một vụ bạo lực xảy ra tại trường ISHCMC gây sóng gió trên mạng xã hội những ngày gần đây.

A woman in HCMC said her seventh-grade daughter was beaten at ISHCMC-AA but the school failed to settle the matter appropriately.

Một phụ nữ ở TP HCM cho biết con gái lớp 7 của cô đã bị đánh tại ISHCMC-AA nhưng nhà trường không giải quyết sự việc một cách hợp lý.

According to the mother, the incident began on a school trip to Ba Ria-Vung Tau that borders HCMC last week. The seventh grader and an eighth grader had a small conflict there. After school on Thursday, the seventh grader was beaten by the eighth grader on school grounds. Three other students who sought to break up the fight were beaten too, the mother said, adding that teachers saw the incident, yet did nothing to intervene.

Theo bà mẹ này chia sẻ, vụ xô xát này xảy ra trong một chuyến dã ngoại vào tuần trước của trường tới Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh giáp ranh với TP HCM. Một học sinh lớp 7 và một học sinh lớp 8 đã có xích mích nhỏ với nhau. Sau khi tan học vào thứ năm, học sinh lớp 7 đã bị học sinh lớp 8 đánh tại sân trường. Ba học sinh khác nhìn thấy cố gắng lao vào can ngăn nhưng cũng bị đánh, người mẹ còn nói thêm giáo viên cũng chứng kiến vụ việc nhưng không có động thái can thiệp.

On the same afternoon, the woman and other parents whose children had been beaten came to the school, which apparently requested the parties to resolve the matter among themselves since the incident had occurred outside school grounds, she said, adding that she requested the school to allow her to meet the eighth grader, but to no avail.

Vào chiều cùng ngày, người phụ nữ này cùng các phụ huynh có con bị đánh đến trường. Cô đã yêu cầu các bên liên quan tự giải quyết vấn đề vì sự việc này xảy ra ngoài trường học, cô cũng yêu cầu thêm là được gặp học sinh lớp 8 đó nhưng tất cả đều vô ích.

A medical check-up revealed that the seventh grader did not suffer from severe injuries, but had wounds on her arms, scratches on her body, and signs of breathing difficulties.

Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy nữ sinh lớp 7 không bị thương nặng, nhưng có vết thương ở tay, trầy xước trên người và có dấu hiệu khó thở.

The seventh-grader’s mother said she would continue to use social media to pursue the truth.

Người mẹ có con học lớp 7 cho biết cô sẽ tiếp tục dùng mạng xã hội để tìm ra sự thật.

Green said in her report that the school has not made a final decision regarding the matter as it has not gathered all the necessary information.

Bà Green nói trong một báo cáo rằng nhà trường chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này vì nó chưa thu thập được tất cả các thông tin cần thiết.

The school has contacted parents of three of the five students involved in the beating, who agreed to meet with the school on Monday and Tuesday. It has not been able to reach the other two’s, she said.

Nhà trường đã liên hệ với phụ huynh của ba trong số năm học sinh liên quan đến vụ đánh đập, họ đã đồng ý gặp nhà trường vào thứ hai và thứ ba. Bà nói rằng nhà trường không thể liên lạc được với hai phụ huynh còn lại.

“We are worried that relevant parties are using the media and other livestreaming tools to display their attitudes and bullying behaviors by spreading personal info of students, for example home addresses and personal images,” Green said.

“Chúng tôi lo lắng rằng các bên liên quan đang sử dụng phương tiện truyền thông và các công cụ phát trực tiếp khác để thể hiện thái độ và hành vi bắt nạt bằng cách phát tán thông tin cá nhân của học sinh, ví dụ như địa chỉ nhà và hình ảnh cá nhân”, bà Green nói.

The ISHCMC-AA is advertised as an international secondary and high school with an American curriculum in HCMC. Its tuition fee from sixth to 12th grade is around VND503-603 million ($21,693-26,006) a year.

ISHCMC-AA được quảng cáo là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế với chương trình giảng dạy của Mỹ tại TP.HCM. Học phí từ lớp 6 đến lớp 12 của trường vào khoảng 503-603 triệu đồng (21,693-26,006 USD) một năm.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/mother-says-daughter-beaten-at-hcmc-international-school-4469655.html

Từ mới:

principal (n) /ˈprɪn.sə.pəl/ : hiệu trưởng, giám đốc, người đứng đầu

tension (n)  /ˈten.ʃən/ : sự căng, tình trạng căng, độ căng; sự được căng, tình trạng được căng

settle (v)  /ˈset.əl/ : giải quyết, ổn định tư tưởng, dàn xếp, hoà giải

intervene  (v)  /ˌɪn.təˈviːn/ :xen vào, can thiệp

avail (n)  /əˈveɪl/ : không có ích lợi hoặc hiệu quả bao nhiêu/tí nào cả

bullying (n)  /ˈbʊl.i.ɪŋ/ : bắt nạt

curriculum (n) /kəˈrɪk.jə.ləm/ : chương trình giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment