Home Thế giới Nhật Bản đưa phở bò Việt Nam vào thực đơn cho học sinh

Nhật Bản đưa phở bò Việt Nam vào thực đơn cho học sinh

by Mai Lan
The Japanese city of Saijo served school students Hue-style beef noodle soup for lunch this week as part of efforts to deepen their understanding of Vietnam.

Thành phố Saijo của Nhật Bản đã phục vụ học sinh trường học món bún bò Huế vào bữa trưa trong tuần này như một phần trong nỗ lực nâng cao hiểu biết của các em về Việt Nam.

Bun bo Hue appeared on the menu at 35 elementary and junior high schools in the city in Ehime prefecture on April 26, Japanese newspaper NHK reported.

Tờ NHK của Nhật Bản đưa tin Bún bò Huế đã xuất hiện trong thực đơn tại 35 trường tiểu học và trung học cơ sở trong thành phố thuộc tỉnh Ehime vào ngày 26/4.

City mayor Toshihisa Tamai visited an elementary school on Tuesday and spoke to the students about Hue, which established friendly relations with Saito in 2018.

Thị trưởng Toshihisa Tamai đã đến thăm một trường tiểu học vào thứ Ba và nói chuyện với các học sinh về Huế, nơi đã thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Saito vào năm 2018.

Around 500 children at the school chose the Vietnamese dish for lunch, Yahoo News reported.

Khoảng 500 trẻ em tại trường đã chọn món ăn Việt Nam cho bữa trưa, Yahoo News đưa tin.

“I find this dish very tasty though a bit spicy,” a girl told an interviewer after the meal.

“Cháu thấy món ăn này rất ngon mặc dù hơi cay”, một bé gái trả lời phỏng vấn sau bữa ăn.

Bun bo Hue is a specialty of Hue, a former citadel in central Vietnam, where it was invented. The broth requires both pig and beef bones to be boiled with a generous dose of lemongrass, sugar, annatto, and shrimp paste. Vendors then add various ingredients like sliced brisket, crab balls and pork pie. Adventurous eaters can also add cubed pig’s blood for even more flavor.

Bún bò Huế là một đặc sản của Huế, một kinh thành cũ ở miền Trung Việt Nam, nơi món ăn được sinh ra. Nước dùng yêu cầu cả xương lợn và xương bò được đun sôi với một lượng lớn sả, đường, chất tạo màu và mắm tôm. Sau đó, những người bán hàng sẽ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau như ức thái lát, viên cua và bánh heo. Những người ăn phiêu lưu cũng có thể thêm khối tiết lợn để có hương vị đậm đà hơn.

When served, the dish is garnished with a tangle of vegetables like lime, scallions, cilantro, banana blossoms, mint, basil, and Vietnamese coriander.

Khi dọn ra đĩa, món ăn được bày biện với rau như chanh, hành lá, ngò gai, hoa chuối, bạc hà, húng quế và rau mùi Việt Nam.

Toshihisa said the idea of serving the noodle soup was to pique students’ interest in Hue and deepen their understanding of Vietnamese culture and cuisine.

Ông Toshihisa cho biết ý tưởng phục vụ phở là để khơi gợi sự quan tâm của sinh viên đến Huế và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa và ẩm thực Việt Nam.

Saijo and Hue, a former citadel in central Vietnam, have had cultural and educational exchanges in the last four years.

Saijo và Huế, một kinh thành cũ ở miền Trung Việt Nam, đã có những trao đổi văn hóa và giáo dục trong bốn năm qua.

In 2016 late American chef, author, travel documentarian, and television personality Anthony Michael Bourdain called Hue-style beef noodle soup “the greatest soup in the world.”

Vào năm 2016, cố đầu bếp, tác giả, phóng viên tài liệu du lịch và nhân vật truyền hình người Mỹ Anthony Michael Bourdain đã gọi món bún bò kiểu Huế là “món súp ngon nhất thế giới.”

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/food/japanese-city-puts-vietnam-beef-noodle-soup-on-school-menu-4457566.html

Từ mới:

broth (n)                        /brɒθ/                          nước dùng

lemongrass (n)            /ˈlem.ənˌɡrɑːs/            sả

garnish (v)                    /ˈɡɑː.nɪʃ/                      bày biện, trang trí

scallion (n)                     /ˈskæl.i.ən/                 hành lá

cuisine (n)                      /kwɪˈziːn/                    ẩm thực

You may also like

1 comment

nhidanguyen 02/05/2022 - 11:29

hi anh chị.Trước tiên em rất biết ơn các anh chị đã bỏ thời gian biên tập các bài báo để giúp việc học tiếng anh của em cũng như mọi người trở nên tốt hơn.Em có thắc mắc một ddieerruf rằng tại sao các bài báo Economist không update nữa ạ?vì bài mới nhất là vào năm 2021

Reply

Leave a Comment