Home Thế giới Triều Tiên huy động nhân viên văn phòng chống hạn hán