Home Thế giới Các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp tục sau trận động đất ở Haiti

Các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp tục sau trận động đất ở Haiti

by Nguyệt Minh
Under Haiti’s burning heat, Jennie Auguste lay on a thin foam bed placed on the ground near an airport. Auguste had wounds on the chest, stomach and arm after the roof of the store she worked at collapsed during a powerful earthquake on Saturday.

Dưới cái nóng như thiêu như đốt của Haiti, Jennie Auguste nằm trên chiếc giường xốp mỏng đặt dưới đất gần sân bay. Auguste có vết thương ở ngực, bụng và cánh tay sau khi mái nhà của cửa hàng cô làm việc bị sập trong trận động đất mạnh hôm thứ Bảy.

Her eyes looked lost. But at times she showed signs of pain as her sister and others tried to keep her cool. She lives in Les Cayes, a badly damaged coastal town in the southwestern part of the country. Its health care centers are full. So, Auguste could only wait for space at a local hospital or a spot on one of the small planes taking injured people to Haiti’s capital, Port-au-Prince.

Đôi mắt cô ấy như lạc đi. Nhưng đôi khi cô ấy có dấu hiệu đau đớn khi chị gái và những người khác cố gắng giữ cho cô ấy bình tĩnh. Cô sống ở Les Cayes, một thị trấn ven biển bị tàn phá nặng nề ở phía tây nam của đất nước. Các trung tâm chăm sóc sức khỏe của thị trấn đã chật kín người. Vì vậy, Auguste chỉ có thể đợi có chỗ tại một bệnh viện địa phương, hoặc một chỗ trên một trong những chiếc máy bay nhỏ đưa những người bị thương đến thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

“There has been nothing. No help, nothing from the government,” Auguste’s sister, Bertrande, said Saturday.

“Không có gì cả. Không có sự giúp đỡ, không có gì từ chính phủ”, chị gái của Auguste – Bertrande chia sẻ vào hôm thứ Bảy.thiet-hai
The number of dead from the magnitude 7.2 earthquake continues to rise sharply.

Số người chết vì trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tiếp tục tăng mạnh.

By Sunday, the country’s Civil Protection Agency had counted 1,297 dead from the earthquake. The earthquake was more powerful than the 2010 quake that struck close to the capital, Port-au-Prince. It also left at least 5,700 people injured.

Đến Chủ nhật, Cơ quan Bảo vệ Dân sự của đất nước đã thống kê được 1.297 người chết vì trận động đất. Trận động đất mạnh hơn trận động đất năm 2010 xảy ra gần thủ đô Port-au-Prince. Nó cũng khiến ít nhất 5.700 người bị thương.

The quake centered about 125 kilometers west of the capital. It nearly flattened some towns and caused landslides. Blocked roads made rescue efforts more difficult.

Trung tâm của trận động đất cách thủ đô khoảng 125 km về phía tây. Nó gần như san phẳng một số thị trấn và gây ra lở đất. Đường bị phong tỏa khiến nỗ lực cứu hộ khó khăn hơn.

Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere. It was already struggling with worsening poverty, the coronavirus crisis and political tensions following the assassination of President Jovenel Moïse. A wave of gang violence had also struck the area near the center of the earthquake.

Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu. Nó đã phải vật lộn với tình trạng nghèo đói ngày càng trầm trọng, cuộc khủng hoảng coronavirus và những căng thẳng chính trị sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse. Một làn sóng bạo lực băng đảng cũng đã xảy ra ở khu vực gần tâm của trận động đất.

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reported that local officials had to negotiate with gangs in the seaside area of Martissant to permit two humanitarian groups to pass through the area each day. The agency said gangs have repeatedly attacked humanitarian workers in the southern area of Haiti. They added that the area was almost “unreachable” over the past two months because of roadblocks and security concerns.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc báo cáo rằng các quan chức địa phương đã phải thương lượng với các băng đảng ở khu vực biển Martissant, để cho phép hai nhóm nhân đạo đi qua khu vực này mỗi ngày. Cơ quan này cho biết các băng nhóm đã liên tục tấn công các nhân viên nhân đạo ở khu vực phía nam của Haiti. Họ nói thêm rằng khu vực này gần như “không thể tiếp cận” trong hai tháng qua vì các rào cản và lo ngại về an ninh.thiet-hai-thuong-tam
In a video published on social media, one gang leader said the armed groups had declared a truce, or a temporary stop to fighting, along the road to Les Cayes.

Trong một video được công bố trên mạng xã hội, một thủ lĩnh băng đảng cho biết các nhóm vũ trang đã tuyên bố đình chiến, hoặc tạm ngừng giao tranh, dọc theo con đường đến Les Cayes.

The United Nations called for a “humanitarian corridor” to be established so that aid could pass through gang-held territories.

Liên hợp quốc kêu gọi thiết lập một “hành lang nhân đạo” để viện trợ có thể đi qua các vùng lãnh thổ do các băng đảng nắm giữ.

Agency spokeswoman Anna Jefferys said the first convoy passed through Sunday with government and U.N. workers. She added that the U.N.’s World Food Program plans to send in food supplies on Tuesday.

Phát ngôn viên của cơ quan – Anna Jefferys cho biết đoàn xe đầu tiên đã đi suốt ngày chủ nhật với các công nhân của chính phủ và Liên Hợp Quốc. Bà nói thêm rằng Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc có kế hoạch gửi nguồn cung cấp thực phẩm vào thứ ba sắp tới.

Nguồn VOA
Roof /ruːf/ – n : mái nhà, vòm
Ex: The slate roof differentiates this house from others in the area. – Mái nhà bằng đá phiến tạo sự khác biệt cho ngôi nhà này với những ngôi nhà khác trong khu vực.
Gang /ɡæŋ/ – n : băng nhóm
Ex: The gang drove off, with the police in hot pursuit. – Cả nhóm lái xe bỏ chạy, với sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát.
Magnitude /ˈmæɡ.nɪ.tʃuːd/ – n : độ lớn
Ex: They don’t seem to grasp the magnitude of the problem. – Họ dường như không nắm bắt được tầm quan trọng của vấn đề.
Corridor /ˈkɒr.ɪ.dɔːr/ – n : hành lang
Ex: He could hear the clack of high heels walking past in the corridor. – Anh có thể nghe thấy tiếng giày cao gót đi ngang qua hành lang.
Convoy /ˈkɒn.vɔɪ/ – n : đoàn hộ tống, hộ vệ
Ex: A convoy of trucks containing supplies was sent to the famine area. – Một đoàn xe tải chứa đồ tiếp tế đã được gửi đến khu vực đói kém.

You may also like

6 comments

THẢO 05/09/2021 - 11:05

Bài viết rất hay, cám ơn nhiều <3

Reply
chris 30/08/2021 - 00:22

Cảm ơn add với những bài báo rất hay. Thanks

Reply
Thành 24/08/2021 - 09:06

Your translation is very good🥰

Reply
Nguyệt Minh 24/08/2021 - 23:46

hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ ! <3

Reply
Tuấn 23/08/2021 - 06:56

<3

Reply
Nguyệt Minh 23/08/2021 - 07:31

thank you <3

Reply

Leave a Comment