Home Thế giới Đức ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 hàng ngày cao nhất kể từ tháng Hai

Đức ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 hàng ngày cao nhất kể từ tháng Hai

by Nguyễn Hằng
 

 

Germany recorded its highest number of daily deaths from Covid-19 since February on Wednesday, as it struggles to bring a fourth wave of the pandemic under control.

Đức đã ghi nhận số người tử vong hàng ngày do Covid-19 cao nhất kể từ tháng 2 vào thứ Tư, khi nước này đang vật lộn để kiểm soát đợt dịch thứ tư.

A total of 69,601 new infections were reported and an additional 527 people died in the past 24 hours, according to the Robert Koch Institute (RKI), the national disease and control center. That marked the highest Covid-19 daily death toll since February 18, when there were 534 fatalities.

Theo Viện Robert Koch (RKI), trung tâm kiểm soát và dịch bệnh quốc gia, có tổng cộng 69.601 trường hợp nhiễm mới được báo cáo và thêm 527 người chết trong 24 giờ qua, đánh dấu con số tử vong hàng ngày của Covid-19 cao nhất kể từ ngày 18 tháng 2, khi có 534 trường hợp tử vong.

Germany’s seven-day incidence rate dropped slightly, but remains high at 427 per 100,000 inhabitants. The country has recorded 104,047 deaths from Covid-19 in total since the outbreak of the pandemic.

Tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày của Đức giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức cao 427 trên 100.000 dân. Cả nước đã ghi nhận tổng cộng 104.047 trường hợp tử vong do Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.

The grim news came on the day that Olaf Scholz was sworn in as Germany’s Chancellor, replacing Angela Merkel at the helm of Europe’s largest economy. The country’s new health minister is Karl Lauterbach, an MP and prominent epidemiologist.

Tin tức nghiệt ngã đến vào ngày Olaf Scholz tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức, thay thế Angela Merkel nắm quyền lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Bộ trưởng Y tế mới của đất nước là Karl Lauterbach, một nghị sĩ và nhà dịch tễ học nổi tiếng.

Germany last week announced a nationwide lockdown for the unvaccinated, barring them from accessing all but the most essential businesses, such as supermarkets and pharmacies, as it battles to curb infections. The ban doesn’t apply to those who have recently recovered from Covid-19.

Tuần trước, Đức đã tuyên bố phong tỏa toàn quốc đối với những người chưa được tiêm chủng, cấm họ tiếp cận tất cả trừ các cơ sở kinh doanh thiết yếu nhất, chẳng hạn như siêu thị và hiệu thuốc, vì nước này đang chiến đấu để hạn chế lây nhiễm. Lệnh cấm không áp dụng cho những người gần đây đã phục hồi từ Covid-19.

Its leaders also backed plans for mandatory vaccinations in the coming months, which, if voted through the German parliament, could take effect from February at the earliest.

Các nhà lãnh đạo cũng ủng hộ kế hoạch tiêm chủng bắt buộc trong những tháng tới. Nếu kế hoạch này được Quốc hội Đức bỏ phiếu thông qua thì có thể có hiệu lực sớm nhất từ tháng Hai.

Many hospitals are struggling to cope with the increasing number of intensive care patients and German medics have warned that intensive care occupancy could soon exceed that seen during last winter’s peak.

Nhiều bệnh viện đang phải vật lộn để đối phó với tình trạng số lượng bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt ngày càng tăng. Các bác sĩ Đức cảnh báo rằng tỉ lệ không gian sử dụng để chăm sóc đặc biệt có thể sớm vượt qua mức cao điểm mùa đông năm ngoái.

The emergence of the fast-spreading Omicron coronavirus variant has heightened concerns in Germany as elsewhere.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron coronavirus lây lan nhanh đã làm gia tăng mối lo ngại ở Đức cũng như các nơi khác.

Nguồn CNN

Fatality /fəˈtæl.ə.ti/-n: cái chết do tai nạn

There are thousands of traffic fatalities (= deaths in traffic accidents) every year.– Có hàng ngàn trường hợp tử vong do giao thông (= tử vong do tai nạn giao thông) mỗi năm.

Grim /ɡrɪm/-adj: buồn, xấu, nghiêm trọng, gây hoang mang.

Her face was grim as she told them the bad news. -Khuôn mặt của cô ấy nhăn nhó khi cô ấy nói với họ tin xấu.

Epidemiologist /ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒɪst/-n: nhà dịch tễ học

Dịch tễ học là khoa học nghiên cứu về tình trạng sức khỏe quần chúng và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe đó. Tìm kiếm mối quan hệ giữa tình trạng sức khỏe và yếu tố liên quan từ đó xây dựng giải pháp (như phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật) để can thiệp nhằm nâng cao tình trạng sức khỏe. Khoa học này là mấu chốt của nghiên cứu y tế cộng đồng và y học dự phòng, dựa trên khái niệm y học dựa trên bằng chứng (evidence-based medicine). Dịch tễ học giúp chuyên viên y tế xác định các yếu tố nguy cơ của bệnh, phát triển và tối ưu hóa phương thức điều trị của y học lâm sàng.

Nhà dịch tễ học không chỉ quan tâm tới tử vong, bệnh tật mà còn cả với trạng thái sức khoẻ tốt và quan trọng nhất là các giải pháp tăng cường sức khoẻ. Từ “bệnh” bao hàm tất cả sự thay đổi không mong muốn của tình trạng sức khoẻ, bao gồm cả chấn thương và sức khoẻ tâm thần.

To curb /kɜːb/-v: kiểm soát, hạn chế.

The government should act to curb tax evasion. -Chính phủ nên hành động để hạn chế tình trạng trốn thuế.

Occupancy /ˈɒk.jə.pən.si/-n: sự chiếm chỗ

Occupancy rate: tỷ lệ lấp phòng, tỷ lệ sử dụng

Occupancy hay còn được gọi là occupancy rate thường được mọi người gọi là tỉ lệ lấp phòng hay tỉ lệ sử dụng là một chỉ số quan trọng trong ngành khách sạn, lưu trú. Nó thể hiện được tỉ lệ số phòng đang được sử dụng trong một ngày, hoặc một giai đoạn nhất định nào đó.

 

 

 

You may also like

1 comment

Duy Huỳnh 15/12/2021 - 22:02

cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã được cải thiện vốn từ rất nhiều từ những đóng góp của bạn

Reply

Leave a Comment