Home Thế giới Giá dầu tăng sẽ ảnh hưởng các khu vực trên thế giới như thế nào?

Giá dầu tăng sẽ ảnh hưởng các khu vực trên thế giới như thế nào?

by Nguyễn Hằng
Reports of higher energy costs are causing concern around the world as pressure increases on businesses and people who buy goods and services.

Các báo cáo về chi phí năng lượng tăng lên đang gây ra lo ngại trên khắp thế giới khi áp lực gia tăng đối với các doanh nghiệp cũng nhưngười mua hàng hóa và dịch vụ.

The biggest shortage, the Associated Press reports, is a lack of natural gas in Europe. European countries import 90 percent of their supply. Much of it comes from Russia. European prices have increased by five times since the start of the year.

Theo báo cáo của Associated Press, ở châu Âu, sự thiếu hụt lớn nhất là khí đốt tự nhiên. Các nước châu Âu nhập khẩu 90% nguồn cung của họ, phần lớn từ Nga. Kể từ đầu năm nay, giá cả ở châu Âu đã tăng gấp 5 lần.

Experts blame several events for the gas shortage. They say demand increased after coronavirus restrictions were lifted. They say the past cold winter reduced reserves. And the summer was less windy than usual, so less wind energy was generated.

Các chuyên gia cho biết, có một số nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu khí đốt: nhu cầu sử dụng khí đốt tăng lên sau khi các hạn chế trong dịch virus corona được dỡ bỏ; mùa đông lạnh giá vừa qua đã làm giảm nguồn dự trữ năng lượng; mùa hè ít gió hơn bình thường, do đó năng lượng gió được tạo ra ít hơn.

Europe’s chief supplier, Russia’s Gazprom, held back extra gas supplies during the summer to build up supplies in Russia. In addition to that, China’s electricity demand has come back after the COVID-19 pandemic. China has bought up limited supplies of liquid natural gas, which is transported by ship, not pipeline. There also are limited plants to export natural gas from the United States.

Nhà cung cấp chính của châu Âu, Russia’s Gazprom, đã giữ lại nguồn cung cấp khí đốt bổ sung trong mùa hè để tăng nguồn cung ở Nga. Ngoài ra, nhu cầu điện của Trung Quốc đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Trung Quốc đã mua một lượng Khí thiên nhiên hóa lỏng có giới hạn, được vận chuyển bằng tàu biển chứ không phải đường ống. Cũng có một số nhà máy xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Hoa Kỳ.

It is difficult to say how long higher fossil fuel prices will last, said Claudia Kemfert. She is an energy expert at the German Institute for Economic Research in Berlin. “The long-term answer that has to be taken out of this is to invest in renewables and energy saving,” she said. Renewable energy comes from the wind and sun.

Claudia Kemfert, chuyên gia năng lượng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức ở Berlin, cho biết rằng rất khó để biết được tình trạng giá nhiên liệu hóa thạch tăng lên sẽ kéo dài trong bao lâu.

Bà nói: “Nếu tính về lâu dài, thì câu trả lời là đầu tư vào năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.” Ở đây, năng lượng tái tạo đến từ gió và mặt trời.

The European Union’s executive commission urged member nations recently to speed up approvals for renewable energy projects. The group said “clean energy…is the best insurance against price shocks in the future.”

Ủy ban điều hành của Liên minh châu Âu gần đây đã thúc giục các quốc gia thành viên tăng tốc độ phê duyệt cho các dự án năng lượng tái tạo. Ủy ban cho biết, “năng lượng sạch … là sự bảo đảm bền vững nhất chống lại những cú sốc về giá cả trong tương lai.”

However, some gas-dependent European industries are cutting back on manufacturing products. German chemical companies BASF and SKW Piesteritz have cut the production of ammonia, an important part of fertilizer. That caused a problem for Hermann Greif, a farmer in Germany’s area of southern Bavaria. He said he could not buy fertilizer for his crops.

Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp phụ thuộc vào khí đốt ở châu Âu đang hạn chế việc sản xuất các sản phẩm. Những công ty hóa chất Đức BASF và SKW Piesteritz đã cắt giảm sản xuất amoniac, một thành phần quan trọng của phân bón. Điều này đã gây rắc rối cho ông Hermann Greif, một nông dân ở khu vực phía nam Bavaria của Đức. Ông cho biết rằng mình không thể mua được phân bón cho cây trồng.

Nguồn VOA

reserve  /rɪˈzɜːv/ – v,n: nguồn dự trữ

Ex: I have a reserve of food in case of emergency.  – Tôi có tiền dự trữ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.)

supply  /səˈplaɪ/ – v, n: nguồn cung

Ex: The world’s supply of agricultural land is shrinking fast. – Nguồn cung đất nông nghiệp của thế giới đang giảm nhanh chóng.

liquid natural gas:  Khí tự nhiên hóa lỏng

Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG (Liquefied Natural Gas) là khí thiên nhiên có thành phần chủ yếu là CH4 – Methane (94,3%), không màu, không mùi, không độc hại, được làm lạnh tại nhiệt độ -162ºC để chuyển sang thể lỏng, do vậy sức chứa cao hơn rất nhiều so với CNG (gấp 2,4 lần)

fossil fuel  /ˈfɒs.əl/ /ˈfjuː.əl/ -n: nhiên liệu hóa thạch

Nhiên liệu hóa thạch là các loại nhiên liệu được tạo thành bởi quá trình phân hủy kỵ khí của các sinh vật chết bị chôn vùi cách đây hơn 300 triệu năm.[1] Các nguyên liệu này chứa hàm lượng cacbon và hydrocarbon cao.

to cut back on -v:  cắt giảm

Our company cut back on the number of employees when the Covid situation got worse. –  Công ty của chúng tôi đã cắt giảm nhân viên khi tình hình Covid tệ hơn.

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment