Home Thế giới Người Ấn Độ ăn mừng Lễ hội ánh sáng trong nỗi sợ hãi COVID

Người Ấn Độ ăn mừng Lễ hội ánh sáng trong nỗi sợ hãi COVID

by Thu Hà
Indians began celebrating Diwali, the Hindu festival of lights, on Thursday. The celebration comes as the country is still dealing with the coronavirus pandemic as well as rising air pollution.

Người Ấn Độ bắt đầu tổ chức lễ Diwali – lễ hội ánh sáng của người Hindu, vào thứ năm. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh đất nước vẫn đang đối phó với đại dịch covid – 19 cũng như tình trạng ô nhiễm không khí đang gia tăng.

Diwali is usually celebrated by socializing and exchanging gifts with family and friends. Many light oil lamps or candles as a sign of the victory of light over darkness. They also set off fireworks as part of the celebrations.

Diwali thường được tổ chức bằng cách giao lưu và đổi quà với gia đình và bạn bè. Nhiều ngọn đèn dầu hoặc nến được thắp sáng như một dấu hiệu của sự chiến thắng trước bóng tối. Họ cũng đốt pháo hoa như một phần của lễ kỷ niệm.

Last year, the celebrations were limited following a sharp increase of COVID-19 infections. The celebrations seem to be returning this year even though the government has asked people to avoid large gatherings.

Năm ngoái, các lễ kỷ niệm đã bị hạn chế sau khi các ca nhiễm COVID-19 gia tăng mạnh. Các lễ kỷ niệm dường như sẽ trở lại trong năm nay mặc dù chính phủ đã yêu cầu người dân tránh tụ tập đông người.

In the northern city of Ayodhya in Uttar Pradesh state, people lit over 900,000 lamps and kept them burning for 45 minutes on Wednesday. Last year, the city lit about 600,000 lamps.

Tại thành phố Ayodhya phía bắc bang Uttar Pradesh, người dân đã thắp hơn 900.000 ngọn đèn và để chúng cháy trong 45 phút vào hôm thứ tư. Năm ngoái, thành phố thắp sáng khoảng 600.000 ngọn đèn.

Along the Saryu River, thousands of visitors ignored coronavirus social distancing restrictions to watch the lights. People lit up their houses and temples as lasers and fireworks brightened the city’s streets.

Dọc theo sông Saryu, hàng nghìn du khách đã bỏ qua giãn cách xã hội để xem ánh sáng. Mọi người thắp sáng các ngôi nhà và đền thờ của họ để những tia sáng và pháo hoa làm sáng đường phố của thành phố.

The festival is being celebrated at a time when India’s pandemic crisis has largely decreased.

Lễ hội đang được tổ chức vào thời điểm phần lớn khủng hoảng do đại dịch đã giảm bớt ở Ấn Độ.

On Thursday, the country recorded over 12,000 new coronavirus cases and 461 deaths. Earlier this year, India recorded a few hundred thousand new infections every day. The Health Ministry reported more than 35 million infections and over 459,000 deaths in the country so far.

Hôm thứ năm, cả nước đã ghi nhận hơn 12.000 trường hợp nhiễm coronavirus mới và 461 trường hợp tử vong. Đầu năm nay, Ấn Độ ghi nhận vài trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Bộ Y tế cho biết tính đến nay đã có hơn 35 triệu ca nhiễm và hơn 459.000 ca tử vong trên khắp cả nước.

Last month, India injected its one billionth COVID-19 vaccine, giving hope that life is returning to normal. More good news came Wednesday when the World Health Organization approved India’s home-grown Covaxin vaccine for emergency use.

Tháng trước, Ấn Độ đã tiêm 1 tỷ liều vắc-xin COVID-19, mang lại hy vọng rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Thêm tin tốt nữa đến vào thứ tư khi Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt vắc xin Covaxin sản xuất trong nước của Ấn Độ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Still, experts have warned that the festival season could bring a sharp increase in infections if COVID-19 health measures are not enforced.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng mùa lễ hội có thể làm gia tăng các ca nhiễm bệnh nếu các biện pháp y tế COVID-19 không được thực hiện.

There are also worries over air pollution, which covers northern India under a dark smog as temperatures drop and winter settles in. On Diwali night, people also lit up the sky with fireworks adding to the pollution that could take days to clear.

Ngoài ra còn có những lo lắng về ô nhiễm không khí, bao phủ miền bắc Ấn Độ dưới làn khói đen khi nhiệt độ giảm và mùa đông. Vào đêm Diwali, mọi người cũng thắp sáng bầu trời bằng pháo hoa làm gia tăng tình trạng ô nhiễm và có thể phải mất nhiều ngày để giải tỏa.

*Bài viết của tác giả Mario Ritter, link bài viết tại: https://learningenglish.voanews.com/a/indians-celebrate-festival-of-lights-amid-covid-fears/6300043.html

Từ mới: 

crisis (n) /ˈkraɪ.sɪs/ : sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng

fireworks ( plural noun ) /ˈfɑɪərˌwɜrks/ : pháo hoa, pháo bông; cuộc đốt pháo hoa

sharp (adj) /ʃɑːp/ : thình lình, đột ngột; sắt, nhọn, bén

smog  (n) /smɒɡ/ : sương khói, khói lẫn sương

emergency (n)  /ɪˈmɜː.dʒən.si/ : sự khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp

air pollution (n)  /ˈeə pəˌluː.ʃən/ : sự ô nhiễm không khí

enforce (v)  /ɪnˈfɔːs/ : bắt tôn trọng, bắt tuân theo; đem thi hành (luật lệ)

 

You may also like

4 comments

Nguyễn Phương Nguyên 09/12/2021 - 15:26

Cảm ơn vì bài viết ạ. Các bài báo rất hữu ích cho những người yêu thích Tiếng Anh như em

Reply
Thu Hà 12/12/2021 - 12:40

Báo song ngữ cảm ơn bạn rất nhiều, mong bạn tiếp tục ủng hộ các bài viết của tụi mình nhé <3

Reply
Nguyễn Ngọc Kim Chi 28/11/2021 - 09:15

cảm ơn vì những bài báo hay như vậy ạ

Reply
Thu Hà 29/11/2021 - 22:04

Cảm ơn bạn nhiều và mong bạn tiếp tục ủng hộ bá song ngữ nhé!

Reply

Leave a Comment