Home Thế giới Ngành điện ảnh vinh danh phụ nữ và người da màu qua các đề cử Oscar

Ngành điện ảnh vinh danh phụ nữ và người da màu qua các đề cử Oscar

by Phạm Thư
It is a year of diversity and firsts for Oscar nominations.

Đây là năm của sự đa dạng và nhiều cái đầu tiên của đề cử giải Oscar.

The Oscars given by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences are widely considered the top awards for Hollywood and the movie industry worldwide.

Các giải Oscar được trao bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh được coi là giải thưởng hàng đầu tại Hollywood và cả ngành điện ảnh quốc tế.

This week, the academy honored two women with nominations for the best director Oscar, a big change from years past. Chloé Zhao was nominated for “Nomadland” and Emerald Fennell for “Promising Young Woman.” They were among 70 women who received a record 76 nominations.

Vào tuần này, Viện hàn lâm đã vinh danh 2 người phụ nữ với đề cử cho giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, một sự thay đổi lớn so với những năm trước. Chloé Zhao được đề cử cho bộ phim “Nomadland” và Emerald Fennel cho bộ phim “Promising Young Woman.” Họ nằm trong số 70 người phụ nữ, là những người nắm giữ đến 76 đề cử khác nhau .

Record nominations for actors of color – Số đề cử kỷ lục cho diễn viên da màu

The nominees for acting awards also received special attention. Eleven of the acting nominees have never been nominated before. The decision by film studios to postpone big, costly movies in 2020 permitted new faces to be noted.

Những người được đề cử cho giải diễn xuất cũng nhận được nhiều sự chú ý. Mười một người được đề cử chưa bao giờ được đề cử trước đó. Quyết định hoãn các bộ phim lớn, chi phsi đắt đỏ trong năm 2020 của các studio phim đã cho phép các gương mặt mới được chú ý.

Six of those nominated for acting awards are Black including the late Chadwick Boseman for “Ma Rainey’s Black Bottom” and Andra Day for “The United States vs. Billie Holiday.” Other Black nominees include Viola Davis for “Ma Rainey’s Black Bottom,” Daniel Kaluuya and LaKeith Stanfield for “Judas and the Black Messiah” and Leslie Odom, Jr. for “One Night in Miami.”

Sáu trong số những người được đề cử giải diễn xuất là người da đen bao gồm Chadwick Boseman quá cố cho vai diễn trong “Ma Rainey’s Black Bottom” và Andra Day cho “The United States vs. Billie Holiday.” Những người da đen được đề cử khác bao gồm Viola Davis trong “Ma Rainey’s Black Bottom,” Daniel Kauuya và LaKeith Stanfield cho “Judas and Black Mesiah” và Leslie Odom, Jr. cho “One Night in Miami.”

Steven Yeun became the first Asian American to be nominated for best actor for his performance in “Minari.” Youn Yuh-jung, a South Korean actress, received a nomination for her supporting part in “Minari.” And Riz Ahmed became the first person of Pakistani descent to be nominated for an acting award as best actor in “Sound of Metal.”

Steven Yeun trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử cho giải diễn viên nam xuất sắc nhất cho màn thể hiện của mình trong “Minari”. Youn Yuh-jung, một diễn viên nữ Hàn Quốc, nhận được đề cử cho vai phụ của mình trong “Minari”. Và Riz Ahmed trở thành người Pakistan đầu tiên được đề cử cho giải diễn viên nam xuất sắc nhất cho phim “Sound of Metal.”

Glenn Close was nominated for best supporting actress for her part in “Hillbilly Elegy.” It is the eighth nomination of her career, but she has never won.

Glenn Close cũng được đề cử cho vai nữ phụ xuất sắc nhất cho vai diễn của mình trong “Hillbilly Elegy”. Đây là đề cử thứ tám trong sự nghiệp của cô, nhưng cô chưa bao giờ được trao giải.

“Mank” received the most nominations of any movie this year with 10, including best actor for Gary Oldman and best picture. The film tells the story of Hollywood writer Herman Mankiewicz who wrote the script for Orson Wells’ 1941 film classic “Citizen Kane.”

“Mank” nhận được nhiều đề cử nhất trong số các bộ phim năm nay với 10 đề cử, bao gồm giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho Gary Oldman và phim hay nhất. Bộ phim kể về một nhà biên kịch Hollywood tên Herman Mankiewicz người viết kịch bản cho bộ phim cổ điển năm 1941 của Orson Wells với tên gọi “Citizen Kane.”

The seven other best picture nominees include “The Father,” “Judas and the Black Messiah,” “Minari,” “Nomadland,” “Promising Young Woman,” “Sound of Metal,” and “The Trial of the Chicago 7.”

Bảy đề cử giải phim hay nhất bao gồm “The Father,” “Judas and the Black Messiah,” “Minari,” “Nomadland,” “Promising Young Woman,” “Sound of Metal,” và “The Trial of the Chicago 7.”

Difficult year for Hollywood – Năm khó khăn của Hollywood

The year 2020 was especially difficult for the movie industry. The new coronavirus health crisis meant movie theaters were closed much of the year in America and in many other countries. As a result, moviegoers watched more movies on internet streaming services.

Năm 2020 cực kỳ khó khăn đối với ngành điện ảnh. Khủng hoảng y tế virus corona mới đồng nghĩa với việc các rạp chiếu phim bị đóng cửa gần như cả năm tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Vì vậy, những người xem phim xem nhiều phim trên các dịch vụ stream trên mạng hơn.

Two of the best picture nominees, “Mank” and “Chicago 7,” were seen on the streaming service Netflix. Netflix movies received 35 total nominations while Amazon films received 12.

Hai đề cử giải phim hay nhất, “Mank” và “Chicago 7” được chiếu trên dịch vụ stream Netflix. Các bộ phim của Netflix nhận được tổng cộng 35 đề cử trong khi các bộ phim của Amazon nhận được 12 đề cử.

Not everyone was satisfied with the choices for those nominated from the film industry. Boseman, who died of cancer at age 43, was not nominated for his part in “Get On Up” but was nominated for another movie. And director Spike Lee did not receive a nomination for his movie “Da 5 Bloods,” although it was nominated for best musical score.

Không phải ai cũng hài lòng với các quyết định đề cử này trong ngành điện ảnh. Boseman, người đã chết vì ung thư vào tuổi 43, đã không được đề cử cho vai diễn trong “Get On Up”, nhưng được đề cử cho bộ phim khác. Và đạo diễn Spike Lee không nhận được đề cử cho bộ phim “Da 5 Bloods” của mình, dù nó được đề cử cho giải âm nhạc hay nhất.

This year’s ceremony for the Oscars will take place on April 25 in at least two places in Los Angeles. One will be Los Angeles train station Union Station, which has been seen in several films. The other is the Dolby Theater, formerly known as Kodak Theater. Other places may also be included. While unusual, it is not the first time the event has been split.

Lễ trao giải Oscar năm nay sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng Tư tại ít nhất 2 địa điểm tại Los Angeles. Một sẽ là ga tàu điện Union tại Los Angeles, nơi mà chúng ta đã thấy trong nhiều bộ phim. Một nơi khác là khán đài biểu diễn Dolby Theater, từng được biết đến là Kodak Theater. Những nơi khác sẽ được bổ sung sau. Tuy nghe lạ lẫm nhưng đây không phải là lần đầu tiên sự kiện phải tách ra.

Usually held in February, this year’s Oscars were moved to April because of concerns over COVID-19. The Academy also eased rules to include films that were not shown in theaters and may not have been seen by many fans.

Thường được tổ chức vào tháng Hai, giải Oscar năm nay đã được chuyển sang tháng Tư vì những lo ngại liên quan đến COVID-19. Viện Hàn lâm cũng đã bỏ nguyên tắc và thêm cả những phim không được chiếu trên rạp và có thể chưa được chiếu cho nhiều người hâm mộ.

The Oscars ceremony is a big night for the movie industry, but expectations are not high for this April’s event. Last year, a record low 23.6 million people watched the event on television. Some experts say people are showing less interest in awards shows generally. They say getting attention for films many people have not seen will be a difficult task for Hollywood.

Lễ trao giải Oscar là một tối quan trọng cho ngành điện ảnh, nhưng không có nhiều kỳ vọng lớn cho sự kiện tháng Tư này. Năm ngoài, chỉ có 23.6 triệu người xem, là mức thấp kỷ lục, đối với sự kiện này trên truyền hình. Một số chuyên gia cho biết mọi người đang ít hứng thú với các lễ trao giải nói chung. Họ chia sẻ rằng quan tâm tới những bộ phim mà nhiều người chưa xem sẽ là một nhiệm vụ khó khăn với Hollywood.

Nguồn: VOA 

New words:

You may also like

Leave a Comment