Home BlogFun Thư Cảm Ơn bằng tiếng Anh: Cách viết & Mẫu câu thông dụng

Thư Cảm Ơn bằng tiếng Anh: Cách viết & Mẫu câu thông dụng

by Admin
Ở bất kì hoàn cảnh nào, khi bạn nhận được sự giúp đỡ của người khác trong công việc hay trong cuộc sống thì sự hồi đáp thể hiện lòng biết ơn của bản thân là vô cùng cần thiết. Và để giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về văn hóa viết thư cảm ơn của người phương Tây thì đây là những câu và quy tắc hữu ích cho bạn khi viết thư tay hoặc thư điện tử để cảm ơn bằng tiếng Anh. Dù bạn viết thư tay hay gửi thư điện tử (email) thì một bức thư bằng tiếng Anh đều bao gồm những phần sau:

Phần 1: Ngày tháng/ Lời chào hỏi

Phần 2: Bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao về sự việc được giúp đỡ

​Phần 3: Hãy nói sự việc/công việc được giúp đỡ đó hữu ích cho bạn như thế nào

​Phần 4: Bày tỏ sự biết ơn một lần nữa

Phần 5: Kết thúc và ký tên

thư cảm ơn tiếng Anh

Writing an informal letter – Viết thư tay cảm ơn thân mật

Hãy bắt đầu lá thư của bạn bằng từ Dear (thân mến) sau đó là tên thường gọi của người bạn định gửi đến, ví dụ:

Dear Mark, Mark thân mến!

Dear Jane,   Jane thân mến!

Đây là những câu bạn có thể viết:

Thanks for your

letter

postcard

present

invitation

Cảm ơn bạn vì

Lá thư bạn đã gửi

Tấm bưu thiếp bạn đẫ gửi

Món quà của bạn

Giấy mời bạn đã gửi

Sorry it’s taken me so long to write.

I hope you’re well.

Good to see you again last week.

Look forward to seeing you soon!

Xin lỗi vì mãi tôi mới viết thư cho bạn.

Tôi hi vọng bạn vẫn khỏe.

Rất vui đã gặp lại bạn tuần trước.

Rất mong sớm được gặp lại bạn!

Đây là một số cách điển hình để kết thúc bức thư thân mật:

Best wishes,

Kind regards,

Thân mến

Thân mến

 

Nếu viết thư cho thành viên trong gia đình, bạn đời, hoặc bạn thân, bạn có thể dùng cách sau:

Love, : Yêu nhiều,

Kết thúc bằng chữ ký tên thường gọi.

cách viết thư cảm ơn tiếng Anh

Writing a formal letter – Viết thư cảm ơn trang trọng

  • Nếu bạn biết tên của người bạn định gửi thư đến, hãy bắt đầu bằng Dear Mr (Kính gửi ông …) (cho đàn ông), Dear Mrs (Kính gửi bà …) (cho phụ nữ đã có gia đình), Dear Miss (Kính gửi cô …) (cho phụ nữ chưa có gia đình), Dear Ms (Kính gửi cô …) (cho phụ nữ chưa có gia đình hoặc nếu không rõ tình trạng hôn nhân), sau đó là tên họ, ví dụ:
Dear Mr Smith,

Dear Mrs Jones,

Dear Miss Richards,

Dear Ms Shepherd,

Kính gửi ông Smith!

Kính gửi bà Jones!

Kính gửi cô Richards!

Kính gửi cô Shepherd!

Nếu bạn không biết tên, hãy bắt đầu bằng một trong những cách sau:

Dear Sir,                         Kính gửi ông!

Dear Madam,                 Kính gửi bà!

Dear Sir or Madam,       Kính gửi ông hoặc bà!

Đây là một số ví dụ về những câu bạn có thể nói trong lá thư cảm ơn trang trọng:

  • I am writing in reply to thank you for your letter of 4 September regarding your acceptance of intervewing me.

Tôi viết thư trả lời để cảm ơn về lá thư ngày 4 tháng 9 về sự đồng ý của ông/bà trong việc phỏng vấn tôi.

  • I am touched by your generous gift…

Tôi đã vô cùng cảm động khi nhận được món quà rất hào phóng từ bạn

  • If you would like any further information, please don’t hesitate to contact me.

Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin cứ liên hệ với tôi.

Nếu bạn muốn người ta trả lời, bạn có thể viết câu sau đây ở đoạn cuối thư:

  • I look forward to hearing from you.

Tôi rất mong sớm được nghe hồi âm của ông/bà

Nếu bạn bắt đầu bằng Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, hay Dear Ms, bạn nên kết thúc thư bằng cụm sau:

Yours sincerely,   Kính thư.

Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu lá thứ bằng Dear Sir, Dear Madam, hay Dear Sir or Madam, hãy dùng câu sau:

Yours faithfully,   Kính thư.

Sau đó hãy ký tên của bạn ở dưới trước khi in tên đầy đủ của bạn.

Writing an email – Viết thư điện tử

Thư điện tử thường được viết theo phong cách thân mật hơn thư tay, cho dù với mục đích công việc hay xã hội. Thêm vào đó, bạn luôn luôn nên viết Tiêu đề cho thư, trong đó tóm tắt mục đích của thư trong vài từ ngắn.

Có nhiều cách bắt đầu thư điện tử trong công việc khác nhau, nhưng thông thường người ta dùng tên thường gọi đối với thư công việc cũng như thư cá nhân nếu bạn biết tên người nhận.

Nếu bạn có gửi tập tin đính kèm, bạn nhớ phải nói rõ trong phần nội dung của thư.

Để kết thúc thư điện tử cá nhân, bạn có thể dùng các câu giống như thư tay thân mật.

Có nhiều cách để kết thúc thư điện tử trong công việc, nhưng thường dùng các cách sau:

Regards,

Kind regards,

Best regards,

With kind regards,

Đều có nghĩa là Kính thư

Trong thư điện tử trong công việc, cuối thư bạn nên viết họ tên đầy đủ, tổ chức, và địa chỉ liên hệ của bạn.

Vậy là bạn đã biết cách viết một lá thư hay một email để cảm ơn theo văn hóa người nước ngoài rồi! Chúc các bạn thành công nhé!

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment