Home BlogFun 5+ Bài viết về GIA ĐÌNH bằng tiếng Anh ý nghĩa, cảm động!

5+ Bài viết về GIA ĐÌNH bằng tiếng Anh ý nghĩa, cảm động!

by Phạm Thư
Gia đình luôn là một trong những giá trị tinh thần thiêng liêng nhất của mỗi người chúng ta. Và việc giới thiệu, kể và chia sẻ về gia đình luôn là một chủ đề viết hay nói tiếng Anh quen thuộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể viết thật hay và cảm xúc bởi vốn từ, ngữ pháp, cách diễn đạt, v.v. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về cách viết một bài văn tiếng Anh logic nhất và tham khảo một số bài mẫu hay nhé!

Một số từ vựng về chủ đề gia đình

To have something in common: có điểm chung

To be named after: được đặt tên theo/giống

To get along with/To be on good terms: có mối quan hệ tốt đẹp với

To look up to: tôn trọng, kính trọng, ngưỡng mộ

To start a family: bắt đầu có con

To take after: cư xử, hành động giống ai đó lớn tuổi hơn

To take a role as: đóng vai trò là

To drift apart from: trở nên xa cách với

A complex about: mặc cảm về

Extended family: Gia đình mở rộng (ngoài bố mẹ ra còn có ông bà, họ hàng, v.v.)

Nuclear family: Gia đình hạt nhân (có bố mẹ và con cái)

Bring up: Nuôi lớn

Adolescence: Thời niên thiếu

Family background: Bối cảnh gia đình

Breadwinner: trụ cột gia đình

To run in the family: có truyền thống

Viết về gia đình Việt Nam

Một số ý tưởng cho bài viết

Mọi người hẳn đã quen với bố cục quen thuộc như: giới thiệu về gia đình, kể tên các thành viên, nghề nghiệp, tuổi tác và sơ qua ngoại hình, tính cách của từng thành viên, …. và chỉ thế thôi! Điều này khiến cho các ý tưởng và tình cảm bị hạn chế trong lời văn của mình rất nhiều. Hãy thử sáng tạo và kéo dài thêm đoạn văn về gia đình của mình bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây nhé:

  • Who are you close to in your family? (Bạn thân với ai trong gia đình?)
  • Who do you admire most in your family? (bạn kính trọng ai nhất trong gia đình?)
  • Is family important to you? (Gia đình có quan trọng với bạn?)
  • Do you prefer spending time with your friends or family? (Bạn thích dành thời gian cho bạn bè hay gia đình?)
  • What do you like doing most with your family? (Bạn thích làm gì nhất với gia đình của bạn?)
  • Would you prefer to live in a small or large family? (Bạn thích sống trong một gia đình nhỏ hay gia đình lớn?)
  • How much time do you spend with your family? (Bạn dành bao nhiêu thời gian cho gia đình của mình?)
  • Do you get along well with your family? (Bạn có mối quan hệ tốt với gia đình của mình không?)
  • …..

Đừng ngại ngần viết thật nhiều bằng những từ ngữ, câu chữ chân thành và tình cảm nhất nhé!

Chi tiết viết bài tiếng anh về gia đình

Phần mở bài

Giới thiệu sơ qua về gia đình bạn, bạn có thể giới thiệu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Một số câu gợi ý:

My family is the closest to me, I respect and love my family very much. I am the youngest child in my family, so I am pampered and cared for by my family the most and I am very happy about that.

(Gia đình là những người gần gũi với tôi nhất, tôi rất trân trọng và thương yêu gia đình tôi. Tôi là con út trong nhà nên được gia đình chiều chuộng và chăm lo cho tôi nhiều nhất và tôi rất vui vì điều đó.)

Anyone with their own small family. For me, “family” is a very sacred word and I am very proud to be born and raised in a family that receives a lot of love and sympathy for each other.

(Bất cứ ai cũng có gia đình nhỏ của mình. Đối với tôi, “gia đình” là hai tiếng rất thiêng liêng và tôi rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình được nhận nhiều tình thương và sự cảm thông cho nhau.)

Phần thân bài

Bạn có thể kể những công việc cụ thể của từng thành viên, người bạn yêu quý nhất hoặc gia đình bạn thường hay làm gì vào các dịp cuối tuần, chia sẻ tình cảm và suy nghĩ của bạn về gia đình.

Một số gợi ý:

My family has 5 members: dad, mom, sister, younger brother and I. My family is mainly farming, so it’s not quite well off, but I’m very happy and happy to be my parents’ children and I take pride in recommending to everyone about my family.

(Gia đình tôi có 5 thành viên: bố, mẹ, chị, em trai và tôi. Gia đình tôi chủ yếu làm nghề nông nên cũng không khá giả mấy, nhưng tôi rất vui, hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ và tôi tự hào khi giới thiệu đến tất cả mọi người về gia đình của tôi.)

My parents always have a separate way of teaching their children. Every time I do something wrong, my parents don’t scold me but gently talk and analyze for me what is right and wrong and give me a lot of lessons in life.

(Bố mẹ tôi luôn có những cách dạy con cái riêng biệt. Mỗi khi tôi làm sai một việc gì đó, bố mẹ không hề la mắng tôi mà nói nhẹ nhàng và phân tích cho tôi hiểu đâu là đúng, sai và cho tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống.)

Phần kết bài

Nêu cảm nhận của bạn về gia đình

I am proud to be born and raised in my family. My family is the best place for me to practice, learn and share everything.

(Tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình của tôi. Gia đình là nơi tuyệt vời nhất để tôi rèn luyện, học hỏi, chia sẻ tất cả mọi chuyện.)

I always trust my family members, every time I want to help and share, family is my first choice and I feel very happy about that.

(Tôi luôn tin tưởng các thành viên trong gia đình, mỗi khi tôi muốn sự giúp đỡ, chia sẻ thì gia đình là lựa chọn đầu tiên của tôi và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.)

Một số đoạn văn mẫu viết về gia đình bằng tiếng Anh

Bài số 1:

I come from a large family. Now, I just have my mom, an older and three younger brothers. Sadly, my father passed away 17 years ago. I am the only daughter in the family. Our family is a typical one: a family, who stays by each other through good times and bad times. My family enjoys cooking together and afterwards having special meals when everyone is invited. We catch up on news and talk about our lives. We enjoy music as well. So, when we get together, we play several musical instruments and sing along. I am the closest to my mom. I think it is because we are the only women in the family. So, we share the same ideas about many things and she always supports me.

Tôi đến từ một gia đình lớn. Giờ, tôi chỉ có mẹ, một người anh lớn và một người em trai kém 3 tuổi. Đáng buồn thay, bố tôi đã qua đời 17 năm trước. Tôi là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Gia đình tôi là một gia đình điển hình: một gia đình mà, mọi người sát cánh cùng nhau qua cả thời gian tốt đẹp và khó khăn. Gia đình tôi thích nấu ăn cùng nhau và sau đó có bữa ăn đặc biệt mà tất cả đều được mời đến. Chúng tôi nắm bắt những tin mới và nói về cuộc sống của mình. Chúng tôi cũng thích âm nhạc nữa. Vì vậy, khi chúng tôi ở cùng nhau, chúng tôi chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau và hát theo. Tôi gần gũi với mẹ nhất. Tôi nghĩ đó là bởi chúng tôi là những người phụ nữ duy nhất trong gia đình. Vì vậy, chúng tôi chia sẻ những ý tưởng giống nhau về nhiều thứ và bà luôn ủng hộ tôi.

Bài số 2:

I come from a nulcear family which consists of my parents, one older sibling and me. We get on well with each other and have interests in common. For example, we all like Korean movies so we usually gather at night and watch TV together, or reading is our cup of tea so we now have a big bookshelf with thousands of books. Many things run in my family. We always have meals and watch TV together after a long working day and Korean movies are usually our common choice. Furthermore, I usually read books with my father and soon I become a bookworm as he is. I really get on with my father most because we share some interests in common and we all enjoy other’s company. He also has a good sense of humor and always has positive attitude about life which helps me a lot when I am in trouble.

Tôi đến từ một gia đình hạt nhân bao gồm bố mẹ tôi, một người họ hàng lớn tuổi hơn và tôi. Chúng tôi có mối quan hệ tốt và có sở thích giống nhau. Ví dụ, chúng tôi đều thích phim Hàn Quốc vì vậy chúng tôi thường tụ tập vào tối và xem TV cùng nhau, hoặc đọc sách cũng là một hoạt động ưa thích của chúng tôi vì vậy chúng tôi giờ có một giá sách lớn với hàng ngàn quyển sách. Gia đình tôi có nhiều truyền thống.Chúng tôi luôn dùng bữa và xem TV cùng nhau sau một ngày làm việc dài và phim Hàn Quốc thường là lựa chọn phổ biến của chúng tôi. Bên cạnh đó, tôi thường đọc sách cùng bố tôi và tôi sớm trở thành một mọt sách như ông ấy vậy. Tôi thực sự hợp với bố nhất bởi chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau và chúng tôi đều thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Ông ấy cũng có khiếu hài hước và luôn có thái độ tích cực về cuộc sống, thứ giúp tôi rất nhiều khi tôi gặp vấn đề.

Gia đình Việt Nam

Bài số 3:

My family is small. There are only four members in my family. They are my father, my mother, my sister and me.
My father is a teacher. He is about forty-five years old. My mother works at home. She is a few years younger than father. My sister is sixteen years old and I’m five years younger than her. Actually I prefer my family remains unchanged. Although I also want to live in a large family with many relatives in which people can support others, I’m a bit worried about generation gaps which normally lead to unnecessary conflicts and arguments. And of course it is harder to find privacy due to too many people. Thus, I want to live in a nuclear family as I am doing now.

Gia đình tôi nhỏ. Chỉ có 4 thành viên trong gia đình. Đó bao gồm bố tôi, mẹ tôi, chị tôi và tôi. Bố tôi là giáo viên. Ông ấy khoảng 45 tuổi. Mẹ tôi làm việc tại nhà. Bà ấy trẻ hơn bố tôi một vài tuổi. Chị tôi 16 tuổi và tôi trẻ hơn chị ấy 5 tuổi. Thực sự tôi thích gia đình tôi giữ nguyên như thế này. Mặc dù tôi cũng muốn sống trong một đại gia đình với nhiều người thân mà mọi người có thể hỗ trợ nhau, tôi hơi lo về vấn đề khoảng cách thế hệ thường dẫn đến những cuộc xích mích và tranh luận không cần thiết. Và đương nhiên sẽ khó hơn để có sự riêng tư bởi có quá nhiều người. Vì vậy, tôi muốn sống trong một gia đình hạt nhân như hiện tại.

Bài số 4:

“When trouble comes, it’s your family that supports you.” I can not agree more that family is the solid moral support for someone whenever he/she needs. A family is the first school in which a child receives the basic lessons about the values of life. I also have family. I was born in a nuclear family which consists of my parents, one elder sister, one younger brother and me. It is obvious that family is the most important thing in my life. They are my beloved people who bring me up and care about me most even sometimes we have conflicts. They will sacrifice everything for my sake, and their love is unconditional. They never expect anything from me but my presence in their lives to support them to overcome ups and downs in life. Therefore, I really love my family and I think it is a warmest place to welcome me back everyday.

“Khi gặp rắc rối, gia đình sẽ giúp đỡ bạn.” Tôi không thể đồng ý hơn rằng gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ai đó khi anh ấy/cô ấy cần. Gia đình là trường học đầu tiên nơi mà một đứa trẻ sẽ được học các bài học cơ bản về giá trị cuộc sống. Tôi cũng có một gia đình. Tôi sinh ra trong một gia đình hạt nhân bao gồm bố mẹ tôi, một người chị, một người em trai và tôi. Rõ ràng là gia đình là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của tôi. Họ là những người tôi yêu thương mà đã nuôi lớn tôi và chăm sóc cho tôi nhất kể cả khi đôi khi chúng tôi có tranh cãi. Họ sẽ hy sinh mọi thứ vì lợi ích của tôi, và tình yêu của họ là vô điều kiện. Họ không bao giờ trông đợi điều gì ở tôi ngoài sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của họ để giúp đỡ họ vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Vì vậy, tôi rất yêu gia đình mình và tôi nghĩ đó là nơi ấm áp nhất chào đón tôi về mỗi ngày.

Bài mẫu số 5: Đoạn văn miêu tả về gia đình bằng tiếng Anh

There are 4 people in my family: dad, mom, sister and I. Each has a different personality, but everyone loves each other. I love everyone, but I have a more special love for my sister. Everything in school and life, I shared with my sister. She was like my friend, advised and guided me to study and taught me many things in life. Living a very active, disciplined and disciplined life, that’s why I’m very proud of my sister.

(Gia đình tôi có 4 người: bố, mẹ, chị và tôi. Mỗi người tuy một tính cách khác nhau, nhưng ai cũng yêu thương nhau. Tôi yêu quý tất cả mọi người nhưng tôi có tình cảm đặc biệt hơn với chị tôi. Tất cả mọi chuyện ở trường lớp và cuộc sống, tôi đều chia sẻ với chị tôi. Chị giống như người bạn của tôi, khuyên bảo, hướng dẫn tôi học và dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Chị tôi là một người sống rất tích cực, sống có kỷ luật và nguyên tắc, chính vì thế mà tôi rất tự hào về chị của tôi.)

My family usually has weekend gatherings. For this meeting, all members have to be present to eat, talk, share what has happened in the past week. I find this very work very well. or to mount more family affection and let all members understand each other better.

(Gia đình tôi thường có buổi họp mặt cuối tuần. Với buổi họp này, tất cả thành viên đều phải có mặt để ăn uống, nói chuyện, chia sẻ những điều đã xảy ra trong một tuần qua. Tôi thấy việc làm này rất hay để gắn kết thêm tình cảm gia đình và để tất cả thành viên hiểu nhau hơn.)

Bài mẫu số 6: Đoạn văn viết về gia đình lý tưởng bằng tiếng Anh

Each person has happiness and their own family choices. For me, an ideal family is 1 spouse and 2 children. I am very proud to be born and raised in a Confucian family, and my parents are both teachers. Every day, I watch my parents prepare lesson plans for the next day, I see the enthusiasm and I have to try to learn more to fulfill my dreams. I have a passion to stand on the podium, want to help young people and impart knowledge from practice into lessons like my parents.

(Mỗi người có niềm hạnh phúc và lựa chọn riêng cho gia đình mình. Với tôi, một gia đình lý tưởng là 1 vợ/chồng và 2 con. Tôi rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình nho giáo, bố mẹ tôi đều làm giáo viên. Hằng ngày, tôi đều chứng kiến bố mẹ chuẩn bị giáo án bài giảng cho ngày hôm sau, tôi thấy được sự nhiệt huyết và tôi phải cố gắng học hỏi nhiều hơn để thực hiện được ước mơ của mình. Tôi có niềm đam mê được đứng trên bục giảng, mong muốn giúp các bạn trẻ và truyền đạt những kiến thức từ thực tiễn vào bài học giống như bố mẹ của tôi.)

Each family has a different way of educating their children. My parents, too, They always respect and support my sisters’ passions and interests, as long as the age-appropriate and correct choice is made. I am very proud to be a member of such a happy family.

(Mỗi gia đình có cách giáo dục con cái khác nhau. Bố mẹ tôi cũng vậy, luôn tôn trọng và ủng hộ những đam mê và sở thích của chị em tôi, miễn là sự lựa chọn phù hợp với lứa tuổi và đúng đắn. Tôi rất tự hào khi là thành viên của một gia đình hạnh phúc như thế.)

Bài mẫu số 7: Đoạn văn viết về các hoạt động của gia đình bằng tiếng Anh

My family is like any other family. My parents love and care for their children very much.

(Gia đình tôi cũng giống như bao gia đình khác. Bố mẹ tôi rất thương yêu và lo lắng cho con cái.)

Everyday, my mom and dad have different jobs. However, if my father is tired today, my mother will help with daily tasks such as picking trees and picking up the children when school ends. My mother’s basic job is a doctor, so she works in the hospital, she is also the main cook for my family. However, when overtime, my mother is on duty at the hospital, my father is always the one who cooks for the whole family and brings it to the hospital for my mother. I feel very happy and happy, because my parents understand each other’s work and I always wish that, in the future, there will be a warm family like mine. My parents’ jobs are always busy, but they always prioritize spending a lot of time taking care of my sisters and teaching us life lessons and knowledge in books.

(Hằng ngày, bố và mẹ tôi đều có những công việc khác nhau. Tuy nhiên, nếu hôm nay bố tôi mệt thì mẹ tôi sẽ phụ bố làm những công việc hằng ngày như tỉa cây, đón em tôi khi tan học. Công việc cơ bản của mẹ tôi là bác sĩ, nên mẹ khá bận rộn ở bệnh viện, mẹ cũng là người nấu ăn chính cho gia đình tôi. Tuy nhiên, có những lúc tăng ca, mẹ tôi phải trực ở bệnh viện thì bố tôi luôn là người nấu ăn cho cả nhà và mang đến bệnh viện cho mẹ. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì bố mẹ hiểu cho công việc của nhau và tôi luôn ước rằng, sau này sẽ có một gia đình ấm áp như gia đình của tôi hiện tại. Công việc của bố mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn, nhưng bố mẹ luôn ưu tiên dành nhiều thời gian để chăm sóc hai chị em tôi, dạy cho chúng tôi những bài học về cuộc sống cũng như những kiến thức trong sách vở.)

I am very satisfied with my current family and I hope that my family’s love for each other always filled up.

(Tôi rất hài lòng về gia đình hiện tại của tôi và tôi mong tình cảm của gia đình dành cho nhau luôn đong đầy như vậy.)

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment