Home Học tiếng Anh Hướng dẫn chi tiết viết bài tiếng Anh về nghề nghiệp trong tương lai

Hướng dẫn chi tiết viết bài tiếng Anh về nghề nghiệp trong tương lai

by Admin
Như bạn đã biết, việc học hỏi, thu thập kiến thức và những kỹ năng trong cuộc sống hôm nay là một phần giúp ích cho nghề nghiệp tương lai của mỗi người.

Việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai để cống hiến cho xã hội là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Chính vì thế, hôm nay mình có một số hướng dẫn và gợi ý viết bài tiếng anh về nghề nghiệp trong tương lai hay nhất nhé!

Chi tiết viết bài tiếng Anh về nghề nghiệp trong tương lai

Phần mở đầu: 

Trả lời cụ thể các câu hỏi như:

  • Ước mơ về nghề nghiệp trong tương lai của bạn là gì?
  • Vì sao lại chọn ước mơ đó?

Một số câu gợi ý:

My dream career in the future is to become a professional engineer.

(Nghề nghiệp ước mơ của tôi trong tương lai là trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp.)

Everyone has their own dream. But for me, I have a dream of becoming a professional host and receiving a lot of love from the audience.

(Mỗi người có một ước mơ riêng cho mình. Nhưng với tôi, tôi có ước mơ sau này trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.)

In today’s modern society, there are many different jobs and professions to contribute to the development of society. I dream of growing up to be a talented doctor to help many patients.

(Trong xã hội hiện đại như ngày nay, có rất nhiều công việc, ngành nghề khác nhau để đóng góp cho xã hội phát triển. Tôi ước mơ lớn lên trở thành bác sĩ tài giỏi để giúp đỡ nhiều bệnh nhân.)

Phần thân bài:

Nêu chi tiết về nghề nghiệp trong tương lai của bạn, những kiến thức và kỹ năng cần trang bị liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai hoặc trả lời cho câu hỏi “ai là người đã truyền cảm hứng cho bạn?”

Một số câu gợi ý:

I watch how my dad works every day, how his passion shows by working passionately, dedicating himself to becoming a professional soccer player.

(Tôi quan sát cách bố tôi làm việc hằng ngày, cách đam mê của bố thể hiện bằng việc làm việc một cách hăng say, cống hiến hết mình để trở thành cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp.)

I really like math, numbers, and geometry and this is my favorite subject. Because of that, I often give lessons to you and I realize that I am very passionate about presenting and instructing someone and my dream is to become a good Math teacher.

(Tôi rất thích tính toán với những con số, hình học và đây cũng là môn học tôi ưa thích nhất. Chính vì thế, tôi thường hay chỉ bài cho các bạn và tôi nhận ra mình rất đam mê trong việc trình bày, hướng dẫn cho một ai đó và ước mơ của tôi là trở thành một thầy giáo dạy Toán giỏi.)

Phần kết bài:

Cảm nghĩ và khẳng định lại về sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của bạn.

Gợi ý:

I am very fortunate to receive the support and help of my parents. I will try to learn and gain more knowledge to become a talented doctor in the future.

(Tôi rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của bố mẹ. Tôi sẽ cố gắng học hỏi và thu thập thêm kiến thức để trở thành một bác sĩ tài giỏi trong tương lai.)

From a young age, I had a dream for myself and to fulfill my dream of becoming an inspiration for young people, it is necessary to learn and cultivate more knowledge and skills.

(Từ nhỏ tôi đã có ước mơ riêng cho bản thân và để thực hiện ước mơ trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ thì phải học hỏi, trau dồi nhiều kiến thức và kỹ năng hơn.)

Hướng dẫn chi tiết viết bài tiếng Anh về nghề nghiệp trong tương lai

Một số đoạn văn gợi ý khi viết bài tiếng anh về nghề nghiệp trong tương lai

Mẫu số 1: Đoạn văn mẫu viết bằng tiếng anh về những điều cần trang bị cho nghề nghiệp trong tương lai

Career is one of the issues that deserves the most attention today. Each year, there are hundreds of thousands of people looking for jobs that are suitable for me, so right from the time I sat in school, I have oriented my future career based on my interests, passions and their strengths.

(Nghề nghiệp là một trong những vấn đề đáng được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Mỗi năm có hàng trăm nghìn người đi tìm việc làm phù hợp với bản thân, chính vì thế, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bản thân dựa vào sở thích, đam mê và thế mạnh của mình.)

For a 14-year-old like me, learning well in class and acquiring some skills by participating in extracurricular activities in school is what I aim to quickly touch on your future dreams.

(Đối với một đứa trẻ 14 tuổi như tôi, việc học tập thật tốt những kiến thức trên lớp và trang bị thêm một số kỹ năng nhờ vào việc tham gia các hoạt động ngoại khóa trên trường, chính là điều tôi hướng đến để nhanh chóng chạm đến ước mơ trong tương lai của mình.)

Each profession needs its own specialized knowledge and skills, but for me, my dream of becoming a professional host requires training my voice every day, reading books in different fields and learning a lot about diverse cultures. I have a special passion for cooking, so I hope to be a professional host in real life, cultural and culinary experiences.

(Mỗi ngành nghề cần có những kiến thức và kỹ năng chuyên môn riêng, nhưng đối với tôi, ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp thì tôi phải rèn luyện giọng nói của mình mỗi ngày, đọc sách nhiều lĩnh vực khác nhau và tìm hiểu rất nhiều về nền văn hóa đa dạng. Tôi có niềm đam mê đặc biệt tới nấu ăn, chính vì thế tôi hi vọng sẽ là người dẫn chương trình chuyên nghiệp ở các chương trình trải nghiệm thực tế về đời sống, văn hóa và ẩm thực.)

Mẫu số 2: Đoạn văn mẫu viết bằng tiếng anh về ước mơ về nghề nghiệp trong tương lai

Everyone has a different future career dream. For me, right from the moment I sat in the school chair I saw the passion and dedication of the teachers on the podium. I secretly wish that, a few years later, my career would also become a teacher to help many students in difficult mountainous areas.

(Mỗi người có một ước mơ về nghề nghiệp trong tương lai khác nhau. Đối với tôi, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường tôi đã thấy được sự đam mê và tận tụy của các cô giáo trên bục giảng. Tôi thầm ước rằng, vài năm sau nữa, nghề nghiệp của tôi cũng trở thành một cô giáo để giúp nhiều bạn học sinh miền núi khó khăn.)

To become a good teacher, I must have a comprehensive knowledge of all subjects and learn, search a lot of materials to integrate practical knowledge into the lesson, to create excitement for students. is what I always want to look forward to in the future.

(Để trở thành một cô giáo giỏi thì tôi phải có kiến thức toàn diện tất cả môn học và học hỏi, tìm kiếm thật nhiều tài liệu để lồng ghép những kiến thức thực tế vào bài học, nhằm tạo hứng thú cho các bạn học sinh là điều tôi luôn muốn hướng đến trong tương lai.)

I was born and raised in a family not quite well, so I understand and sympathize with the children in difficult mountainous areas, in part I really love children. Therefore, I really want to become a teacher and I hope to contribute a part to a more developed society. Although the distance for me to reach the career I dream of is quite far and long, I will try everything and believe I will.

(Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, nên tôi rất hiểu và đồng cảm với các em ở miền núi khó khăn, một phần nữa là tôi rất yêu thích trẻ con. Chính vì thế, tôi rất muốn trở thành nghề nhà giáo và tôi hi vọng sẽ đóng góp một phần nào đó cho xã hội ngày càng phát triển hơn. Tuy quãng đường để tôi chạm đến nghề nghiệp mà tôi mơ ước còn khá là xa và dài, nhưng tôi sẽ cố gắng mọi thứ và tin chắc là mình sẽ làm được.)

Nghề nghiệp tương lai

Mẫu số 3: Đoạn văn mẫu viết bằng tiếng anh về người truyền cảm hứng cho nghề nghiệp trong tương lai

Now I have a dream of becoming a successful businessman. Once by chance I watched on TV and the person who inspired me to show my passion and do extraordinary things was Jack Ma.Surely this is a person not too unfamiliar to many people in the business field, he is one of the most successful entrepreneurs in the world.

(Hiện tại tôi có ước mơ trở thành nhà doanh nhân thành đạt. Một lần tình cờ tôi xem trên TV và người truyền cảm hứng đến cho tôi, đã cho tôi thấy đam mê và làm được những điều phi thường đó chính là Jack Ma.Chắc hẳn đây là một người không quá xa lạ với nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh, ông là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới.)

On the program that I watched that day, I couldn’t forget every word of his words. The rational sentences, lessons from life and in business have made me awake and increasingly cultivate my passion for business.

(Trong chương trình hôm đó tôi xem, tôi không thể quên được từng câu chữ trong lời nói của ông. Những câu trí lý, bài học từ cuộc sống và trong kinh doanh đã khiến tôi tỉnh ngộ và ngày càng nuôi đam mê kinh doanh của tôi hơn.)

I especially remember his sentence, “I never cheat on others, in business or in life, either”. He added that in 1995, Jack Ma was deceived by four companies and those four companies are now closed. I have found many good and useful lessons from his business and life stories. It seems to be the motivation for me to always learn and develop every day so that I can quickly touch my dream.

(Tôi đặc biệt nhớ rõ câu của ông là “Tôi chưa bao giờ lừa dối người khác, trong kinh doanh hay trong cuộc sống cũng vậy”. Ông có giải thích thêm là năm 1995, Jack Ma đã bị lừa đối bởi 4 công ty và 4 công ty đó hiện giờ đã đóng cửa. Tôi đã nhận ra nhiều bài học hay và bổ ích từ những câu chuyện kinh doanh và cuộc sống của ông. Nó dường như là động lực để tôi luôn học hỏi và phát triển mỗi ngày để tôi có thể  nhanh chóng chạm để ước mơ của mình hơn.)

Lời kết

Một số chia sẽ cũng như gợi ý của mình cho bài viết tiếng anh về nghề nghiệp trong tương lai, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn một phần nào đó để bài văn được hay nhất.

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment