You were the shadow to my lightAnh từng là chiếc bóng bên ánh sáng của em Did you feel usAnh cảm nhận được tình ta chứ? Another StartVới một sự khởi đầu khác You fade awayRồi anh dần tan biến Afraid our aim is out of sightE rằng đường tình đôi ta ngược lối Wanna see usEm muốn thấy tình ta AliveĐầy sức sống Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Was it all in my fantasyPhải chăng tất cả chỉ là em hão huyền? Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Were you only imaginaryPhải chăng anh chỉ có trong tưởng tượng? Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Atlantis Under the seaSâu thẳm đáy đại dương Under the seaSâu thẳm đáy đại dương Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Another dreamTrong một cơn mơ khác The monsters running wild inside of meNhững loài quái vật đang giận dữ cào xé lòng em I'm fadedEm tan biến I'm fadedEm tan biến So lost,Lạc lối I'm fadedEm tan biến I'm fadedEm tan biến So lost,Lạc lối I'm fadedEm tan biến These shallow waters, never metNhững chỗ nước nông chưa bao giờ giao nhau What i neededĐiều em thực sự cần I'm letting goEm sẽ buông lơi A deeper diveMột cú lặn sâu hơn Eternal silence of the seaSự lặng thinh vĩnh cửu của biển cả I'm breathingEm đang thở AliveCòn sống Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Under the brightBên dưới ánh sáng chói lòa. But faded lightsNhững cũng nhạt nhòa You set my heart on fireAnh đốt con tim em trên lửa đỏ Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Atlantis  Under the seaSâu thẳm đáy đại dương Under the seaSâu thẳm đáy đại dương Where are you nowAnh đang ở chốn nào? Another dreamTrong một cơn mơ khác The monsters running wild inside of meNhững loài quái vật đang giận dữ cào xé lòng em I'm fadedEm tan biến I'm fadedEm tan biến So lost,Lạc lối I'm fadedEm tan biến I'm fadedEm tan biến So lost,Lạc lối I'm faded.Em tan biến.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Faded – Alan Walker

Faded – Alan Walker

by Admin
Lời bài hát Faded

You were the shadow to my light
Did you feel us
Another start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive
Where are you now
Where are you now
Where are you now
Was it all in my fantasy
Where are you now
Were you only imaginary
Where are you now
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now
Another dream
The monsters running wild inside of me
I’m faded
I’m faded
So lost
I’m faded
I’m faded
So lost
I’m faded
These shallow waters, never met
What I needed
I’m letting go
A deeper dive
Eternal silence of the sea
I’m breathing
Alive
Where are you now
Where are you now
Under the bright
But faded lights
You set my heart on fire
Where are you now
Where are you now
Where are you now
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now
Another dream
The monsters running wild inside of me
I’m faded
I’m faded
So lost
I’m faded
I’m faded
So lost
I’m faded

You may also like

Leave a Comment