Shine bright like a diamondTỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamondTỏa sáng rực rỡ như kim cương Find light in the beautiful seaTìm ánh sáng trong biển cả tuyệt trần I choose to be happyEm chọn niềm hạnh phúc You and I, you and IAnh và em, anh và em We're like diamonds in the skyĐôi ta tựa những viên kim cương trên trời cao You're a shooting star I seeEm thấy rằng anh là ánh sao băng A vision of ecstasyMột trạng thái ảo mộng mê ly When you hold me, I'm aliveKhi anh ôm lấy em, em vực sức sống We're like diamonds in the skyĐôi ta tựa những viên kim cương trên trời cao I knew that we'd become one right awayEm biết rằng hai ta sẽ thành một ngay tức khắc Oh, right awayÔi, ngay tức khắc At first sight I felt the energy of sun raysBan đầu em để lại năng lượng của những tia nắng I saw the life inside your eyesEm thấy cuộc đời ẩn sâu trong đôi mắt anh So shine bright, tonight you and IThế nên hãy tỏa sáng rực rỡ, đêm nay, anh và em We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Eye to eye, so aliveÁnh mắt giao hòa, sức sống trào dâng We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Shine bright like a diamond (uh oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamond (uh oh-oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shining bright like a diamondTỏa sáng chói lóa như kim cương We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Shine bright like a diamond (uh oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamond (uh oh-oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shining bright like a diamondTỏa sáng chói lóa như kim cương We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Palms rise to the universeĐôi lòng bàn tay hướng đến vũ trụ As we moonshine and mollyKhi ta tỏa sáng ánh trăng và chị Hằng Feel the warmth, we'll never dieCảm nhận sự ấm áp, ta sẽ không bao giờ tàn phai We're like diamonds in the skyĐôi ta tựa những viên kim cương trên trời cao You're a shooting star I seeEm thấy rằng anh là ánh sao băng A vision of ecstasyMột trạng thái ảo mộng mê ly When you hold me, I'm aliveKhi anh ôm lấy em, em vực sức sống We're like diamonds in the skyĐôi ta tựa những viên kim cương trên trời cao At first sight I felt the energy of sun raysBan đầu em để lại năng lượng của những tia nắng I saw the life inside your eyesEm thấy cuộc đời ẩn sâu trong đôi mắt anh So shine bright, tonight you and IThế nên hãy tỏa sáng rực rỡ, đêm nay, anh và em We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Eye to eye, so aliveÁnh mắt giao hòa, sức sống trào dâng We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Shine bright like a diamond (uh oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamond (uh oh-oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shining bright like a diamondTỏa sáng chói lóa như kim cương We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Shine bright like a diamond (uh oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamond (uh oh-oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shining bright like a diamondTỏa sáng chói lóa như kim cương We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Shine bright like a diamondTỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamondTỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamondTỏa sáng rực rỡ như kim cương So shine bright, tonight you and IThế nên hãy tỏa sáng rực rỡ, đêm nay, anh và em We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Eye to eye, so aliveÁnh mắt giao hòa, sức sống trào dâng We're beautiful like diamonds in the skyĐôi ta đẹp tựa những viên kim cương trên trời Shine bright like a diamond (uh oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamond (uh oh-oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamond, whoa oh yeahTỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamond (uh oh-oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamond (uh oh-oh, oh)Tỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamondTỏa sáng rực rỡ như kim cương Shine bright like a diamondTỏa sáng rực rỡ như kim cương

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Diamonds – Rihanna

Diamonds – Rihanna

by Nguyệt Minh
You may also like

Leave a Comment