Do you love the rain? Does it make you dance?Em có yêu mưa bay? Mưa làm em nhún nhảy? When you're drunk with your friends at a party?Khi em ngà say tiệc tùng với bạn bè? What's your favorite song? Does it make you smile?Khúc ca mà em chuộng riêng? Có làm em cười duyên? Do you think of me?Liệu em có nghĩ về anh? When you close your eyesKhi em khép đôi bờ mi Tell me what are ya dreaming?Nói anh nghe em đang mộng mơ chi? Everything, I wanna know it allMọi điều! anh muốn biết từng mi li I'd spend 10,000 hours and 10,000 moreAnh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yoursÔi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em And I might never get there but I'm gonna tryVà có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may If it's 10,000 hours or the rest of my lifeNhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại I'm gonna love you (Ooh)Anh vẫn mãi yêu em Do you miss the road that you grew up on?Em còn nhớ con đường em lớn thành con gái? Did you get your middle name from your grandma?Có phải em đã lấy tên lót từ bà ngoại? When you think about your forever nowKhi em nghĩ về chuyện dài lâi mai này Do you think of me?Em có nhớ đến anh đây? When you close your eyesKhi em khép đôi bờ mi Tell me what are ya dreaming?Nói anh nghe em đang mộng mơ chi? Everything, I wanna know it allMọi điều! anh muốn biết từng mi li I'd spend 10,000 hours and 10,000 moreAnh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yoursÔi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em And I might never get there but I'm gonna tryVà có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may If it's 10,000 hours or the rest of my lifeNhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại I'm gonna love you (Ooh)Anh vẫn yêu em mãi I'm gonna love youAnh vẫn mãi yêu em Ooh, want the good and the bad, everything in betweenÔi, muốn biết cả lành lẫn dữ, giữa hai thái cực, mọi thứ Ooh, gotta cure my curiosityỐi, nhờ em chữa hộ tò mò thói hư I'd spend 10,000 hours and 10,000 moreAnh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yoursÔi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em And I might never get there but I'm gonna tryVà có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may If it's 10,000 hours or the rest of my lifeNhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại I'm gonna love you (Ooh)Anh vẫn mãi yêu em And I'm (Do you love the rain? Does it make you dance?)Và anh (Em có yêu mưa bay? Mưa làm em nhún nhảy?) Gonna love youVẫn mãi yêu em I'm gonna love you (Ooh)Anh vẫn mãi yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát 10,000 Hours – Dan + Shay, Justin Bieber

10,000 Hours – Dan + Shay, Justin Bieber

by Nguyệt Minh
You may also like

Leave a Comment