Baby life was good to me but you just made it betterEm yêu à, cuộc đời này thật tốt đẹp với anh nhưng em còn làm nó tốt đẹp hơn I love the way you stand by me through any kind of weatherAnh yêu cái cách em đứng bên anh vượt qua những sóng gió cuộc đời I don’t wanna run awayAnh không muốn chạy trốn đâu Just wanna make your dayAnh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc When you feel the world is on your shoulders.Khi em cảm thấy cả thế giới này đang đè nặng trên vai em Don’t wanna make it worse, just wanna make us work,Anh không muốn làm nó tệ hơn, anh chỉ muốn chúng ta cùng vượt qua nó Baby tell me I will do whatever,Em yêu à, hãy cho anh biết anh sẽ làm tất cả dù thế nào đi nữa It feels like nobody ever knew me until you knew meDường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh Feels like nobody ever loved me until you loved meDường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em yêu anh Feels like nobody ever touched me until you touched meDường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh Baby nobody, nobody, until youEm yêu à, chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em xuất hiện Baby it just took one hit of you now I’m addicted,Em yêu à, chỉ một cái chạm với em đã đủ khiến anh say đắm You never know what’s missing till you get everything you needEm sẽ không bao giờ biết em đang mất đi điều gì cho đến khi em có được mọi thứ em cần I don’t wanna run awayAnh không muốn chạy trốn đâu Just wanna make your day,Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc When you feel the world is on your shoulders.Khi em cảm thấy cả thế giới này đang đè nặng trên vai em Don’t wanna make it worse, just wanna make us work,Anh không muốn làm nó tệ hơn, anh chỉ muốn chúng ta cùng vượt qua nó Baby tell me, I’ll do whatever,Em yêu à, hãy cho anh biết anh sẽ làm tất cả dù thế nào đi nữa It feels like nobody ever knew me until you knew meDường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh Feels like nobody ever loved me until you loved meDường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em yêu anh Feels like nobody ever touched me until you touched meDường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh Baby nobody, nobody, until youEm yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em xuất hiện See it was enough to knowChỉ nhìn thôi là anh đủ hiểu rồi If I ever let you go,Rằng nếu anh để em ra đi I would be no one,Thì anh sẽ chẳng là ai trên cuộc đời này Cause I never thought I’d feel,Vì anh không bao giờ nghĩ anh sẽ cảm nhận được All the things you made me feel,Tất cả những điều mà em đã khiến anh cảm nhận được Wasn’t looking for someoneAnh chẳng hề muốn tìm một ai khác uhh, Until youUhh, cho đến khi đến em xuất hiện It feels like nobody ever knew me until you knew meDường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh Feels like nobody ever loved me until you loved meDường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em yêu anh Feels like nobody ever touched me until you touched meDường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh It feels like nobody ever knew me until you knew meDường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh Feels like nobody ever loved me until you loved meDường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em yêu anh Feels like nobody ever touched me until you touched meDường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh Baby nobody, nobodyEm yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả nobody, nobodychẳng có ai, chẳng ai cả Until youCho đến khi em xuất hiện

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Until You – Shayne Ward

Until You – Shayne Ward

by Nguyệt Minh
You may also like

Leave a Comment