I threw a wish in the wellEm thả một điều ước xuống giếng Don't ask me, I'll never tellĐừng hỏi em, em sẽ không nói ra đâu I looked to you as it fellEm nghĩ về anh khi nó rơi xuống And now you're in my wayVà giờ anh đã xuất hiện trong đời em I'd trade my soul for a wishEm sẽ đánh đổi tâm hồn mình vì một điều ước Pennies and dimes for a kissĐổi những đồng xu cho một nụ hôn I wasn't looking for thisEm đâu có mong đợi điều ấy But now you're in my wayNhưng giờ anh chiếm lấy tâm trí em Your stare was holdin'Anh cứ nhìn chằm chằm em Ripped jeans, skin was showin'Quần jean rách, làn da trần Hot night, wind was blowin'Đêm nay nóng thật dù gió đang thổi Where do you think you're going, baby?Anh nghĩ anh sẽ đi đâu, anh yêu? Hey, I just met youNày, em chỉ mới gặp anh And this is crazyVà điều này thật điên rồi But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! It's hard to look rightThật khó để nhìn thẳng At you babyVào anh, anh yêu à But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! Hey, I just met youNày, em chỉ mới gặp anh And this is crazyVà điều này thật điên rồi But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! And all the other boysVà tất cả những chàng trai khác Try to chase meĐang cố theo đuổi em But here's my number,Nhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! You took your time with the callAnh không vội để gọi điện I took no time with the fallCòn em thì nhanh chóng đổ gục trước anh You gave me nothing at allAnh chẳng trao em điều gì cả But still, you're in my wayThế nhưng anh vẫn cứ hiện diện trong tâm trí em I beg, and borrow and stealEm chắc là bị sét đánh At first sight and it's realNgay từ cái nhìn đầu tiên và đó là thật I didn't know I would feel itEm không biết là em có thể cảm nhận được điều đó But it's in my wayNhưng nó đã chiếm lấy tâm trí em rồi Your stare was holdin'Anh cứ nhìn chằm chằm em Ripped jeans, skin was showin'Quần jean rách, làn da trần Hot night, wind was blowin'Đêm nay nóng thật dù gió đang thổi Where you think you're going, baby?Anh nghĩ anh sẽ đi đâu, anh yêu? Hey, I just met youNày, em chỉ mới gặp anh And this is crazyVà điều này thật điên rồi But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! It's hard to look rightThật khó để nhìn thẳng At you babyVào anh, anh yêu à But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! Hey, I just met youNày, em chỉ mới gặp anh And this is crazyVà điều này thật điên rồi But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! And all the other boysVà tất cả những chàng trai khác Try to chase meĐang cố theo đuổi em But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể Before you came into my lifeTrước khi anh bước vào cuộc đời của em I missed you so badEm đã nhớ anh nhiều lắm I missed you so, so badEm đã nhớ anh rất, rất nhiều Before you came into my lifeTrước khi anh bước vào cuộc đời của em I missed you so badEm đã nhớ anh nhiều lắm And you should know thatVà anh nên biết điều đó I missed you so, so badEm đã nhớ anh rất, rất nhiều It's hard to look rightThật khó để nhìn thẳng At you babyVào anh, anh yêu à But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể Hey, I just met youNày, em chỉ mới gặp anh And this is crazyVà điều này thật là điên rồi But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! And all the other boysVà tất cả những chàng trai khác Try to chase meĐang cố theo đuổi em But here's my numberNhưng đây là số của em So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể! Before you came into my lifeTrước khi anh bước vào cuộc đời của em I missed you so badEm đã nhớ anh nhiều lắm I missed you so, so badEm đã nhớ anh rất, rất nhiều Before you came into my lifeTrước khi anh bước vào cuộc đời của em I missed you so badEm đã nhớ anh nhiều lắm And you should know thatVà anh nên biết điều đó So call me, maybe!Vì thế hãy gọi cho em nếu có thể!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen

Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen

by Nguyệt Minh
You may also like

Leave a Comment