I used to bite my tongue and hold my breath Tôi từng cắn răng và nín thở chịu đựng" Scared to rock the boat and make a messLo sợ sẽ gây rắc rối và làm mọi thứ rối tung lên So I sit quietly, agree politelyVì thế tôi đã ngồi yên, chấp nhận cư xử lịch sự I guess that I forgot I had a choiceTôi đoán rằng tôi đã quên mình có quyền lựa chọn I let you push me past the breaking pointTôi luôn để bạn đẩy tôi vào tình huống khó khăn I stood for nothing, so I fell for everythingTôi chịu đựng bất cứ điều gì, vậy nên tôi thất bại ở mọi thứ You held me down, but I got upBạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy Already brushing off the dustSẵn sàng phủi sạch đám bụi bẩn You hear my voice, your hear that soundBạn sẽ nghe thấy tiếng nói của tôi, nghe thấy âm thanh đó Like thunder gonna shake the groundNó như sấm chớp rung chuyển cả mặt đất You held me down, but I got upBạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy Get ready 'cause I've ve had enoughTôi đã sẵn sàng vì tôi đã chịu đựng đủ rồi I see it all, I see it nowTôi đã thấy rõ tất cả, giờ tôi đã hiểu rõ rồi I got the eye of the tiger, a fighterTôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh Dancing through the fireĐánh bại mọi khó khăn, thử thách 'Cause I am a championBởi vì tôi là một nhà vô địch And you're gonna hear me roarVà bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Louder, louder than a lionLớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm 'Cause I am a championBởi vì tôi là người chiến thắng And you're gonna hear me roarVà bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh ohOh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roarRồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Now I'm floating like a butterflyGiờ đây tôi có thể bay bổng như một chú bướm Stinging like a bee I earned my stripesMạnh mẽ như loài ong, tôi đã đoạt được những quân hàm I went from zero, to my own heroTừ con số không, giờ tôi đã trở thành người hùng You held me down, but I got upBạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy Already brushing off the dustSẵn sàng phủi sạch đám bụi bẩn You hear my voice, your hear that soundBạn sẽ nghe thấy tiếng nói của tôi, nghe thấy âm thanh đó Like thunder gonna shake the groundNó như sấm chớp rung chuyển cả mặt đất You held me down, but I got upBạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy Get ready 'cause I've had enoughTôi đã sẵn sàng vì tôi đã chịu đựng đủ rồi I see it all, I see it nowTôi đã thấy rõ tất cả, giờ tôi đã hiểu rõ rồi I got the eye of the tiger, a fighterTôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh Dancing through the fireĐánh bại mọi khó khăn, thử thách 'Cause I am a championBởi vì tôi là một nhà vô địch And you're gonna hear me roarVà bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Louder, louder than a lionLớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm 'Cause I am a championBởi vì tôi là người chiến thắng And you're gonna hear me roarVà bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh ohOh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roarRồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh ohOh oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roarRồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Ro-oarGào thét Ro-oarGào thét I got the eye of the tiger, a fighterTôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh Dancing through the fireĐánh bại mọi khó khăn, thử thách 'Cause I am a championBởi vì tôi là một nhà vô địch And you're gonna hear me roarVà bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Louder, louder than a lionLớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm 'Cause I am a championBởi vì tôi là người chiến thắng And you're gonna hear me roarVà bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh ohOh oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roarRồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh ohOh oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roarRồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Roar – Katy Perry

Roar – Katy Perry

by Nguyệt Minh
You may also like

Leave a Comment