Home BlogFun 10+ Đoạn văn tiếng Anh về Lễ Hội ở Việt Nam hay nhất!

10+ Đoạn văn tiếng Anh về Lễ Hội ở Việt Nam hay nhất!

by Phạm Thư
Giới thiệu về những lễ hội dân gian lâu đời của Việt Nam chính là một cách tô điểm truyền thống văn hóa và giới thiệu cho bạn bè năm châu về vẻ đẹp phi vật thể của quốc gia mình. Sẽ chẳng còn gì tự hào hơn nữa khi chúng ta có thể giới thiệu về các lễ hội đặc trưng như Tết Nguyên Đán, Trung Thu, chọi trâu, đua thuyền, v,v bằng tiếng Anh cho bạn bè nước ngoài. Hãy cùng tìm hiểu cách để viết một đoạn văn giới thiệu về lễ hội hoàn chỉnh nhất và cùng tham khảo một số bài văn mẫu nhé!

Dàn bài đoạn văn viết về các lễ hội Việt Nam

Một đoạn văn viết về các lễ hội Việt Nam nên có những ý sau đây:

  • Giới thiệu về lịch sử của lễ hội
  • Ngày tổ chức/ăn mừng lễ hội (ý nghĩa tại sao lại chọn ngày đó)
  • Cách mọi người tổ chức/ăn mừng lễ hội đó (miêu tả diễn biến, các chi tiết, …)
  • Bản thân hay gia đình của mình tổ chức/ăn mừng lễ hội đó như thế nào
  • Bản thân cảm thấy thế nào khi tham gia/tổ chức/ăn mừng lễ hội đó

Ngoài ra, bạn cũng có thể sáng tạo một dàn bài riêng dựa trên cách triển khai ý của bản thân. Những tiêu chí trên là những thông tin cơ bản mà bạn nên nêu và phân tích trong đoạn văn viết về lễ hội tại Việt Nam của mình.

Một số từ vựng hữu ích khi viết về lễ hội Việt Nam

Religious (adj): thuộc về tôn giáo

Pagan (n): người ngoại đạo

Reunion (v, n): tụ họp

Ritual (n): nghi lễ

Festive (adj): nhộn nhịp như lễ hội

Ceremony (n): lễ

Folklore (= myth) (n): văn học dân gian, thần thoại

Customary = traditional (adj): theo phong tục truyền thống, thuộc về truyền thống

Long-established =time-honored (adj) :lâu đời

Pay respects to sb/sth: tôn trọng ai đó/cái gì đó

Pay tribute to sb/sth: vinh danh ai đó/cái gì đó

Push the boat out: ăn mừng, tổ chức tiệc tùng

Make merry: ăn uống linh đình

Slap-up meal (n): một bữa ăn lớn

Đối với đề tài này, chúng ta sẽ thường xuyên gặp hai dạng yêu cầu đề như sau:

– Describe a festival in Vietnam (Miêu tả một lễ hội ở Việt Nam)

– How does a festival in Viet Nam mean to Vietnamese people? (Một lễ hội ở Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với người Việt Nam?)

Cấu trúc của một bài viết

Chúng mình sẽ đưa ra dàn ý cho đề bài miêu tả một lễ hội ở Việt Nam vì đây là yêu cầu đề phổ biến nhất của chủ đề này. Các bạn hãy đảm bảo đủ cấu trúc ba phần Mở bài, Thân bài và Kết bài nhé!

–    Mở bài: Nêu tên lễ hội đó. Bạn hãy chỉ ra rằng lễ hội đó được tổ chức ở đâu, tổ chức vào lúc nào trong năm.

–    Thân bài: Miêu tả kĩ lễ hội đó. Bạn hãy liệt kê những hoạt động chính diễn ra trong lễ hội và nêu ý nghĩa của lễ hội đối với người dân địa phương.

–        Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bạn về lễ hội đó.

Một số lễ hội ở Việt Nam bằng tiếng Anh

–        Hung Kings Temple Festival: lễ hội Đền Hùng

–        Giong Festival: Hội Gióng

–        Buddha’s Birthday – 15/4 lunar: Lễ Phật Đản

–        Lantern Festival – 15/1 lunar: Tết Nguyên Tiêu

–        Hung Kings Commemorations: Giỗ tổ Hùng Vương

–        Boat racing festival: lễ hội đua thuyền

–        Buffalo fighting festival: lễ hội chọi trâu

–        Vietnamese New Year – Tet: Tết

Một số mẫu câu phổ biến 

–        Hung Kings Temple festival is held annually in the honor of Hung Kings (Lễ hội đền Hùng được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ vua Hùng)

–        The celebration of boat racing festival or buffalo fighting festival is to enrich the culture of Vietnam (Việc tổ chức lễ hội đua thuyền hoặc lễ hội chọi trâu là để làm giàu nền văn hóa của Việt Nam)

–        Giong Festival is a festival which is held annually in many places in Viet Nam to commemorate and praise for the deeds of Saint Giong. (Hội Gióng là một lễ hội được tổ chức hàng năm ở nhiều nơi trên Việt Nam để tưởng nhớ và ca ngợi những chiến công của Thánh Gióng.)

–        Local people in Viet Nam prefer traditional festivals in Viet Nam to foreign festivals. (Người dân địa phương ở Việt Nam thích những lễ hội truyền thống ở Việt Nam hơn lễ hội nước ngoài.)

Những đoạn văn mẫu viết về các lễ hội Việt Nam bằng tiếng Anh

Bài 1: Viết về Tết Nguyên Đán

Tet, also known as Lunar new year festival, is the biggest traditional festival in Viet Nam. Tet is usually from the end of January to early February. Before Tet, Vietnamese prepare many things for the three main days. They clean their house and decorate with flowers such as kumquat tree or peach blossom. A huge amount of food will be bought before Tet for making traditional dishes. Banh Chung, Banh Tet, Gio cha, Xoi and Mut, …and candies are the foods that must have on Tet holidays. During Tet, people visit their relatives’ homes and give wishes. However, the Vietnamese believe that the first visitor a family receives in the year determines their fortune for the entire year, people never enter any house on the first day without being invited first. Another custom is giving lucky money, which is put into a red envelope as a symbol of luck and wish for a new age. Traditionally, elders will give lucky money to children and the oldest people in the family. However, nowadays, people can give it to anyone including friends, parents, neighbors,… Besides, Vietnamese usually go to pagodas or temples to pray for health, wealth, success,… To Vietnamese, Tet is the happiest time of all year around, members in a family can gather together, which is a meaningful messages of Lunar New year festival. All in all, Tet is all about back to origins, be good to others, enjoy the precious moment, and wish for the best to come.

Tết, hay còn được biết là lễ hội Tết Nguyên Đán, là lễ hội truyền thống lớn nhất Việt Nam. Tết thường kéo dài từ cuối tháng Một cho đến đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt Nam sẽ chuẩn bị nhiều thứ cho 3 ngày chính. Họ dọn dẹp nhà cửa và trang trí bằng hoa như cây quất hay hoa đào. Một lượng lớn thức ăn sẽ được mua trước Tết để làm các món ăn truyền thống. Trong ngày Tết, mọi người ghé thăm gia đình họ hàng và trao những lời chúc. Tuy nhiên, người Việt Nam tin rằng người ghé thăm đầu tiên của gia đình trong năm sẽ quyết định vận may cho cả năm, mọi người không bao giờ vào nhà ai vào ngày đầu tiên (của năm mới) khi không được mời. Một tập tục khác là đưa tiền lì xì, được để trong một phong bao đỏ như biểu tượng của sự may mắn và ước nguyện cho tuổi mới. Theo truyền thống, những người lớn tuổi sẽ đưa lì xì cho trẻ em và người già nhất trong gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, mọi người có thể đưa lì xì cho bất cứ ai từ bạn bè, bố mẹ, hàng xóm, … Bên cạnh đó, người Việt Nam thường đến đền hoặc chùa để cầu nguyện sức khỏe, giàu sang, thành công,… với người Việt Nam, Tết là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cả năm, các thành viên trong gia đình có thể tụ họp, là thông điệp ý nghĩa của lễ hội Tết Nguyên Đán. Trong tất cả, Tết đều hướng về cội nguồn, đối xử tốt với mọi người, tận hưởng những khoảnh khắc quý giá, và mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Bài viết lễ hội Việt Nam

Bài 2: Viết về lễ hội chọi trâu

Buffalo fighting is a unique and traditional festival of people in Do Son District, Haiphong City. This festival is not only associated with Water Goddess worshiping and sacrificing custom but also expressed bravery, chivalry, and risk-taking spirit of people in the coastal city of Haiphong. The festival is annually and officially operated on the 9th day of the 8th month in Vietnamese Lunar Calendar; however, its preparation takes participants nearly a year to process. From choosing the right buffaloes to buy, raising and training them—all of which require hard work and ongoing effort. For example, selection of fighting buffaloes only must be in great meticulosity as they must meet a wide range of requirements: at least 4 or 5 years old, wide chest, bow-shape horns, toned thighs, and long tail. Also, these buffaloes are kept separately from normal ones, and so on. The festival derives from the belief of Do Son’s locals that buffalo fighting is in favor of their guardian gods and hence a continuity of this activity brings them safe voyages, abundant crops as well as healthy and wealthy people—signs of prosperity and happiness.

Chọi trâu là một lễ hội độc đáo và truyền thống của người dân tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Lễ hội này không chỉ liên quan đến tập tục thờ và hiến tế cho Thần Nước mà còn thể hiện tinh thần dũng cảm, hào hiệp, và luôn sẵn sàng đương đầu thử thách của người dân thành phố biển Hải Phòng. Lễ hội thường được tổ chức hàng năm chính thức vào ngày 9 tháng 8 âm lịch; tuy nhiên, chuẩn bị cho lễ hội sẽ mất hàng năm trời đối với những người tham gia. Từ chọn những con trâu chuẩn xác để mua, nuôi và huấn luyện chúng – tất cả đều yêu cầu sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Ví dụ, việc chọn trâu chiến yêu cầu sự tỉ mỉ cao khi chúng phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu: ít nhất 4 đến 5 tuổi, ngực rộng, sừng hình cánh cung, đùi săn chắc, và đuôi dài. Đồng thời, những con trâu này được tách khỏi những con trâu thông thường, và hơn thế nữa. Lễ hội này được chuyển hóa từ niềm tin của người dân địa phương Đồ Sơn rằng chọi trâu là hoạt động ưa thích của thần bảo hộ của họ và vì vậy việc duy trì liên tục hoạt động này sẽ đem đến những chuyến đi an toàn, mùa màng thuận lợi cũng như những con người khỏe mạnh và giàu có – dấu hiệu của sự phồn vinh và hạnh phúc.

Bài 3: Viết về lễ hội đua thuyền

Boat racing festival is a typical festival with the spirit of the Vietnamese nation. I once saw a very special boat racing festival. The festival held on campus which has a large lake suitable for taking place. Wooden dragon boats are beautifully sculpted and painted in brilliant colors. There is a yellow one, a red one, and a blue one, depending on the interests of each team. The boat operators also wear special and brilliant clothes. When the flagger signals, the teams to start the race. Then the strong arms began to pull up to steer the boat forward. Quickly, the boats rushed forward. The race was extremely intense because the teams were extremely equal. But finally there was a better team and won. After that, they all smiled because this is just a game and they tried their best. Boat racing is in need of a high team spirit, everyone’s effort. The boat racing festival is not only entertaining, but it also has deep values ​​of humanity and teaching for each of us.

Lễ hội đua thuyền là một lễ hội điển hình thể hiện tinh thần của dân tộc Việt Nam. Tôi đã một lần được chứng kiến một lễ hội đua thuyền rất đặc biệt. Lễ hội được tổ chức trong khuôn viên trường học có một cái hồ phù hợp để tổ chức. Những chiếc thuyền rồng làm bằng gỗ được điêu khắc và sơn màu đẹp đẽ. Có màu vàng, màu đỏ, và màu xanh dương, tùy thuộc vào sở thích của mỗi đội. Người lái thuyền đồng thời sẽ mặc những bộ quần áo đặc biệt và nổi bật. Khi cờ ra hiệu, các đội sẽ bắt đầu đua. Sau đó những cánh tay mạnh mẽ bắt đầu chèo để đẩy thuyền về phía trước. Các con thuyền trượt về phía trước một cách nhanh chóng. Cuộc đua thực sự rất căng thẳng bởi các đội đều cực kỳ suýt soát nhau. Nhưng cuối cùng có một đội tốt hơn và họ đã thằng. Sau đó, họ đều mỉm cười bởi đây chỉ là một trò chơi và họ đã cố gắng hết mình. Đua thuyền cần tinh thần đồng đội cao và nỗ lực của tất cả mọi người. Lễ hội đua thuyền không chỉ giải trí, mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc cho mỗi người trong chúng ta.

Lễ hội ở Việt Nam

Bài 4: Viết về Tết Trung Thu

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. Mid-Autumn festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, such as China, Japan or Korea. And it is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with full moon at night. In the past, on this day the moon was brightest and roundest which represented the family reunion or gatherings. Therefore, families and friends often came together or harvested crops for the festival. Nowadays, Mid Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remind their their childhood and feel young again.

Lễ hội Trung Thu là một kỳ lễ hội truyền thống quan trọng ở đất nước tôi. Tết trung thu được tổ chức không chỉ ở Việt Nam mà còn ở những nơi khác tại Châu Á, như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và nó thường được tổ chức vào thàng 15 tháng 8 âm lịch với trăng tròn vào đêm. Trong quá khứ, vào ngày này trăng sẽ sáng và tròn nhất, thể hiện sự đoàn viên và tập hợp gia đình. Vì vậy, các gia đình và bạn bè thường đến với nhau hoặc thu hoạch hoa màu cho lễ hội. Ngày nay, Tết Trung Thu được tổ chức chủ yếu cho trẻ con tại Việt Nam để tận hưởng thời gian tốt đẹp nhất trong năm. Nhưng không chỉ trẻ con có thể ăn mừng ngày này mà người lớn cũng có thể, gồm những người lớn muốn có cơ hội để nhớ lại thuở thơ ấu của mình và cảm thấy trẻ trung trở lại.

During this exciting Autumn festival, making masks and lanterns is probably one of many activities that take place. A lot of groups of young Vietnamese have created unique and trendy lanterns yet can still preserve the traditional beauty. When I was a little kid and living in the countryside, our little alley was teeming with different teams of dragon dancers. Dragon dancers dance to every household in their village, it is like “treat or trick” in western culture, they will not stop until you give them some lucky money. And when speaking of Mid-Autumn, we can’t help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families.

Trong lễ hội mùa thu này, làm mặt nạ và đèn lồng hẳn là một trong số các hoạt động sẽ được tổ chức. Nhiều nhóm người Việt Nam trẻ tuổi đã tạo ra những chiếc đèn lồng độc đáo mà hiện đại mà vẫn giữ gìn được vẻ đẹp truyền thống. Khi tôi còn là một đứa trẻ và sống tại vùng nông thôn, con ngõ nhỏ của chúng tôi có nhiều nhóm múa rồng khác nhau. Những người múa rồng sẽ múa đến mọi ngôi nhà trong làng, giống như văn hóa “cho kẹo hay bị ghẹo” tại phương tây, họ sẽ không dừng cho đến khi bạn cho họ chút tiền may mắn. Và khi đề cập đến Tết Trung Thu, chúng ta không thể không đề cập đến bánh trung thu. Hình dáng tròn của bánh trung thu biểu tượng cho sự vẹn toàn và đoàn tụ của gia đình.

Bài văn số 5: Talk about Giong Festival in Viet Nam (Nói về hội Gióng ở Việt Nam)

Giong Festival is a festival which is held annually in many places in Viet Nam to commemorate and praise for the deeds of Saint Giong.

(Hội Gióng là một lễ hội được tổ chức hàng năm ở nhiều nơi trên Việt Nam để tưởng nhớ và ca ngợi những chiến công của Thánh Gióng.)

Every year, this festival takes place in many local places in the honor of one of the most well-known heroes in Viet Nam – Saint Giong. There are two most famous kinds of Giong festivals in Ha Noi: Soc Son Giong Festival and Phu Dong Giong Festival. Especially, Phu Dong Giong festival is considered to be the World Intangible cultural heritage by UNESCO. This festival simulates the battles of Saint Giong as well as Van Lang people against An enemy.

(Hàng năm, lễ hội này diễn ra ở nhiều địa phương để tỏ lòng kính trọng đến một trong những vị anh hùng nổi tiếng nhất Việt Nam – Thánh Gióng. Có hai loại hội Gióng nổi tiếng nhất ở Hà Nội: hội Gióng Sóc Sơn và Hội Gióng Phù Đổng. Đặc biệt, Hội Gióng Phù Đổng được công nhận bởi là di sản văn hóa phi vật thể thế giới bởi UNESCO. Lễ hội này mô phỏng lại những trận đầu của Thánh Gióng cũng như của người dân Văn Lang trước giặc Ân.)

This festival is one of the most popular traditional festivals in Viet Nam. It preserves the value of VietNam history.

(Lễ hội này là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nó bảo tồn giá trị của lịch sử Việt Nam.)

Bài văn số 6: Talk about boat racing festival in Viet Nam (Kể về hội đua thuyền ở Việt Nam)

Boat racing festival is a familiar festival which is held in many places in Viet Nam. It stems from Campuchia and becomes a famous festival in Viet Nam.

(Lễ hội đua thuyền là một lễ hội quen thuộc được tổ chức nhiều nơi ở Việt Nam. Nó bắt nguồn từ Campuchia và trở thành một hội rất nổi tiếng ở Việt Nam)

Every year, Vietnamese people have the opportunity to take part in the boat racing festival. It is held on large rivers of the cities and many teams fight against each other to win the whole festival. Viet Nam often use the dragon boats as they are one of the symbols of Viet Nam. Not only is this festival a kind of sport but it also encourages the development of arts in Viet Nam.

(Hàng năm, người Việt Nam có cơ hội tham gia vào lễ hội đua thuyền. Nó được tổ chức trên những con sông lớn của thành phố và nhiều đội sẽ đấu với nhau để giành chiến thắng trong toàn hội. Việt Nam thường sử dụng thuyền rồng vì chúng là một trong những biểu tượng của Việt Nam. Lễ hội này không chỉ là một dạng của thể thao mà còn khuyến khích sự phát triển của nghệ thuật ở Việt Nam)

Boat racing festivals should be protected because they represent the beauty of Viet Nam’s culture.

(Lễ hội đua thuyền nên được bảo vệ bởi nó đại diện cho vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam)

Bài văn số 7: Talk about Tet holiday. (Nói về ngày Tết)

Tet holiday is definitely the most familiar and important festival in Viet Nam. It is held at the beginning of Lunar New Year in Viet Nam.

(Tết chắc chắn là ngày lễ quen thuộc và quan trọng nhất ở Việt Nam. Nó được tổ chức vào đầu năm Âm lịch ở Việt Nam.)

In Tet, Vietnamese people show their respects to their ancestors and hope that a lucky new year will come to them. People go to the temples to pray for themselves and their families. Also, they visit their teachers, friends or their relatives to wish those people a happy new year. Children are also given lucky money in Tet.

(Vào ngày Tết, người Việt Nam bày tỏ lòng kính mến đến tổ tiên và hy vọng rằng một năm mới may mắn sẽ đến với họ. Người ta đi chùa để cầu nguyện cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, họ đi thăm thầy cô, bạn bè hoặc họ hàng của họ để chúc những người này một năm mới vui vẻ. Trẻ em cũng được lì xì trong ngày Tết.)

Tet is the time for welcoming good things in a new year and also an occasion for people to say goodbye to unlucky things in the past. It is a traditional festival which needs protection in the culture of VietNam.

(Tết là thời điểm chào đón những điều tốt đẹp vào năm mới là cũng là dịp để mọi người chào tạm biệt với những điều không may mắn trong quá khứ. Nó là một ngày lễ truyền thống cần được bảo vệ cho nên văn hóa của Việt Nam.)

Vậy là chúng mình đã kết thúc bài hướng dẫn viết bài văn bằng tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam tại đây. Hi vọng rằng với sự giúp đỡ của chúng mình, các bạn sẽ làm tốt chủ đề này. Hãy tìm hiểu thêm về chủ đề này để làm phong phú nội dung cho bài viết của mình nhé!

XEM THÊM:

You may also like

2 comments

tuyết 15/04/2021 - 19:42

viết đoạn văn lễ hội nấu cơm bằng tiếng anh

Reply
MH / C4 22/12/2020 - 22:06

Thanks for this! ^-^

Reply

Leave a Comment