You ready Yo lets ride...c'mon...YoI was made for youAnh được sinh ra là dành cho em You were made for meEm sinh ra là dành cho anh Everybody used to sayTất cả mọi người đều nói We were meant to beChúng ta thật đẹp đôi I don And that's all you ever really need to knowAnh không bao giờ muốn mất em I was made for youVà đó là tất cả những gì em cần biết It's like a poison - just one cureAnh sinh ra là dành cho em You're my remedy - for sureNếu đó là một liều thuốc độc thì chính em mới là liều thuốc giải dành cho anh There's an angel - at my doorCó một thiên thần đang ở trước cửa nhà anh I don't wanna feel like this no moreAnh không muốn cảm nhận thấy điều này nữa đâu I'm in the dark and you're my lightAnh đang ở trong bóng tối và em là ánh sáng duy nhất I'm going blind and you're my sightAnh đang đi trong vô vọng và em đã chỉ cho anh lối đi I feel aliveGiúp anh cảm thấy mình còn tồn tại You set me free I hold you tightEm giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt You're in my heart and I'm the knifeEm ở trong trái tim anh và anh thấy mình thật mạnh mẽ I feel alive You belong to meAnh cảm thấy mình vẫn còn tồi tại Like I belong to youEm thuộc về anh If you're not satisfiedNhư anh thuộc về em Tell me what I gotta doNếu em không thấy hài lòng I think it's time we set the record straightHãy cho anh biết phải làm gì Cause I want to know if I should be afraidAnh nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần giải quyết mọi khúc mắc Cause you belong to me It's like a poison - just one cureAnh muốn biết lúc anh thấy sợ hãi You're my remedy - for sureEm thuộc về anh There's an angel - at my doorNhư thể một liều thuộc độc và chỉ có một liều thuốc giải I don't want to feel like this no moreĐó chính là em đấy I'm in the dark and you're my lightCó một thiên thần đang ở trước cửa nhà anh I'm going blind and you're my sightAnh không muốn cảm nhận thấy điều này nữa đâu I feel alive (oh I feel alive)Hãy quên nó đi em ơi You set me free I hold you tightAnh đang ở trong bóng tối và em là ánh sáng duy nhất You're in my heart and I'm the knifeAnh đang đi trong vô vọng và em đã chỉ cho anh lối đi I feel (I feel) alive (alive)Em giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt Yo break it down y'all, YoEm ở trong trái tim anh và anh thấy mình thật mạnh mẽ I'm in the dark and you're my lightAnh đang ở trong bóng tối và em là ánh sáng duy nhất I'm going blind and you're my sightAnh đang đi trong vô vọng và em đã chỉ cho anh lối đi You set me free I hold you tightEm giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt You're in my heart and I'm the knife (c'mon)Em ở trong trái tim anh và anh thấy mình thật mạnh mẽ I'm in the dark and you're my light (what)Anh đang ở trong bóng tối và em là ánh sáng duy nhất I'm going blind and you're my sight (what)Anh đang đi trong vô vọng và em đã chỉ cho anh lối đi You set me free I hold you tight (what)Em giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt You're in my heart and I'm the knife (what)Em ở trong trái tim anh và anh thấy mình thật mạnh mẽ I'm in the dark and you're my lightAnh đang ở trong bóng tối và em là ánh sáng duy nhất I'm going blind and you're my sightAnh đang đi trong vô vọng và em đã chỉ cho anh lối đi I feel (so alive) aliveEm giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt You set me free I hold you tightEm giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt You're in my heart and I'm the knifeEm ở trong trái tim anh và anh thấy mình thật mạnh mẽ I feel alive (alive)Em giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt I'm in the dark and you're my lightEm giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt I'm going blind and you're my sight (you're my sight)Em ở trong trái tim anh và anh thấy mình thật mạnh mẽ I feel (I feel, I feel) alive (girl alive)Em giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt You set me free I hold you tightEm giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt You're in my heart and I'm the knifeEm ở trong trái tim anh và anh thấy mình thật mạnh mẽ I feel alive (alive)Em giải thoát cho anh và anh ôm em thật chặt

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Alive – Blue

Alive – Blue

by Admin
Lời bài hát Alive – Blue

You ready Yo lets ride…c’mon…YoI was made for you
You were made for me
Everybody used to say
We were meant to be
I don And that’s all you ever really need to know
I was made for you
It’s like a poison – just one cure
You’re my remedy – for sure
There’s an angel – at my door
I don’t wanna feel like this no more

[Chorus]
I’m in the dark and you’re my light
I’m going blind and you’re my sight
I feel alive
You set me free I hold you tight
You’re in my heart and I’m the knife
I feel alive You belong to me
Like I belong to you
If you’re not satisfied
Tell me what I gotta do
I think it’s time we set the record straight
Cause I want to know if I should be afraid
Cause you belong to me It’s like a poison – just one cure
You’re my remedy – for sure
There’s an angel – at my door
I don’t wanna feel like this no more

[Chorus]
I’m in the dark and you’re my light
I’m going blind and you’re my sight
I feel alive (oh I feel alive)
You set me free I hold you tight
You’re in my heart and I’m the knife
I feel (I feel) alive (alive)

Yo break it down y’all, Yo

I’m in the dark and you’re my light
I’m going blind and you’re my sight
You set me free I hold you tight
You’re in my heart and I’m the knife (c’mon)
I’m in the dark and you’re my light (what)
I’m going blind and you’re my sight (what)
You set me free I hold you tight (what)
You’re in my heart and I’m the knife (what)

You may also like

Leave a Comment