Wanna believeEm muốn tin Wanna believeEm muốn tin rằng That you don't have a bad bone in your bodyAnh không có chút xấu tính nào cả But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeahNhưng vết bầm trên cái tôi làm anh trở nên điên dại rồi Wanna believeEm muốn tin Wanna believeEm muốn tin rằng That even when you're stone coldTin rằng ngay cả khi anh tỏ ra lạnh lùng You're sorryThì anh vẫn thấy thật có lỗi Tell me why you gotta be so out of your mind, yeahNói em nghe xem tại sao anh phải khùng điên vậy chứ I know you're chokin' on your fearsEm biết anh bị bóp nghẹn bởi những nỗi sợ Already told you I'm right hereEm đã bảo là em sẽ luôn ở ngay đây mà I will stay by your sideEm sẽ luôn bên cạnh anh Every nighthằng đêm I don't know why you hide from the oneEm không hiểu sao anh lại phải dấu diếm người đó And close your eyes to the oneVà nhắm mắt làm ngơ với người đó Mess up and lie to the one that you loveGây rối và lừa dối người đó, người mà anh yêu When you know you can cry to the oneKhi mà anh biết anh luôn có thể khóc trước mặt người đó Always confide in the oneLuôn có thể tin tưởng ở người đó You can be kind to the one that you loveAnh có thể đối xử tốt với người đó mà anh yêu IEm I know you need, I know you needEm biết rằng anh cần, anh cần phải The upper hand even when we aren't fightingCầu trời cầu phật ngay cả khi ta chẳng cãi vã Cause in the past, you had to prepare every time, yeahBởi trong quá khứ anh dã phải luôn chuẩn bị cho tình huống như vậy Don't wanna leave, don't wanna leaveEm không muốn rời đi, em không muốn đi But if you're gonna fight then do it for meNhưng nếu anh có muốn đấu tranh, hãy vì em I know you're built to love, but broken now, so just tryEm biết anh sinh ra để yêu thương, mà giờ vụn vỡ, nên anh cứ thử cố đi anh YeahNhé I know you're chokin' on your fearsEm biết anh bị bóp nghẹn bởi những nỗi sợ Already told you, I'm right hereEm đã bảo là em sẽ luôn ở ngay đây mà I will stay by your sideEm sẽ luôn bên cạnh anh Every nighthằng đêm I don't know why you hide from the oneEm không hiểu sao anh lại phải dấu diếm người đó And close your eyes to the oneVà nhắm mắt làm ngơ với người đó Mess up and lie to the one that you loveGây rối và lừa dối người đó, người mà anh yêu When you know you can cry to the oneKhi mà anh biết anh luôn có thể khóc trước mặt người đó Always confide in the oneLuôn có thể tin tưởng ở người đó You can be kind to the one that you loveAnh có thể đối xử tốt với người đó mà anh yêu AhAh I know it's hard for you, but it's not fairEm biết là khó cho anh, thật chẳng công bằng Going sick in the head, tryna get you thereEm đến phát điên, cố nói anh hiểu rằng And I know it's hard for you, but it's not fairEm biết không dễ gì cho anh, và chẳng công bằng It's not fairThật không công bằng I don't know why you hide from the oneEm không hiểu sao anh lại phải dấu diếm người đó And close your eyes to the oneVà nhắm mắt làm ngơ với người đó Mess up and lie to the one that you loveGây rối và lừa dối người đó, người mà anh yêu When you know you can cry to the oneKhi mà anh biết anh luôn có thể khóc trước mặt người đó Always confide in the oneLuôn có thể tin tưởng ở người đó You can be kind to the one that you loveAnh có thể đối xử tốt với người đó mà anh yêu Ah, ahAh, ah When you know you can cry to the oneKhi mà anh biết anh luôn có thể khóc trước mặt người đó Always confide in the oneLuôn có thể tin tưởng ở người đó You can be kind to the one that you loveAnh có thể đối xử tốt với người đó mà anh yêu AhAh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Be Kind – Halsey

Be Kind – Halsey

by Admin
Lời bài hát Be Kind – Halsey

Wanna believe, wanna believe
That you don’t have a bad bone in your body
But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah
Wanna believe, wanna believe
That even when you’re stone cold, you’re sorry
Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah
I know you’re chokin’ on your fears
Already told you I’m right here
I will stay by your side every night
I don’t know why you hide from the one
And close your eyes to the one
Mess up and lie to the one that you love
When you know you can cry to the one
Always confide in the one
You can be kind to the one that you love
Ah
I know you need, I know you need
The upper hand even when we aren’t fighting
‘Cause in the past, you had to prepare every time, yeah
Don’t wanna leave, don’t wanna leave
But if you’re gonna fight then do it for me
I know you’re built to love, but broken now, so just try, yeah
I know you’re chokin’ on your fears
Already told you, I’m right here
I will stay by your side every night
I don’t know why you hide from the one
And close your eyes to the one
Mess up and lie to the one that you love
When you know you can cry to the one
Always confide in the one
You can be kind to the one that you love
Ah
I know it’s hard for you, but it’s not fair
Going sick in the head tryna get you there
And I know it’s hard for you, but it’s not fair
It’s not fair
I don’t know why you hide from the one
And close your eyes to the one
Mess up and lie to the one that you love
When you know you can cry to the one
Always confide in the one
You can be kind to the one that you love
Ah
Ah
When you know you can cry to the one
Always confide in the one
You can be kind to the one that you love
Ah

You may also like

Leave a Comment