There are times when you make me laughCó những lần em khiến anh bật cười There are moments when you drive me madNhưng cũng có lúc em khiến anh phát điên lên There are seconds when I see the lightCó những phút giây anh thấy được tia sáng Though many times you made me cryDù đã nhiều lần em khiến anh phải khóc. There's something you don't understandCó điều là em đâu hiểu I want to be your manRằng anh muốn là người yêu của em. Nothing to loseChẳng có gì để mất Your love to winTình yêu của em thắng rồi Hoping so bad that you'll let me inHi vọng thật nhiều để em cho phép anh đươc thế. I'm at your feetAnh xin quỳ gối Waiting for youVà đợi chờ em I've got time and nothing to loseAnh có thời gian và anh chẳng có gì để mất cả. There are times when I believe in youCó những lần anh tin em these moments when I feel close to youCó những lúc tưởng chừng như thật gần em there are times I think that I am yoursThậm chí còn nghĩ rằng anh thuộc về em đó though many times I feel unsureDù cũng nhiều lần anh thấy đó chỉ là hư vô. There's something you don't understandCó điều là em đâu hiểu I want to be your manRằng anh muốn là người yêu của em. Nothing to loseChẳng có gì để mất your love to winTình yêu của em thắng rồi hoping so bad that you'll let me inHi vọng thật nhiều để em cho phép anh đươc thế. I'm at your feetAnh xin quỳ gối waiting for youVà đợi chờ em I've got time and nothing to loseAnh có thời gian và anh chẳng có gì để mất cả. I'll always be around youAnh sẽ luôn bên em Keep an eye on youLuôn dõi theo em Cos my patience is strongVì anh rất kiên nhẫn đó And I won't let you runVà anh sẽ chẳng để em chạy mất đâu Cos you are the only oneVì em là người con gái duy nhất của anh mà. Nothing to loseChẳng có gì để mất Your love to winTình yêu của em thắng rồi Hoping so bad that you'll let me inHi vọng thật nhiều để em cho phép anh đươc thế. I'm at your feetAnh xin quỳ gối Waiting for youVà đợi chờ em I've got time and nothingAnh có thời gian và anh chẳng có gì để mất cả.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Nothing to Lose – Michael Learns To Rock

Nothing to Lose – Michael Learns To Rock

by Admin
Lời bài hát Nothing to Lose – Michael Learns To Rock

There are times when you make me laugh

There are moments when you drive me mad

There are seconds when I see the light

Though many times you made me cry

There’s something you don’t understand

I want to be your man

Nothing to lose

Your love to win

Hoping so bad that you’ll let me in

I’m at your feet

Waiting for you

I’ve got time and nothing to lose

There are times when I believe in you

these moments when I feel close to you

there are times I think that I am yours

though many times I feel unsure

There’s something you don’t understand

I want to be your man

Nothing to lose

your love to win

hoping so bad that you’ll let me in

I’m at your feet

waiting for you

I’ve got time and nothing to lose

I’ll always be around you

Keep an eye on you

Cos my patience is strong

And I won’t let you run

Cos you are the only one

Nothing to lose

Your love to win

Hoping so bad that you’ll let me in

I’m at your feet

Waiting for you

I’ve got time and nothing

You may also like

Leave a Comment