Home Thế giới Báo cáo về các vụ giết người của Taliban làm gia tăng nỗi sợ hãi của người Afghanistan

Báo cáo về các vụ giết người của Taliban làm gia tăng nỗi sợ hãi của người Afghanistan

by Nguyệt Minh
The Taliban urged local religious leaders to push a message of unity at Friday’s prayers. But reports of targeted killings increased fears that the militants will return Afghanistan to their past repressive rule.

Taliban kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương thúc đẩy thông điệp đoàn kết vào các buổi cầu nguyện hôm thứ sáu. Nhưng các báo cáo về các vụ giết người có chủ đích đã làm gia tăng lo ngại rằng các chiến binh sẽ đưa Afghanistan trở lại chế độ đàn áp trong quá khứ của họ.

Fearful that the new rulers would carry out such abuses, thousands of Afghans have raced to Kabul’s airport and border crossings to flee the country. Others have protested around the country and were met with violence.

Lo sợ rằng những kẻ cầm quyền mới sẽ thực hiện những hành vi lạm dụng như vậy, hàng nghìn người Afghanistan đã chạy đến sân bay Kabul và các cửa khẩu biên giới để chạy trốn khỏi đất nước. Những người khác đã biểu tình trên khắp đất nước và đã gặp phải bạo lực.

The Taliban say they have become more moderate since they last ruled Afghanistan in the 1990s. They have promised to restore security and forgive those who fought them in the 20 years since a U.S.-led invasion. Ahead of Friday prayers, the militants asked religious leaders to call for unity and urge people not to flee the country.

Taliban nói rằng họ đã trở nên ôn hòa hơn kể từ lần cuối họ cai trị Afghanistan vào những năm 1990. Họ đã hứa sẽ khôi phục an ninh và tha thứ cho những người đã chiến đấu với họ trong 20 năm kể từ cuộc xâm lược do Hoa Kỳ dẫn đầu. Trước các buổi cầu nguyện hôm thứ sáu, các chiến binh đã yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi đoàn kết và kêu gọi mọi người không chạy trốn khỏi đất nước.quan-doi

But many Afghans are doubtful, fearing that the Taliban will take away the progress, especially for women, made in the past twenty years. An Amnesty International report provided more evidence Friday that weakened the Taliban’s claims.

Nhưng nhiều người Afghanistan nghi ngờ, lo sợ rằng Taliban sẽ lấy đi sự tiến bộ đã đạt được trong hai mươi năm qua đặc biệt là đối với phụ nữ. Một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cung cấp thêm bằng chứng hôm thứ sáu làm suy yếu các tuyên bố của Taliban.

The rights group said its researchers spoke to eyewitnesses in Ghazni province. They said the Taliban killed nine ethnic Hazara men in the village of Mundarakht on July 4-6. The report said six of the men were shot, and three were tortured to death.

Nhóm nhân quyền cho biết các nhà nghiên cứu của họ đã nói chuyện với các nhân chứng ở tỉnh Ghazni. Họ cho biết Taliban đã giết 9 người đàn ông dân tộc Hazara tại làng Mundarakht từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 7. Báo cáo cho biết sáu trong số những người đàn ông đã bị bắn, và ba người bị tra tấn cho đến chết.

Hazaras are Shiite Muslims who were previously persecuted by the Taliban. The group has made major gains in education and social standing in recent years.

Hazaras là những người Hồi giáo dòng Shiite trước đây bị Taliban đàn áp. Họ đã đạt được những thành tựu lớn về giáo dục và vị thế xã hội trong những năm gần đây.

Agnes Callamard is the head of Amnesty International. She said the killings were “a reminder of the Taliban’s past record” and showed “what Taliban rule may bring.”

Agnes Callamard là người đứng đầu Tổ chức Ân xá Quốc tế. Cô nói rằng các vụ giết người là “một lời nhắc nhở về hồ sơ quá khứ của Taliban” và cho thấy “sự cai trị của Taliban có thể mang lại.”

The rights group warned that many more killings may have gone unreported. The Taliban have cut phone services in many areas to prevent images from being published.chientranh

Nhóm nhân quyền cảnh báo rằng nhiều vụ giết người nữa có thể đã không được báo cáo. Taliban đã cắt dịch vụ điện thoại ở nhiều khu vực để ngăn hình ảnh được công bố.

Mohammad Naim was among the crowd at Kabul’s airport for four days trying to escape. He said he had to put his children on top of a car on the first day to save them from being crushed by the mass of people. He saw other children killed who were unable to get out of the way.

Mohammad Naim ở giữa đám đông tại sân bay của Kabul trong bốn ngày cố gắng trốn thoát. Anh cho biết ngay từ ngày đầu tiên anh đã phải đặt các con của mình lên đầu một chiếc ô tô để cứu chúng khỏi bị hàng loạt người đè lên. Anh nhìn thấy những đứa trẻ khác bị giết mà không thể thoát ra được.

Naim said he had been an interpreter for U.S. forces. He urged others not to come to the airport. “It is a very, very crazy situation right now and I hope the situation gets better because I saw kids dying, it is very terrible,” he said.

Naim cho biết anh ta từng là thông dịch viên cho lực lượng Hoa Kỳ. Anh ta kêu gọi những người khác không đến sân bay. “Đó là một tình huống rất rất điên rồ ngay bây giờ và tôi hy vọng tình hình sẽ tốt hơn vì tôi đã chứng kiến những đứa trẻ chết, điều đó rất khủng khiếp”, anh chia sẻ.

The United States is struggling to increase the number of flights it is running from Afghanistan, where thousands of Americans and their Afghan allies need to leave the country.

Hoa Kỳ đang đấu tranh để tăng số lượng các chuyến bay chạy từ Afghanistan, nơi hàng nghìn người Mỹ và các đồng minh Afghanistan của họ cần rời khỏi đất nước.

Nguồn VOA

Restore     /rɪˈstɔːr/    – v : khôi phục

Ex: The badly neglected paintings have all been carefully restored.  –   Những bức tranh bị bỏ quên nặng nề đều đã được phục chế cẩn thận.

Doubtful     /ˈdaʊt.fəl/      – adj : nghi ngờ

Ex: The teacher is doubtful about having parents working as classroom assistants.  –   Giáo viên nghi ngờ về việc phụ huynh làm trợ giảng.

Persecute     /ˈpɜː.sɪ.kjuːt/     – v : hãm hại, hành hạ

Ex:  His latest film is about the experience of being persecuted for being gay.   –   Bộ phim mới nhất của anh ấy nói về trải nghiệm bị ngược đãi vì là người đồng tính.

Interpreter    /ɪnˈtɜː.prə.tər/     – n : thông dịch viên

Ex: She works as an interpreter in Brussels.     –    Cô ấy làm thông dịch viên ở Brussels.

Crazy      /ˈkreɪ.zi/     – adj : điên, khùng

Ex:  It’s a crazy idea.    –    Đó là một ý tưởng điên rồ.

Flight      /flaɪt/     – n : chuyến bay

Ex: I’ll never forget my first flight.   –   Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến bay đầu tiên của mình.

You may also like

16 comments

hải nguyễn 29/08/2021 - 22:38

ad ơi, sao ít bài viết thế ạ ? mong ad ra nhiều bài báo hơn ạ

Reply
Nguyệt Minh 01/09/2021 - 08:35

hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ. mình sẽ cố gắng để dịch nhiều vài viết hơn nữa ạ <3

Reply
Hải nguyễn 28/08/2021 - 17:03

Web rất hay, dịch rất sát nghĩa. Nếu mà có app trên điện thoại thì tiện lợi hơn

Reply
Nguyệt Minh 28/08/2021 - 22:28

Hi , cám ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ!

Reply
Kiên 25/08/2021 - 10:50

Em ngưỡng mộ mấy người giỏi Tiếng Anh dịch thuật như vậy lắm ạ ! Mong được làm quen để tiếp thu thêm kiến thức ( Bài dịch hay lắm ạ ! )

Reply
Nguyệt Minh 27/08/2021 - 10:49

Hi, cám ơn bạn đã luôn ủng hộ mình và báo song ngữ ạ! thank youuu <3

Reply
CaptainCuong 23/08/2021 - 23:38

Bạn có thể trích nguồn dịch được không?

Reply
Nguyệt Minh 24/08/2021 - 23:49

hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ! mình lấy nguồn dịch trên VOA đó ạ!

Reply
Thanh Hằng 23/08/2021 - 20:42

Cảm ơn ad rất nhiều

Reply
Nguyệt Minh 24/08/2021 - 23:50

hii, cám ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ!

Reply
mỹ 23/08/2021 - 20:27

Rất cảm ơn các tác giả và admin .Website rất hay và bổ ích,giúp mình rất nhiều trong việc học tiếng anh.Mong sẽ có thêm nhiều bài viết như vậy nữa ạ!

Reply
Nguyệt Minh 24/08/2021 - 23:50

hi, cám ơn bạn đã ủng hộ bao song ngữ ạ! <3

Reply
Dũng 23/08/2021 - 15:14

Website hay quá. Bên bạn có cần cộng tác viên không?
Mình mong muốn dịch những bài báo để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình

Reply
Admin 23/08/2021 - 19:30

Cảm ơn bạn nhé. Tuy nhiên trên website đã có đủ người dịch rồi. Rất hy vọng được hợp tác với bạn trong tương lai xa hơn

Reply
Sơn 22/08/2021 - 09:41

Mình cảm ơn vì bạn đã làm ra trang web này rất hay và tuyệt đối với mình cũng như nhiều người khác. Mong bạn và team có thể tiếp tục làm thêm những bài như vậy và trang web này sẽ ngày phát triển thêm nữa.

Reply
Nguyệt Minh 23/08/2021 - 07:32

hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ !! <3

Reply

Leave a Comment